fbpx Πρωτιά Ροδόπης στο πρόγραμμα Μαθητείας
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Παρασκευή, 3 Μαρτίου, 2017 - 11:00
28 ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΑΚ

Πρωτιά Ροδόπης στο πρόγραμμα Μαθητείας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Εργασία
Μαθητεία
Μαίρη Κοσμίδου
Δήμος Κομοτηνής
Δήμος Αρριανών
ΔΕΥΑΚ

Μαίρη Κοσμίδου: "Σε συνεργασία με τους δήμους, εξασφαλίσαμε τις περισσότερες θέσεις σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας"

Μαθητεία: μεταλυκειακό εκπαιδευτικό σύστημα, με αμοιβή του εκπαιδευόμενου

Διονύσης Βοργιάς

Σημαντική επιτυχία σημείωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης, καθώς εξασφάλισε 28 θέσεις Μαθητείας στους Δήμους Κομοτηνής, Αρριανών και στη ΔΕΥΑΚ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο οι νέοι, μετά την εκπαίδευσή τους στα επαγγελματικά λύκεια, συνεχίζουν την εκπαίδευση, σε εργασιακό χώρο, και με αμοιβή!


Για τη Μαθητεία και τις θέσεις που "άνοιξαν" μας πληροφορεί καλύτερα η προϊσταμένη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μαίρη Κοσμίδου. "Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Ο μαθητευόμενος συνδέεται µε συμφωνητικό Μαθητείας µε τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Η Μαθητεία υλοποιείται με βάση πρόγραμμα μάθησης το οποίο επιμερίζεται στον χώρο εργασίας και στην εκπαιδευτική δομή. Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένο επάγγελμα", αναφέρει για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος.


Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια του "Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας" θα πραγματοποιηθούν: "Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας" συνολικής διάρκειας 203 ωρών, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν απαραίτητα. Γίνονται στο χώρο του Ε.Κ. μία μέρα την εβδομάδα για 7 ώρες, και "Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας", διάρκειας 28 ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε 4 ημέρες για 9 μήνες.
Τέσσερις φορές την εβδομάδα, λοιπόν, ο μαθητευόμενος βρίσκεται στον χώρο εργασίας όπου εκπαιδεύεται από τον εργοδότη, και μια φορά την εβδομάδα βρίσκεται στον χώρο φοίτησης, δηλαδή το επαγγελματικό λύκειο. Για την εργασία του λαμβάνει χρηματική αποζημίωση, που ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€), ήτοι 17,12€. Τα 11€ επιδοτούνται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020. Επομένως, και παράγει έργο και μαθαίνει και πληρώνεται κάποια χρήματα, για εννιά μήνες που διαρκεί η Μαθητεία. Πιο συγκεκριμένα, στη μαθητεία προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση και ασφάλιση για: ομαλοποίηση της μετάβασης των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων από την εκπαίδευση στο επάγγελμα και εξοικείωσή τους με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζόμενων, και αφομοίωση επαγγελματικής κουλτούρας δέσμευσης των εργοδοτών στην εκπαίδευση των μαθητευομένων. 


Για την επιτυχία της Διεύθυνσης, σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς, η Μαίρη Κοσμίδου αναδεικνύει πως "η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης έχει εξασφαλίσει, σε συνεργασία με τους δήμους, τις περισσότερες θέσεις μαθητείας σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας ΑΜ-Θ". 


ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Οι δεκατρείς αυτές θέσεις συγκεντρώνουν μέχρι στιγμής μεγάλο ενδιαφέρον και ζήτηση, από τους αποφοίτους των δυο επαγγελματικών λυκείων της Κομοτηνής. Αν ενδιαφέρεστε κι εσείς να αιτηθείτε μιας θέσης, πρέπει να υποβάλλετε αίτηση -συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά- μέχρι και τη Δευτέρα 6 Μαρτίου και ώρα 14:00.


Δικαίωμα εγγραφής στο "Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας" έχουν νέοι και νέες που ικανοποιούν σωρευτικά και τα τρία παρακάτω κριτήρια: είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, και βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και δεν υπερβαίνουν το 24ο έτος ηλικίας. Οι μαθητευόμενοι από την πρώτη ημέρα μαθητείας ασφαλίζονται στο ΕΦΚΑ και τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για όλο το διάστημα μαθητείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ’ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2335/1995, καθώς και την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4186/2013 (Α΄193). 


-2ο ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών (13 θέσεις – 8 Δήμος Κομοτηνής + 5 Δήμος Αρριανών)
-1ο ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων (15 Θέσεις – 5 Δήμος Κομοτηνής + 5 Δήμος Αρριανών + 5 ΔΕΥΑΚ)
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Ποτέ δεν είναι αργά και έτσι εν μέσω του καλοκαιριού βγήκαν τα αποτελέσματα και αναρτήθηκαν οι πίνακες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, με προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων, υγειονομικού προσωπικού κυρίως, για τη στε