fbpx Περιφέρεια ΑΜ-Θ: Όλοι οι Νέοι Αγρότες εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 19 Ιουλίου, 2018 - 10:00
ΑΝΩ ΤΩΝ 28 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Περιφέρεια ΑΜ-Θ: Όλοι οι Νέοι Αγρότες εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αγρότες
Αγροτικά

Διασφαλίζεται ότι 1482 από τους 1555 συνολικά αιτούντες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εντάσσονται στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών


Στο νομό Ροδόπης από τους 408 αιτούντες, δικαιούχοι της χρηματοδότησης του προγράμματος είναι 392, 11 απορρίφθηκαν και 5 αποχώρησαν οικειοθελώς

Δήμητρα Συμεωνίδου

Την ένταξη σχεδόν του συνόλου των αιτούντων για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σηματοδοτεί νέα απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα 133 επιλαχόντων που υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο και δημοσιεύτηκε στις 16 Ιουλίου 2018. Ένα χρόνο μετά την πρώτη απόφαση ένταξης των πρώτων 1.035 δικαιούχων και μετά από μία σειρά τροποποιητικών, διασφαλίζεται ότι 1482 από τους 1.555 συνολικά αιτούντες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών. 

Από επιλαχόντες γίνονται κανονικοί δικαιούχοι του Μέτρου 6.1 οι 133 νέοι αγρότες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά από την ανάρτηση των δύο τροποποιητικών αποφάσεων ένταξης και την αύξηση του προϋπολογισμού του Μέτρου. Οι επιλαχόντες ήταν 141 αλλά κάποιοι αποχώρησαν οικειοθελώς από το πρόγραμμα, ενώ υπάρχουν άλλοι δύο εν δυνάμει δικαιούχοι, τους οποίους κάλεσε η Περιφέρεια να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που τους έλειπαν εντός μηνός. 

Η ανάρτηση του πλήρους καταλόγου με τους 1.482 δικαιούχους νέους αγρότες της Περιφέρειας ΑΜΘ έγινε στις 16 Ιουλίου. Από τον Ιούλιο του 2017 μέχρι τον Ιούλιο του 2018 εκδόθηκαν πέντε αποφάσεις που αφορούν στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών. Με βάση αυτές σήμερα δικαιούχοι αγρότες είναι 1.482, 24 αποχώρησαν οικειοθελώς και 46 απορρίπτονται ως μη τηρούντες τα απαιτούμενα κριτήρια. Το σύνολο του ποσού που προορίζεται για τους 1.482 νέους αγρότες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι 28.271.500,00 €. Από 17.000 έως 22.000 ευρώ λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος. 

Στο νομό Ροδόπης από τους 408 αιτούντες, δικαιούχοι της χρηματοδότησης του προγράμματος είναι 392, 11 απορρίφθηκαν και 5 αποχώρησαν οικειοθελώς. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

19 Ιουλίου 2017: Πρώτη απόφαση ένταξης 1.035 δικαιούχων
31 Ιανουαρίου 2018: Απόφαση ένταξης 169 δικαιούχων
28 Μαρτίου 2018: Απόφαση ένταξης 146 δικαιούχων (είχε προηγηθεί απόφαση για υπερδέσμευση ποσού μετά από διαμαρτυρίες και διαβήματα τοπικών φορέων προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης)
16 Ιουλίου 2018: Απόφαση ένταξης 2018 (είχε προηγηθεί η παρακάτω εξαγγελία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα από το βήμα του 11ου περιφερειακού συνεδρίου, στη Θεσσαλονίκη: «Σε ό,τι αφορά το μέτρο των Νέων Γεωργών και τους επιλαχόντες, αποφασίσαμε μία μεγάλη τομή. Το μελετήσαμε καλά και θα σας ανακοινώσω ότι σε όλες τις περιφέρειες της χώρας θα ενταχθούν στο μέτρο όλοι οι επιλαχόντες.» Με αυτά τα λόγια από το βήμα του 11ου περιφερειακού συνεδρίου, στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, έλυσε το πρόβλημα των υπεράριθμων επιλαχόντων νέων αγροτών, που είχαν μείνει εκτός του Μέτρου 6.1, παρόλο που πληρούσαν τους όρους ένταξης, αλλά δεν έφταναν τα κονδύλια)

Καταβολή του πριμ πρώτης εγκατάστασης μέσα σε ένα μήνα
Η νέα αυτή «παρτίδα» των 133 νέων αγροτών θα πληρωθεί την πρώτη δόση της ενίσχυσης (πριμ πρώτης εγκατάστασης) μέσα σε ένα μήνα. 

Η οικονομική ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη μορφή κεφαλαίου σε δύο δόσεις. Η πρώτη θα ανέρχεται στο 70% του συνολικού ποσού στήριξης και αναμένεται να καταβληθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Το υπόλοιπο 30% καταβάλλεται το αργότερο εντός 5 ετών από την ένταξη, με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.

Στόχος του προγράμματος είναι να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης, μέσω της ηλικιακής ανανέωσης καθώς και η δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αίτησής του μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλει την αίτηση ένταξης του.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι που έχουν συμπεριληφθεί στον Πίνακα Αποτελεσμάτων έχουν το δικαίωμα ένστασης, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την επόμενη της έκδοσης της παρούσας.

Σε ενδεχόμενη ένσταση ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσβάλει µόνο τα στοιχεία της αξιολόγησης µε τα οποία διαφωνεί (επιλεξιµότητα) και τα οποία δεν του έχουν γνωστοποιηθεί ήδη µε την µε αριθµ. 2490/4/7/2017 απόφασή. Συνεπώς, ενστάσεις που θα υποβληθούν και θα αφορούν ποσό ενίσχυσης ή βαθμολογία που δεν έχουν µμεταβληθεί σε σχέση µε την πρώτη ανάρτηση δεν θα εξεταστούν, καθώς αυτά τα στοιχεία έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί µε την µε αριθ. 2490/4/7/2017 απόφαση. Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων περιγράφεται λεπτομερώς στο Άρθρο 18 της Υ.Α. 8585/2016. 

Ειδικότερα, η ένσταση υποβάλλεται καταρχήν ηλεκτρονικά µέσω ΠΣΚΕ, σύμφωνα µε σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα.
Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο της ένστασης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ υποβάλλεται υπογεγραμμένο από το δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία στην οικεία ∆ΑΟΚ το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος µέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Οι πειραματισμοί με  την χαλάρωση των μέτρων και τη σταδιακή επαναφορά στην καθημερινότητα,  την ώρα  που η χώρα μας έχει ένα πολύ μεγάλο επιδημιολογικό φορτίο,  ακόμα και σε τοπικό επίπεδο,  εφαρμόζονται ιδ