ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου, 2018 - 10:00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 124.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Το "Πράσινο ταμείο" ομορφαίνει τους υπαίθριους χώρους έξι νηπιαγωγείων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Χρηματοδότηση
Νηπιαγωγεία
Δήμος Κομοτηνής

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για 2ο, 4ο, 7ο, 8ο, 9ο, 12ο νηπιαγωγεία Κομοτηνής

Δήμητρα Συμεωνίδου

Το "Πράσινο ταμείο" ομορφαίνει τους υπαίθριους χώρους έξι νηπιαγωγείων. Μέσω αυτού θα γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για νηπιαγωγεία του Δήμου Κομοτηνής. Τους όρους της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού υπαίθριων χώρων των νηπιαγωγείων περιοχής Δήμου Κομοτηνής» προς χρηματοδότηση, ύψους 124.000 ευρώ, από το πράσινο ταμείο, ενέκρινε την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής. 

Το έργο, που αφορά εξοπλισμό των εξωτερικών χώρων εντός των νηπιαγωγείων, θα ενταχθεί στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου" για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 "Αστική Αναζωογόνηση 2018".

Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων για την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, καθώς και η χρηματοδότηση παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των πόλεων με ταυτόχρονη επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων.

Αναφορικά με καθαυτή την παρέμβαση στα νηπιαγωγεία, αφορά κυρίως στην αγορά -τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας και στην αγορά - τοποθέτηση παιχνιδιών, στα έξι νηπιαγωγεία του δήμου Κομοτηνής, που πληρούν τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο οδηγός διαχείρισης του χρηματοδοτικού προγράμματος. 
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Η αξιοπιστία και η ετοιμότητα  ενός κρατικού  η αυτοδιοικητικού μηχανισμού,  είτε των θεσμικών του οργάνων,  κρίνεται πάντοτε από την γρήγορη διαχείριση και από τις άμεσες λύσεις που προτείνονται όταν προκύπ