fbpx Σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης επεξεργάζεται το ΔΠΘ
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου, 2019 - 10:00
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

Σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης επεξεργάζεται το ΔΠΘ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Πανεπιστημιούπολη
Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Οι συναντήσεις της διοίκησης με στελέχη του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, και του ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)

Δήμητρα Συμεωνίδου

Την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του, θέλει η διοίκηση του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης και γι' αυτό στρέφεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο με την συνεργασία του ΚΑΠΕ (Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη χρηματοδοτικού προγράμματος, με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε δημοτικές εγκαταστάσεις ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού, αλλά και γενικότερα σε εγκαταστάσεις ΝΠΔΔ (πανεπιστήμια, νοσοκομεία, κ.ά.), μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Ήδη έχουν γίνει στην Κομοτηνή δύο συναντήσεις με τον πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως και με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΚΑΠΕ, όπως έκανε γνωστό ο αντιπρύτανης Φώτης Μάρης, περιοριζόμενος, όμως, μόνο στην παραπάνω πληροφορία και δεσμευόμενος για ανακοινώσεις στο εγγύς μέλλον.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και το ΚΑΠΕ υπέγραψαν από το καλοκαίρι του 2017 προγραμματική συμφωνία, σύμφωνα με την οποία το Τ.Π. & Δανείων αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση των έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα πραγματοποιήσουν σε εγκαταστάσεις τους ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού, μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Αντίστοιχα, το ΚΑΠΕ θα παράσχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη του προγράμματος, την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων, καθώς και τη μέτρηση και επαλήθευση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της απόδοσης του φωτοβολταϊκού σταθμού. Το κόστος της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης δεν θα επιβαρύνει τους ΟΤΑ και ΝΠΔΔ καθώς θα καλύπτεται εξ΄ ολοκλήρου από το Τ.Π. & Δανείων.

Το όφελος (εξοικονόμηση) από την εγκατάσταση ενός φ/β συστήματος με χρήση ενεργειακού συμψηφισμού, στην 25ετή διάρκεια της ζωής του και συνυπολογίζοντας το κόστος προμήθειας/εγκατάστασης/εξυπηρέτησης πιθανού δανείου του φ/β σταθμού, μπορεί να υπερβεί το 35%, σε σχέση με την προηγούμενη δαπάνη για ηλεκτρική ενέργεια. 

Συγκεκριμένα, τα στάδια του προγράμματος προβλέπουν:

  • δράσεις προετοιμασίας (σύνταξη Τεχνικού Οδηγού, υποδειγμάτων αίτησης & τεχνοοικονομικής μελέτης, πρότυπων τευχών δημοπράτησης κ.ά.), 
  • ανάπτυξη λογισμικού εξαγωγής ενεργειακών, περιβαλλοντικών και χρηματοοικονομικών δεικτών του προγράμματος,
  • αξιολόγηση της τεχνοοικονομικής μελέτης και των προδιαγραφών του έργου, που υποβάλλεται με το αίτημα δανειοδότησης στο Τ.Π. & Δανείων, πριν την προμήθεια του φωτοβολταϊκού σταθμού,
  • μετρήσεις, πιστοποιήσεις και παρακολούθηση της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και του οικονομικού οφέλους του φωτοβολταϊκού σταθμού κατά τη λειτουργία του.

Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και ο περιορισμός της εκπομπής των αερίων θερμοκηπίου αποτελεί βασικό στόχο της εθνικής ενεργειακής πολιτικής της χώρας, έχει τονίσει κατά καιρούς ο πρόεδρος του ΚΑΠΕ Β. Τσολακίδης. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού θα καλύψει σημαντικό μέρος των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία δημοσίων και δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, οδοφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ενεργειακή αναβάθμιση στις Φοιτητικές Εστίες του ΔΠΘ
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) έχει παρελθόν στην συνεργασία με το ΚΑΠΕ. Είχαν συνεργαστεί στην ενεργειακή αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών του ΔΠΘ στην Κομοτηνή. Στο ΔΠΘ παραδόθηκαν πέντε κτίρια συνολικής επιφάνειας περίπου δεκατριών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, με 630 δωμάτια που φιλοξενούν 700 φοιτητές. Στα κτίρια αυτά μετά τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Σεπτέμβριο 2013 έως τον Ιούνιο 2014, η ενεργειακή απόδοση βελτιώθηκε κατά 1-2 βαθμίδες και η εξοικονόμηση ενέργειας έφθασε το 35-40%. Οι εργασίες είχαν γίνει μέσω του έργου «Ενεργειακή Αποδοτικότητα σε Κοινωνικές Κατοικίες στη Μεσόγειο». 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Μόνο σε μια κατ'επίφαση  δημοκρατία μπορεί το ανώτατο δικαστήριο,  να εκχωρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για την τύχη της Αγίας Σοφίας,  το αν θα μετατραπεί σε τζαμί,  στον πρόεδρο της χώρας.