fbpx Προσπάθειες επαναλειτουργίας του Μεγάρου Μουσικής Κομοτηνής
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου, 2016 - 11:00
ΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΑΙΟΙ «ΘΑ ΞΑΝΑΠΑΝΕ ΜΕΓΑΡΟ» ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2017

Προσπάθειες επαναλειτουργίας του Μεγάρου Μουσικής Κομοτηνής

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μέγαρο Μουσικής
Κομοτηνή
Χρηματοδότηση

150.000 € θα διατεθούν για την ανάδειξη, λειτουργία, αξιοποίηση και συντήρηση του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Κομοτηνής
Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της 
Αναπτυξιακής Ροδόπης, διάρκειας 21 μηνών

 

Δήμητρα Συμεωνίδου

Προσπάθειες επαναλειτουργίας του επί ένα χρόνο και πλέον, ανενεργού Μεγάρου Μουσικής Κομοτηνής, καταβάλλει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Αναπτυξιακής Ροδόπης (ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε.). Πιο συγκεκριμένα, στην πρόσφατη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου –που ήταν και το τελευταίο για το 2016- ψηφίστηκε η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΑΝ.ΡΟ., της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και του υπουργείου Πολιτισμού ύψους 150.000 €. 


Η προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Αναπτυξιακής Ροδόπης, διάρκειας 21 μηνών, αφορά στην ανάδειξη, λειτουργία, αξιοποίηση και συντήρηση του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Κομοτηνής (Μεγάρου Μουσικής) έως τη σύσταση του Οργανισμού Λειτουργίας του, καθώς και τις διαδικασίες σύστασής του. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.000 ευρώ, εκ των οποίων 50.000 ευρώ θα δοθούν από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και 100.000 ευρώ από την Περιφέρεια. Η σύμβαση αφορά μόνο λειτουργικές δαπάνες, δηλαδή εργασίες συντήρησης του κτιρίου, το οποίο παραμένει κλειστό εδώ και πολύ καιρό και ως εκ τούτου σίγουρα θα έχει υποστεί κάποιες ζημιές καθώς και συντήρηση του εξοπλισμού που υπάρχει στο εσωτερικό του. Η σύμβαση έχει διάρκεια 21 μηνών και τα δύο μέρη, δηλαδή η Περιφέρεια ΑΜΘ και το υπουργείο Πολιτισμού θα συνδράμουν από 100.000 και 50.000 ευρώ αντίστοιχα. Η σύμβαση έχει καταληκτική ημερομηνία τον Ιούνιο του 2018, ωστόσο αφού πέρασε από το περιφερειακό συμβούλιο, τώρα θα υπογραφεί και από το υπουργείο, οπότε σύντομα θα ξεκινήσει η εκταμίευση των χρημάτων. 


ΣΤΟΧΟΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2017 
Οι λόγοι που έχουν καταστήσει το Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής ανενεργό, δεν θα απασχολήσουν το παρόν κείμενο. Ωστόσο, θα κρατήσουμε τη δέσμευση του Κώστα Αντωνιάδη, ο οποίος είπε ότι στόχος της Περιφέρειας είναι το Μέγαρο να λειτουργήσει μέσα στο 2017. Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου μάλιστα είπε ότι «το Μέγαρο πρέπει να το φυλάμε ως κόρην οφθαλμού» και σε αυτό δεν θα βρει κάποιον να διαφωνεί, ωστόσο αυτός ο «οφθαλμός» χρειάζεται άμεσα γιατρό. Περιποιεί ντροπή για την Κομοτηνή –και όχι μόνο- ένας χώρος όπως το Μέγαρο Μουσικής να παραμένει κλειδωμένος λόγω γραφειοκρατικών ή άλλων προβλημάτων. Και η ντροπή αυτή γίνεται μεγαλύτερη αν σκεφτεί κανείς ότι πλέον στην Κομοτηνή δεν υπάρχει κανένας στεγασμένος χώρος για διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων. 


Επομένως, με ανυπομονησία περιμένουμε αυτό που είπε ο κος Αντωνιάδης, ότι δηλαδή μέσα στη χρονιά που έρχεται θα γίνει μία προσπάθεια να συσταθεί ένας οργανισμός λειτουργίας για το Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής, ο οποίος θα κάνει και τις προσλήψεις του απαιτούμενου προσωπικού και φυσικά την πρόσληψη ενός καλλιτεχνικού διευθυντή που είναι απαραίτητος για να λειτουργήσει ο χώρος. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι Κομοτηναίοι θέλουν να «ξαναπάνε Μέγαρο». Άλλωστε όσες εκδηλώσεις έγιναν εκεί –στο βραχύβιο της λειτουργίας του- έχαιραν μεγάλης στήριξης από το κοινό της πόλης μας και όχι μόνο. 


H ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Από το κείμενο της προγραμματικής σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ των τριών φορέων, δημοσιεύουμε ορισμένα άρθρα της, που θεωρούμε χρήσιμα για την κατανόηση όλης αυτής της προσπάθειας που επιχειρείται. Κατ’ αρχήν το άρθρο 5, στο οποίο περιγράφεται ο προϋπολογισμός και η διάθεση των χρημάτων: 


Και ορισμένες από τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, έτσι όπως αναγράφονται στην προγραμματική σύμβαση:  
Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: Τη σύσταση Οργανισμού Λειτουργίας του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου (Μεγάρου Μουσικής) Κομοτηνής υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Να μεταβιβάσει προς την ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε., που αποτελεί προσωρινά τον φορέα λειτουργίας του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου (Μεγάρου Μουσικής) Κομοτηνής, το προβλεπόμενο ποσό για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής.


 Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: Την εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών και εγκρίσεων καθ’ υπόδειξη του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη σύσταση Οργανισμού Λειτουργίας του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου (Μεγάρου Μουσικής) Κομοτηνής υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εισηγήσεις - προτάσεις της ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε. με σκοπό  την ταχύτερη και αρτιότερη εκτέλεση των αντικειμένων της σύμβασης. Να μεταβιβάσει προς την ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε., που αποτελεί προσωρινά τον φορέα λειτουργίας του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου (Μεγάρου Μουσικής) Κομοτηνής, το προβλεπόμενο ποσό για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτής. 


Η «Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» ως φορέας λειτουργίας του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου (Μεγάρου Μουσικής) Κομοτηνής, αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: Την ευθύνη της ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου (Μεγάρου Μουσικής) Κομοτηνής και την άμεση λήψη των αναγκαίων μέτρων για την καλή συντήρηση του κτιρίου και των εγκαταστάσεών του καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. Τη διάθεση επιστημονικού προσωπικού με τα απαραίτητα προσόντα, για τον προγραμματισμό και την προετοιμασία πραγματοποίησης εκδηλώσεων, συνεδρίων και εκθέσεων εντός του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου (Μεγάρου Μουσικής) Κομοτηνής. Την εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών και εγκρίσεων, καθ’ υπόδειξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη σύσταση Οργανισμού Λειτουργίας του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου (Μεγάρου Μουσικής) Κομοτηνής υπό την αιγίδα του Υπουργείου  Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Απλοϊκές και βολικές για κάποιους εκτιμήσεις,  περί  δημάρχου που θυμώνει και  κρατάει μούτρα, η όπως εκτιμούν οι υποστηρικτές της  παίζει  κομματικά παιχνίδια  όταν  πρέπει να διεκδικήσει  για τον τόπο, μάλ