fbpx Επίδομα 600 ευρώ σε κατοίκους μειονεκτικών και ορεινών περιοχών της Ροδόπης
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου, 2018 - 10:00
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Επίδομα 600 ευρώ σε κατοίκους μειονεκτικών και ορεινών περιοχών της Ροδόπης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
επίδομα
μειονεκτικές περιοχές
Κοινωνική Μέριμνα

Στήριξη σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα

Δήμητρα Συμεωνίδου

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στα ΚΕΠ για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 2018 ύψους έως 600 ευρώ που δίνεται σε κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών της χώρας. Το επίδομα για τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων προκειμένου να στηριχθούν οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και να αποτραπεί ο κίνδυνος να ερημωθούν ολόκληρα χωριά που βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. 

Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται μετά την κατά καιρούς αναπροσαρμογή του:

 • σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και
 • σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).


Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.


Από το νομό Ροδόπης περιλαμβάνονται στην οδηγία οι εξής περιοχές:
Κοινότητα Αμαξάδων (οικ. Κατσίκας, Μοναχών)
Κοινότητα Ασωμάτων (οικ. Άνω Φωλίας)
Κοινότητα Γρατινής (οικ. Γρατινής, Άνω Δροσίνης, Άρδειας, Δρύμης, Καλλυντηρίου, Ομηρικού, Πάτερμα, Κάτω Δροσίνης, Ν. Καλλυντηρίου, Σιδηράδων και Στυλαρίου)
Κοινότητα Ιάσμου (οικ. Αστραίας, Ευθύμου, Ιππικού, Μελίταινας, Πολυάρνου, Ταγγαίου, και Τάλλης)
Κοινότητα Κάλχαντος (οικ. Ιάμπολης, Τυχηρού, Μεγάλης Άδας, Μύτικα, Σαρακηνής)
Κοινότητα Οργάνης
Κοινότητα Πανδρόσου
Κοινότητα Πολυάνθου (εκτός οικ. Πολυάνθου)
Κοινότητα Σώστου (οικ. Κερασέας, Πόας) 
Κοινότητα Αρριανών (οικ. Κιζαρίου, Νέας, Στροφής, Αγιοχωρίου, Πλαγιάς, Κίνυρας, Νικητών, Εβρένου και Ιασίου)
Κοινότητα Κέχρου
Κοινότητα Νέας Σάντας
Κοινότητα Φιλλύρας (οικ Δαρμένης, Δροσιάς, Εσοχής, Ραγάδας, Σκιάδας)


Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

 

 • Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN
 • Βεβαίωση του δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.
 • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «οικογένεια» και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή. 


Ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο - αρχηγό της οικογένειας. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν «οικογένεια» (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται δύο μέλη και πάνω). 

Το επίδομα μπορεί να αιτηθεί ο δικαιούχος μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου. Όσον αφορά την έννοια της οικογένειας νοικοκυριού διευκρινίζεται:

 • Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.
 • Για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων με τον όρο “οικογένεια” εννοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο συμβιούντων συζύγων μετά των ανηλίκων και άγαμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη. 

Κατόπιν αυτού ως οικογένεια θεωρούνται: Οι σύζυγοι μόνο ή και τα τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο –αρχηγό της οικογένειας. -Επίσης την εισοδηματική ενίσχυση δικαιούνται και δυο (2) οικογένειες που συνοικούν κάτω από την ίδια στέγη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται σε ΚΕΠ τα οποία έχουν αρμοδιότητα των συγκεκριμένων δικαιούχων περιοχών.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Γαλουχημένος στους διαύλους της επικοινωνιακής τέχνης ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, εφάρμοσε στο διαδικτυακό διάλογο χθες με όλους τους φορείς του Έβρου,  τη μέθοδο των συσσωρευμένων θετικών ερωταπαντ