fbpx Υπό κατασκευή η μονάδα βιολογικού καθαρισμού Ιάσμου
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου, 2018 - 10:00
Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΑΚΟΜΗ

Υπό κατασκευή η μονάδα βιολογικού καθαρισμού Ιάσμου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Βιολογικός καθαρισμός
Ίασμος
Έργα

Η αλλαγή αναδόχου στο έργο βρίσκεται πίσω από την καθυστέρηση ολοκλήρωσης, βάσει νέου προγραμματισμού γίνεται πλέον η κατασκευή

Σε πρώτη φάση θα καλύπτει τον Ίασμο, σχεδιασμός για κάλυψη και των οικισμών Κοπτερό και Διαλαμπή

Διονύσης Βοργιάς

Τους λόγους για τους οποίους δεν έχει κατασκευαστεί ακόμη ο βιολογικός καθαρισμός Ιάσμου έσπευσε να πληροφορηθεί ο "Χ". Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στο έργο με τίτλο "αποχέτευση ακάθαρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Ιάσμου" και το υποέργο "εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Ιάσμου Δήμου Ιάσμου". Η δομή κατασκευάζεται έμπροσθεν του αγροτικού κτηνιατρείου της περιοχής και, πλέον, όλα κινούνται βάσει προγράμματος, όπως ενημερώνεται ο "Χ" αρμοδίως από τον διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κομοτηνής, μηχανολόγο - μηχανικό Κωνσταντίνο Πελτέκη.


Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί
Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 15 Φεβρουαρίου του έτους 2016 με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 22 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του. Συνεπώς, η ημερομηνία λήξης του συμβατικού εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου ήταν η 15/12/2017. Μέχρι σήμερα έχει χορηγηθεί μία παράταση για το έργο κατά ακόμη 22 μήνες, ώστε η νέα ημερομηνία περαίωσης των εργασιών να είναι η 15η Οκτωβρίου 2019.


Το συνολικό συμβατικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 1.741.015,00€, τιμή με Ο.Ε. & Γ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων και της αναθεώρησης και μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο περιλαμβάνει την μελέτη και την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δ.Δ. Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, η εργοληπτική επιχείρηση ‘’Γκουδοσίδης Αθανάσιος Ε.Δ.Ε’’. Ο ανάδοχος έχει υποβάλει οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής του έργου. Για το έργο μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί πληρωμές ύψους 934.451,36€ προ ΦΠΑ. Οι εργασίες συνεχίζονται απρόσκοπτα, χωρίς εμπόδια και προβλέπεται η ολοκλήρωση των εργασιών να υλοποιηθεί εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.


Η παράταση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης χορηγήθηκε εξαιτίας της υποκατάστασης της αρχικής αναδόχου εταιρείας «Γκουδοσίδης Αθανάσιος Ε.Δ.Ε.», από την εταιρεία «Εργομπετόν Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ», λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, για την οποία απαιτήθηκε κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις των αρμόδιων φορέων.


Ο σχεδιασμός του έργου
Η κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων «Ε.Ε.Λ.») προβλέπεται να γίνει σε τρεις φάσεις - στάδια κατασκευής. Στην τελική της μορφή η ΕΕΛ θα αποτελείται από τέσσερις ισοδύναμες γραμμές επεξεργασίας. Κατά την πρώτη φάση θα κατασκευαστούν οι δύο γραμμές επεξεργασίας, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία των λυμάτων του οικισμού Ιάσμου με χρονικό ορίζοντα 20ετίας. Στη συνέχεια, για τα έργα της δεύτερης φάσης θα κατασκευαστεί μια επιπλέον γραμμή επεξεργασίας, ώστε η ΕΕΛ να μπορεί να παραλάβει και τα λύματα των οικισμών Κοπτερό και Διαλαμπή με χρονικό ορίζοντα 20ετίας. Κατά το τελικό στάδιο κατασκευής (τρίτη φάση) θα κατασκευαστεί η τέταρτη και τελευταία γραμμή επεξεργασίας, ώστε η δυναμικότητα της ΕΕΛ να καλύπτει τις ανάγκες των οικισμών Ιάσμου, Κοπτερού και Διαλαμπή με χρονικό ορίζοντα 40ετίας.


Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανά φάση κατασκευής παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Φάση Κατασκευής    Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός    Οικισμός
Α' Φάση (20ετία)    4.932    Ιάσμου
Β' Φάση (20ετία)    7.211    Ιάσμου, Κοπτερού, Διαλαμπής
Γ' Φάση (40ετία)    9.984    Ιάσμου, Κοπτερού, Διαλαμπής

Η διαδικασία της επεξεργασίας
Η βιολογική επεξεργασία περιλαμβάνει την οξείδωση του οργανικού φορτίου και της αμμωνίας στις δεξαμενές αερισμού, την απονιτροποίηση του αζώτου στις ανοξικές δεξαμενές και το διαχωρισμό της ιλύος από τα επεξεργασμένα λύματα με τη μέθοδο της διύλισης με μεμβράνες (MBR).


Τα επεξεργασμένα λύματα από την Ε.Ε.Λ. Ιάσμου θα διατίθενται μέσω καταθλιπτικού αγωγού, μήκους 1.990m στο ρέμα που διέρχεται από τον οικισμό του Ιάσμου, το οποίο και καταλήγει μετά από διαδρομή 6,5km στη λίμνη Βιστωνίδα. Το ρέμα αυτό έχει καθοριστεί ως αποδέκτης των αποβλήτων του οικισμού Ιάσμου με την υπ. αριθ. οικ. 2559/03.09.2009 απόφαση της Νομαρχίας Ροδόπης. Η αφυδατωμένη ιλύς θα οδηγείται για διάθεση στο ΧΥΤΑ.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Η υπόθεση για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για τη Θράκη έχει τη δική της ιστορία, που αναφέρεται βέβαια και στο ρεπορτάζ της εφημερίδας μας,  όπως και οι ενέργειες διαχρονικά του  βουλευτή   Ευριπίδη Σ