fbpx Ποντιακή διάλεκτος, πληροφορική και ξένες γλώσσες
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου, 2016 - 11:00
750 ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΕ 50 ΤΜΗΜΑΤΑ

Ποντιακή διάλεκτος, πληροφορική και ξένες γλώσσες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Πόντος
πολιτισμός
Παιδεία

Ο Δήμος Κομοτηνής θα υποβάλλει ξανά πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης

Φέτος έχουν μειωθεί τα κονδύλια κατά 60%, παρόλα αυτά ο Δήμος συνεχίζει τη λειτουργία του Κέντρου, μιας και υπάρχει ενδιαφέρον για την υλοποίησή τους από πλευράς των συμπολιτών μας, όπως έκανε γνωστό ο αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Νίκος Σωτηρακόπουλος

Δήμητρα Συμεωνίδου

Ποντιακή διάλεκτο, πληροφορική και ξένες γλώσσες, όπως τουρκικά και βουλγάρικα, έμαθαν 750 πολίτες στα 50 τμήματα που λειτούργησαν πέρσι στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Κομοτηνής. Λόγω της μεγάλης συμμετοχής ο Δήμος Κομοτηνής θα υποβάλλει ξανά πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα, με απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κομοτηνής. 


Έτσι συνεχίζει τη λειτουργία του στο Δήμο Κομοτηνής το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και τη φετινή χρονιά, μετά την έγκριση κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής της υποβολής πρότασης του Δήμου Κομοτηνής, για τη συμμετοχή στην Πράξη Κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Να σημειωθεί πως φέτος έχουν μειωθεί τα κονδύλια κατά 60%, παρόλα αυτά ο Δήμος συνεχίζει τη λειτουργία του Κέντρου, μιας και υπάρχει ενδιαφέρον για την υλοποίησή τους από πλευράς των συμπολιτών μας, όπως έκανε γνωστό ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Νίκος Σωτηρακόπουλος. 


Μπορεί αυτά τα μαθήματα να μην είναι συνδεδεμένα απευθείας με την αγορά εργασίας, αλλά συμβάλλουν στη γνώση και μπορεί και κάποια μαθήματα να συνδέονται με το επάγγελμα, όπως για παράδειγμα οι ξένες γλώσσες, που βοήθησαν σημαντικά επαγγελματίες του τουρισμού από το Φανάρι είπε ο Γιάννης Γκαράνης, αντικρούοντας επιχειρήματα όσων είπαν ότι τα μαθήματα αυτά είναι άνευ αξίας, όπως ο επικεφαλής της παράταξης Σπάρτακος Κώστας Καραΐσκος, ο οποίος μάλιστα απείχε από την ψηφοφορία.  


Το νέο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης δεν συνδέεται μόνο με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την προοπτική απασχόλησης. Αφορά στο κοινωνικό σύνολο, στον πυρήνα της δημοκρατίας, στη διαμόρφωση ενεργών και ενημερωμένων πολιτών με κριτική σκέψη και δημιουργική διάθεση. 


Η συμμετοχή των πολιτών – δημοτών στα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει ως κύριους στόχους:


Τη δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης κάθε πολίτη στην εκπαίδευση,
Την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών,


Τη σύνδεση ή επανασύνδεση των ενηλίκων πολιτών με την εκπαιδευτική διαδικασία,


Την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης,


Τη συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και την πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες,


Την αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού,

Την ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη,

Τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού,

Την ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων,

Τη διασφάλιση κοινωνικής συμφωνίας, δημόσιου και κοινωνικού ελέγχου,

Την ποιότητα στην παρακολούθηση-αξιολόγηση της διαδικασίας εκπαίδευσης και πιστοποίησης.


Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα υλοποιηθούν μέσω της ανωτέρω Πράξης διακρίνονται σε:
 α) προγράμματα εθνικής εμβέλειας, τα οποία επιλέγει ο Δήμος από διαθέσιμο πίνακα προγραμμάτων που εκφράζει τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων και 


β) προγράμματα τοπικής εμβέλειας, που ο Δήμος προτείνει και τα οποία ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών τους. 


Τα μαθήματα θα συνεχίσουν να γίνονται στις αίθουσες του ιστορικού κτιρίου του 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής (πρώην Γυμνασίου Θηλέων), και υπεύθυνος θα είναι προσωρινά απευθείας ο Δήμος, μέχρι να περάσει η αρμοδιότητα λειτουργίας τους στα Κέντρα Κοινότητας, που θα συστηθούν σταδιακά σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Πόσο δύσκολο άραγε είναι να υπάρχει άμεση συνεργασία και ενημέρωση,  του υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ,  των περιφερειακών διευθύνσεων υγείας, αλλά και  των νοσοκομείων,  ώστε να γνωρίζει ξεκάθαρα ο καθένας πο