fbpx Γι’ αυτό δεν πρέπει να γίνουν εξορύξεις χρυσού στην Ροδόπη
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2019 - 10:00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γι’ αυτό δεν πρέπει να γίνουν εξορύξεις χρυσού στην Ροδόπη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
χρυσό

Πάνω από 10 λόγοι «απαγορεύουν» μία τέτοιου είδους επένδυση, ο «Χ» ανασύρει την πρόσφατη απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Διονύσης Βοργιάς

Εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την έναρξη ή μη ερευνητικού προγράμματος στον κεντρικό τομέα του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου Ε5 Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, από την εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης Α.Ε., ο «Χ» φέρνει στην επιφάνεια την σχετική απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που είχε προηγηθεί γνωμοδοτώντας αρνητικά σε όποια εξορυκτική δραστηριότητα στον τόπο.

Θυμίζουμε ότι για τη λήψη της απόφασης συνεκτιμήθαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση όλες οι κατατεθείσες γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών και φορέων και ειδικά η αρνητική γνωμοδότηση του περιφερειακού συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης. Επίσης, η νομοθεσία περί λατομείων και μεταλλείων, η περιβαλλοντική μη αδειοδότηση, η προστασία του περιβάλλοντος, των δασικών εκτάσεων, των αρχαιοτήτων, των υδάτων, η χωροταξία, κι άλλα πολλά στοιχεία.

Γι’ αυτό δεν πρέπει να γίνουν εξορύξεις
Η γνωμοδότηση του συντονιστή υπογραμμίζει επίσης το γεγονός ότι με απόφασή της η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος της Π.ΑΜ-Θ αποφάσισε ομόφωνα κατά της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο του θέματος. Το γεγονός ότι το δημοτικό συμβούλιο Μαρώνειας Σαπών ομόφωνα «διατρανώνει την κάθετη αντίθεσή του σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με την μεταλλουργία του χαλκού και του χρυσού στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, χαρακτηρίζοντάς την επικίνδυνη και συνεπώς ανεπιθύμητη». 

Το γεγονός ότι, η αποτελεσματική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη λήψη αποφάσεων παρέχει σε αυτήν τη δυνατότητα να εκφράζει, και στον φορέα λήψης των αποφάσεων να λαμβάνει υπόψη, απόψεις και ανησυχίες αυτής όπως εν προκειμένω αυτές έχουν εκφραστεί από το Δημοτικά Συμβούλια και το Περιφερειακό Συμβούλιο γεγονός, που συναρτάται με τη σκοπιμότητα του έργου. Επίσης, την αντίθεση στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διάρθρωση του χώρου στο επίπεδο της περιφέρειας,  τις στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου στο επίπεδο της περιφέρειας.

Το γεγονός ότι στο ισχύον Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διατυπώνονται επιφυλάξεις για την εκμετάλλευση των αποθεμάτων του επιθερμικού χρυσού στην περιοχή και σύμφωνα με το οποίο: «Από εκθέσεις του ΙΓΜΕ προκύπτει ότι, μεταξύ των πολλών εμφανίσεων επιθερμικού χρυσού, οι πιο ενδιαφέρουσες και σχεδόν ισοδύναμες σε αποθεματικό δυναμικό βρίσκονται σε δύο περιοχές: Δημόσια μεταλλευτική περιοχή στον ευρύτερο χώρο Σαπών.  Μεταλλευτική περιοχή Περάματος Πετρωτών (όρια νομού Έβρου και Ροδόπης) (233) Η εκμετάλλευση των αποθεμάτων μπορεί να είναι προβληματική για την Περιφέρεια, κυρίως για λόγους αναπότρεπτης βλάβης στο περιβάλλον. Δεν υπάρχουν οικονομικά βιώσιμες μέθοδοι αντιμετώπισης της ισχυρά οχλούσας ρύπανσης.

Το γεγονός ότι έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις και κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του εγκεκριμένου Περιφερειακού Πλαισίου «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης - Α Φάση - Στάδιο Α2», στο οποίο επισημαίνονται πλήθος αρνητικών παραγόντων.

Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την σχετική στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκτιμάται ότι η εξόρυξη αποτελεί δραστηριότητα που επαναπροσδιορίζει τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα ότι η εκμετάλλευση διαφόρων κοιτασμάτων χρυσού στην περιφέρεια δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία μεμονωμένη δραστηριότητα καθώς ενδέχεται να διαφοροποιήσει το αναπτυξιακό πρότυπο της περιοχής.

Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης. 

Το γεγονός ότι η υποστήριξη των εξορυκτικών δραστηριοτήτων προϋποθέτει περιβαλλοντικά συμβατούς όρους και προϋποθέτει επίτευξη της απαραίτητης κοινωνικής συναίνεσης ως προς τη σκοπιμότητα της δραστηριότητας μετά από συνεκτίμηση κόστους οφέλους με την οποία θα τεκμηριώνονται οι συνολικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και στο περιβάλλον τόσο σε περιφερειακό όσο και σε Εθνικό επίπεδο.

Συνοπτικά, γίνονται σαφείς αναφορές στην τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή που θα συντελεστεί εάν προχωρήσουν εργασίες, στο ότι τα οικονομικά οφέλη για την περιοχή τίθενται με ερωτηματικό και, εν πάση περιπτώσει, ότι με εκφρασμένη βούλησή τους οι τοπικές κοινωνίες, μέσω του περιφερειακού και του δημοτικού συμβουλίου, είναι κάθετα αντίθετες σε μία τέτοια εξέλιξη.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Βγήκαν με δελτία τύπου και  ανακοινώσεις οι αυτοδιοικητικοί σε περιφέρεια και δήμους,  για να αντιληφθούμε κι εμείς οι πολίτες,  ότι πέρασε ένας χρόνος από την …σημαντική τους νίκη,  που τους έφερε στην εξου