fbpx Δήμος Κομοτηνής: Προγραμματίζει πρόσληψη 57 σχολικών καθαριστριών
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου, 2018 - 11:00
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δήμος Κομοτηνής: Προγραμματίζει πρόσληψη 57 σχολικών καθαριστριών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Θέσεις εργασίας
προσλήψεις
Δήμος Κομοτηνής

Με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 10 μηνών, από 1-9-2018 έως 30-6-2019

Δήμητρα Συμεωνίδου

Στην πρόσληψη 57 ατόμων για τον καθαρισμό των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 10 μηνών, από 1-9-2018 έως 30-6-2019, θα προχωρήσει ο Δήμος Κομοτηνής. Ο προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού, απασχόλησε την συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου. Στη διάρκεια αυτής έγινε γνωστό ότι ο καθαρισμός των σχολικών μονάδων, γίνεται μέχρι και το έτος 2017-2018, με προσωπικό αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), πλήρους και μερικής απασχόλησης που μεταφέρθηκε στους ΟΤΑ το 2011 από το υπουργείο Παιδείας, και σήμερα υπηρετούν 17 καθαρίστριες ΙΔΑΧ στο Δήμο Κομοτηνής, (7 πλήρους ωραρίου, και 10 με εργασία από 2 έως 7 ώρες ημερησίως), και με συμβάσεις έργου που καταρτίζονται από τις σχολικές επιτροπές και έχουν διάρκεια 10 μήνες, όσο διαρκεί δηλαδή η κάθε σχολική χρονιά. 


Από την ερχόμενη σχολική χρονιά 2018-2019, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι συμβάσεις έργου θα καταρτίζονται από τους οικείους ΟΤΑ. Η ευθύνη δηλαδή για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων θα περάσει αποκλειστικά στους ΟΤΑ, με χρηματοδότηση απευθείας από το ΥΠΕΣ, χωρίς τη διαμεσολάβηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, και τις συμβάσεις έργου των καθαριστριών (τις οποίες ως τώρα υπέγραφαν οι σχολικές επιτροπές), από τη νέα σχολική χρονιά θα καταρτίζουν οι Διευθύνσεις Προσωπικού των Δήμων. 


Ο Δήμος Κομοτηνής οφείλει να προβεί στις δέουσες διαδικασίες, ώστε οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης της χωρικής του αρμοδιότητας, να μπορούν να καταρτισθούν στην ώρα τους, (1-9-2018 έως 30-6-2019), με την προϋπόθεση ότι δεν θα πάρει εκ νέου παράταση η προϋπάρχουσα κατάσταση. Επισημάνθηκε παράλληλα η ανάγκη για πρόβλεψη τυχόν συνταξιοδοτήσεων των καθαριστριών που εργάζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση αορίστου χρόνου πλήρους και μερικής απασχόλησης,  εν μέσω σχολικής χρονιάς.


Στον προγραμματισμό  των συμβάσεων έργου, (διάρκειας 10 μηνών από 1 Σεπτέμβρη έως 30 Ιουνίου), ελήφθησαν υπόψη και οι συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε σχολείου ξεχωριστά, δηλαδή ο αριθμός των αιθουσών που χρήζουν καθαρισμού, αφού σε πολλά σχολεία συνυπάρχουν καθαρίστριες αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και συμβάσεις έργου για συγκεκριμένο αριθμό αιθουσών, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα ότι για κάθε αίθουσα απαιτείται μισή ώρα εργασίας. 
Κατόπιν των παραπάνω, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την πρόσληψη του προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 10 μηνών, από 1-9 2018 έως 30-6-2019: 24 άτομα για τον καθαρισμό 320 αιθουσών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με προβλεπόμενη δαπάνη 149.818,00 €. 33 άτομα για τον καθαρισμό 287 αιθουσών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με προβλεπόμενη δαπάνη 136.856,00 €,  ώστε ο Δήμος Κομοτηνής να είναι προετοιμασμένος για τη νέα σχολική χρονιά, σε περίπτωση που δεν παραταθεί το τρέχον καθεστώς. Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.


Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ελήφθη μόλις μία μέρα μετά την πορεία προς τη Βουλή που πραγματοποίησαν οι σχολικές καθαρίστριες. Οι σχολικές καθαρίστριες πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου πανελλαδική 24ωρη απεργία διεκδικώντας καλύτερες εργασιακές συνθήκες με πλήρη και σταθερή εργασία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής: «Μόνιμη, πλήρη και σταθερή εργασία με αορίστου χρόνου συμβάσεις και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αξιοπρεπείς αμοιβές και επαναφορά όλου του κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ). Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, με τήρηση των κανόνων υγιεινής & ασφάλειας. Χορήγηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας με αναδρομική ισχύ. Έγκαιρη και άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών. Ασφάλεια και όχι επισφάλεια στην εργασία. Καμία μείωση αιθουσών, καμία απόλυση εργαζομένης από δημάρχους και σχολικές επιτροπές».
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Η υπόθεση για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για τη Θράκη έχει τη δική της ιστορία, που αναφέρεται βέβαια και στο ρεπορτάζ της εφημερίδας μας,  όπως και οι ενέργειες διαχρονικά του  βουλευτή   Ευριπίδη Σ