ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

σταθμός ΟΣΕ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Αγνώστων στοιχείων, το πιθανότερο μη νόμιμοι μετανάστες

05/04/2019 - 10:00

Μικροκομοτηναίικα

Η αξιοπιστία και η ετοιμότητα  ενός κρατικού  η αυτοδιοικητικού μηχανισμού,  είτε των θεσμικών του οργάνων,  κρίνεται πάντοτε από την γρήγορη διαχείριση και από τις άμεσες λύσεις που προτείνονται όταν προκύπ