fbpx Προ των πυλών τα τσουχτερά πρόστιμα
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου, 2017 - 11:00
"ΣΙΩΠΗ" ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Προ των πυλών τα τσουχτερά πρόστιμα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Απορρίμματα
Σκουπίδια
Δήμος Κομοτηνής

Γιώργος Πετρίδης: Αν εφαρμοστεί η νομοθεσία, στην οποία δίδονται συνεχείς παρατάσεις, τότε το πρόστιμο που θα πληρώσουν όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας ΑΜ-Θ θα είναι 35 ευρώ τον τόνο"

Σαφείς απαντήσεις για το πότε θα εφαρμοστεί ο περιφερειακός σχεδιασμός απορριμμάτων, ζήτησε η Φελίνα Καζάκου

Δήμητρα Συμεωνίδου

Μία αύξηση στα δημοτικά τέλη διαχείρισης απορριμμάτων, που αφορά και τους 22 Δήμους της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, ήταν η αφορμή για να αναδειχθεί ένα μείζον ζήτημα, αυτό της έλευσης "τσουχτερών" προστίμων για τη μη εφαρμογή του περιφερειακού σχεδιασμού απορριμμάτων. Στο δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής, που συνεδρίασε το βράδυ της Δευτέρας 19 Δεκεμβρίου, η συζήτηση "άναψε" όταν τέθηκε προς έγκριση σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κομοτηνής της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με τίτλο «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης - Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία».

Όπως έγινε γνωστό η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, που αποτελεί το θεσμοθετημένο Φορέα Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ενημέρωσε τον Δήμο Κομοτηνής για την αριθ. 123-1/30-08-2017 απόφαση του ΔΣ της με την οποία αυξάνονται τα τέλη διαχείρισης στον ΧΥΤΑ Κομοτηνής. Για το Δήμο Κομοτηνής ο οποίος φιλοξενεί το ΧΥΤΑ στα διοικητικά του όρια το τέλος χρήσης αυξήθηκε από 12€ σε 17€. Αυτή η αύξηση έπρεπε να ενσωματωθεί στην προγραμματική σύμβαση, την οποία κλήθηκε να εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο.


Ειδικά για την αύξηση των 5 ευρώ ανά τόνο απορριμμάτων, ο δήμαρχος έσπευσε να πει "ενσωματώσαμε την αύξηση στα ανταποδοτικά του Δήμου, χωρίς να μετακυληθούν στα δημοτικά τέλη. Τα δημοτικά τέλη για το 2018 παραμένουν σταθερά", όμως στην συνέχεια άνοιξε τον ασκό του Αιόλου λέγοντας "αυτά δεν είναι υπέρογκα ποσά, τα υπέρογκα ποσά έρχονται. Η επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας, σε κάποιους έχει ήδη ξεκινήσει, είναι προ των πυλών. Υπάρχει ένας κόστος διαχείρισης που σήμερα για τον Δήμο Κομοτηνής είναι στα 23 ευρώ τον τόνο, για περισυλλογή, εναπόθεση κλπ. Αν εφαρμοστεί όμως η νομοθεσία, στην οποία δίδονται συνεχείς παρατάσεις, τότε μόνο το πρόστιμο που θα πληρώσουν όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, επειδή δε λειτουργεί ο περιφερειακός σχεδιασμός απορριμμάτων θα είναι 35 ευρώ τον τόνο". 


Σαφής απαντήσεις για το πότε θα εφαρμοστεί ο περιφερειακός σχεδιασμός απορριμμάτων, ζήτησε η Φελίνα Καζάκου λέγοντας χαρακτηριστικά "ποτέ δεν μας έδωσαν έναν χρόνο. Ο περιφερειακός σχεδιασμός δεν έχει μόνο εργασίες, έχει και χρονοδιάγραμμα. Ας μας πουν ποιο είναι αυτό". "Όλη αυτή η προχειρότητα και αυτό που περιέγραψε ο δήμαρχος με τα πρόστιμα των 35 ευρώ δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, προέρχεται από συγκεκριμένους υπεύθυνους που δεν ήταν άξιοι τόσα χρόνια, επί δεκαετίες συζητείται το θέμα της ανακύκλωσης", είπε ο Κώστας Καραίσκος της παράταξης Σπάρτακος. 


Η τελευταία επικαιροποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού
Η τελευταία επικαιροποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ (ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ), φορέας του οποίου είναι η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2016 από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ακολούθως, τον Δεκέμβριο του 2016 αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’, 4123/21-12-2016) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό οικ. 61076/5267/15-12-2016 σχετικά με την «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».


Η μελέτη επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ στηρίζεται στις αρχές που τίθενται από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και διακρίνεται σε δύο φάσεις που αφορούν τη μεταβατική περίοδο 2016-2017 και τη περίοδο ολοκληρωμένης διαχείρισης 2018-2020.
Κατά την πρώτη περίοδο, θα υπάρχουν συνολικά τρεις χώροι υγειονομικής ταφής στις ΠΕ Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, ενώ τα σύμμεικτα απορρίμματα της ΠΕ Δράμας θα μεταφέρονται στο χώρο υγειονομικής ταφής των Σερρών, μέχρι την ολοκλήρωση του αντίστοιχου χώρου της Καβάλας.


Η περίοδος ολοκληρωμένης διαχείρισης 2018-2020, ξεκινά με την κατασκευή των κεντρικών Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη και το βόρειο Έβρο. Η ΜΕΑ Ξάνθης θα επεξεργάζεται το σύνολο των αποβλήτων της περιοχής. Στην Κομοτηνή θα εγκατασταθεί μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού υλικού που θα εξυπηρετεί την ΠΕ Ροδόπης, ενώ τα σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απορρίμματα (ΑΣΑ) της Ροδόπης, θα οδηγούνται στη ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης. Η ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης με τη σειρά της θα εξυπηρετεί του δήμους Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης για το σύνολο των ΑΣΑ (σύμμεικτα και προδιαλεγμένα οργανικά).


Σύμφωνα με τον περιφερειακό σχεδιασμό, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα λειτουργήσουν οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Καβάλας που θα εξυπηρετεί τις περιφερειακές ενότητες Καβάλας και Δράμας, ο ΧΥΤ Αλεξανδρούπολης που θα εξυπηρετεί τους δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου καθώς και εκείνος της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης. 
Ο ΧΥΤ Ξάνθης θα εξυπηρετεί την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης και άλλες ΠΕ αν χρειαστεί, ενώ οι ΧΥΤ Σαμοθράκης και Θάσου θα παραλαμβάνουν τα υπολειμματικά σύμμεικτα μετά την επεξεργασία των ΑΣΑ στις ΜΕΑ των νησιών. 
Τέλος, ο ΧΥΤ του βορείου Έβρου, θα εξυπηρετεί τους δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Καταλόγισαν βιαστικά ρατσιστικές διαθέσεις και πνεύμα διακρίσεων, στην ανακοίνωση της διοικήτριας του νοσοκομείου Ξάνθης, για τα κρούσματα στον Εχίνο, το μειονοτικό κόμμα και διάφοροι προστάτες της μειονότητ