fbpx "Υγιής Δήμος" στους Δήμους Αρριανών και Ιάσμου
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Τρίτη, 8 Ιανουαρίου, 2019 - 10:00
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

"Υγιής Δήμος" στους Δήμους Αρριανών και Ιάσμου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Δήμος Ιάσμου
Δήμος Αρριανών
Βουλγαρία
Interreg

Στο έργο συμμετέχουν εννέα εταίροι από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία με σημαντική εμπειρία στο χώρο της διασυνοριακής συνεργασίας

Οι δράσεις του έργου επικεντρώνονται στο πρόβλημα της πρόσβασης ασθενών από απομακρυσμένες περιοχές σε οργανωμένες μονάδες υγείας και των προβλημάτων που αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού

Δήμητρα Συμεωνίδου

"Υγιής Δήμος" καλείται το πρόγραμμα που τρέχει στους Δήμους Αρριανών και Ιάσμου με την 4η Διακρατική Τεχνική Συνάντηση και Επιτροπή Παρακολούθησης του να είναι προγραμματισμένη για σήμερα Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 στην έδρα του Δήμου Αρριανών, στη Φιλλύρα - Ν. Ροδόπης. Πρόκειται για το έργο με τίτλο: “Policies for enhancing access to Health Services in deprived Areas” (ακρωνύμιο: ‘THE HEALTHY MUNICIPALITY’) και υλοποιείται ως μέρος του Προγράμματος Συνεργασίας ‘Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020’ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους με 1.135.147,40€.

Οι δράσεις του έργου επικεντρώνονται στο πρόβλημα της πρόσβασης ασθενών από απομακρυσμένες περιοχές σε οργανωμένες μονάδες υγείας και των προβλημάτων που αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού. Μέσα από την υλοποίηση του έργου πραγματοποιούνται δράσεις για την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και τη συμμετοχή του σε προληπτικές εξετάσεις, με σκοπό τη διαμόρφωση του νοσολογικού προφίλ των περιοχών εφαρμογής του έργου. Μια σειρά από σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που αναπτύσσει το έργο υποστηρίζουν πιλοτικά προγράμματα πρόληψης στις περιοχές υλοποίησης, τα οποία μετά την αξιολόγησή τους θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προληπτικής πολιτικής για την υγεία στις διασυνοριακές περιοχές και ευρύτερα. 


Στο έργο συμμετέχουν εννέα εταίροι από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία με σημαντική εμπειρία στο χώρο της διασυνοριακής συνεργασίας:

  • Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. (επικεφαλής εταίρος) 
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικών/ΕΛΚΕ 
  • Δήμος Αρριανών 
  • Δήμος Ιάσμου 
  • Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 
  • Περιφερειακή Δ/νση Υγείας Χάσκοβο 
  • ΠΕΔ Σμόλιαν 
  • Δήμος Κρούμοβγκραντ 
  • Δήμος Μομτσίλγκραντ 


Το έργο σχεδιάζει τοπικές πολιτικές πρόληψης, τις οποίες εφαρμόζει πιλοτικά, με σκοπό τόσο οι ανάγκες επείγουσας προσφυγής του τοπικού πληθυσμού σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) να περιορισθούν, όσο και το επίπεδο υγείας του να βελτιωθεί. Παίρνοντας ειδικότερα υπόψη τα ιδιαίτερα προβλήματα πρόσβασης σε δομές υγείας που έχουν οι συγκεκριμένοι Δήμοι, ως απομακρυσμένοι, με προβλήματα οδικής πρόσβασης και με πληθυσμό με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, αλλά και την οικονομική δυσπραγία στις συγκεκριμένες περιοχές, όπως και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των δομών ΠΦΥ στην περιοχή τους. Με τον τρόπο, έτσι, αυτό επιχειρεί το έργο να συμβάλει στη αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των περιοχών που συμμετέχουν σε αυτό αλλά και στην αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία των τοπικών συστημάτων ΠΦΥ.

Στην βάση των παραπάνω το έργο καταγράφει το νοσολογικό προφίλ των περιοχών που συμμετέχουν σ’ αυτό, όπως και τις διαθέσιμες τοπικά υπηρεσίες ΠΦΥ, περιγράφει την υπάρχουσα κοινωνοοικονομική κατάσταση στις επιμέρους περιοχές, ως σημαντικού παράγοντα διαμόρφωσης της εικόνας υγείας του πληθυσμού, διεξάγει έρευνες ερωτηματολογίου για τον εντοπισμό των νοσολογικών χαρακτηριστικών στις επιμέρους υποπεριοχές των Δήμων, διενεργεί διερευνητικές ιατρικές εξετάσεις σε δείγμα του τοπικού πληθυσμού, διατυπώνει πολιτικές πρόληψης τόσο σε τοπικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο, εφαρμόζει πιλοτικά τις εν λόγω πολιτικές στους Δήμους που συμμετέχουν, αξιολογεί τα αποτελέσματα των πιλοτικών εφαρμογών και συνθέτει μια κοινή πολιτική πρόληψης σε διασυνοριακό επίπεδο, δημιουργώντας παράλληλα και ένα διασυνοριακό εργαστήριο για την προώθηση της πολιτικής πρόληψης στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Δήμου αλλά και για τη διασφάλιση της αειφορίας του έργου.

Κατά τη διάρκεια της 4ης τεχνικής συνάντησης που θα γίνει σήμερα στα Αρριανά οι εκπρόσωποι των εταίρων θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, καθώς πλέον αυτό βρίσκεται στον μέσο της πορείας υλοποίησης του. Να σημειωθεί ότι η πρόταση για το έργο είχε υποβληθεί κατά τη 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του ΠΣ Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 και εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 4: [Διασυνοριακή Περιοχή χωρίς αποκλεισμούς] και στην επενδυτική προτεραιότητα 9Α. Η υλοποίηση του ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2017 και η συνολική διάρκεια είναι 24 μήνες.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Σημαντική η δήλωση της ΠτΔ  Κατερίνας Σακελλαροπούλου, που επισημαίνουμε και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, ότι «εθνική προτεραιότητα στο σχέδιο ανάπτυξης της χώρας,  να περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο γ