fbpx Δήμος Κομοτηνής: Νέο υδραγωγείο σε 18 μήνες
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Παρασκευή, 8 Ιουνίου, 2018 - 10:00
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΥΑΚ ΚΑΙ ΤΕΚ Α.Ε.

Δήμος Κομοτηνής: Νέο υδραγωγείο σε 18 μήνες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Υδραγωγείο
Δημήτρης Καρασταύρου
Στράτος Τσακιρίδης
ΤΕΚ Α.Ε.
ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Δύο εκ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για την κατασκευή ενός σύγχρονου, περιβαλλοντικά εξελιγμένου και με δυνατότητα μεγαλύτερης κάλυψης, δραγωγείου για την πόλη και οικισμούς
 

Διονύσης Βοργιάς

Μέσω ΕΣΠΑ βρήκε χρηματοδότηση η ΔΕΥΑ Κομοτηνής και προχωράει στην κατασκευή του νέου υδραγωγείου της περιοχής. Πρόκειται για ένα έργο 2 εκ. ευρώ, δηλαδή μια νέα υποδομή 36 επί 16 μέτρων, τελευταίας γενιάς, που θα αφορά όχι μόνο την Κομοτηνή αλλά και τους οικισμούς, ενώ παράλληλα μπορεί να λειτουργήσει ως "βάση" για άλλα έργα υδροδότησης.

Συνοπτικά, τα θετικά γνωρίσματα του έργου είναι πολλά, μεταξύ των οποίων:
Σύγχρονη επεξεργασία και, άρα, καλύτερη ποιότητα νερού. Κάλυψη Κομοτηνής και 22 οικισμών. Δυνατότητα επικουρικών έργων με βάση το υδραγωγείο. Καμία επιβάρυνση στην τσέπη των καταναλωτών, καθώς η χρηματοδότηση είναι μέσω ΕΣΠΑ. Οι υπογραφές για το νέο υδραγωγείο μπήκαν χθες, με συμβαλλόμενους την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Κομοτηνής και την ανάδοχο εταιρεία ΤΕΚ Α.Ε. με έδρα την Θεσσαλονίκη.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Την συνοπτική περιγραφή του έργου έκανε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Δημήτρης Καρασταύρου. Τίτλος έργου: Εγκατάσταση επεξεργασίας πόσιμου νερού ΔΕΥΑ Κομοτηνής. Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 2.016.260,16 ευρώ. Περιγραφή έργου: Η εγκατάσταση θα κατασκευαστεί με μέγιστη δυναμικότητα 600,00 κυβικών μέτρων νερού ανά ώρα, ενώ προβλέπεται - σε δεύτερη φάση - και η δυνατότητα επέκτασης της δυναμικότητάς της σε 800,00, όταν αυτό απαιτηθεί από τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Κομοτηνής.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας πόσιμου νερού θα αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες: Έργα εισόδου. Έργα επεξεργασίας πόσιμου νερού: Εγκατάσταση διύλιση πόσιμου νερού, σύστημα αντίστροφης πλύσης των φίλτρων διύλισης με καθαρό νερό, μονάδα απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία UV, εφεδρικό σύστημα απολύμανσης με χλωρίωση. Έργα διάθεσης επεξεργασμένο νερού. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Αντισκοριακή προστασία.

Το νέο σύστημα επεξεργασίας πόσιμου νερού θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ΔΕΥΑ Κομοτηνής για την επεξεργασία παροχής νερού 600,00 m3/h και θα περιλαμβάνει τα στάδια της κροκίδωσης, συσσωμάτωσης, διύλισης και απολύμανσης. Η μέθοδος διύλισης που επιλέχθηκε στην παρούσα μελέτη είναι αυτή της ταχείας διύλισης σε παράλλα, αυτοκαθαριζόμενα, φίλτρα κλειστού τύπου, καθοδικής ροής, η οποία παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: Πολύ υψηλή απόδοση στη συγκράτηση αιωρούμενων στερεών και θολότητας. Υψηλές ταχύτητες διύλισης με αποτέλεσμα τη μικρή απαίτηση σε χώρο. Πλήρως αυτοματοποιημένος καθαρισμός των ταχυδιυλιστηρίων με καθαρό νερό και αέρα, χωρίς να απαιτείται η χρήση μηχανικών μέσων. Μικρές απαιτήσεις συντήρησης.

Ως κύρια μέθοδος απολύμανσης του επεξεργασμένου νερού επιλέχθηκε η απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία UV σε παράλληλα αυτοκαθαριζόμενα συστήματα κλειστού τύπου, καθώς παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα συγκριτικά με την μέθοδο της χλωρίωσης που εφαρμόζεται στις υφιστάμενες εγκασταστάσεις της ΔΕΥΑ Κομοτηνής. Συγκεκριμένα, τα πλεονεκτήματα της απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία είναι: Πολύ υψηλή απόδοση στην καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών και των περισσότερων τύπων ιών.

Απόλυτα ασφαλής μέθοδος απολύμανσης, με ταυτόχρονη εξάλειψη που προκύπτουν από τη μεταφορά και χρήση του χλωρίου, καθώς αυτό συνιστά ένα ιδιαίτερα διαβρωτικό χημικό υλικό. Δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας τοξικών παραπροϊόντων στο επεξεργασμένο νερό. Δεν υπάρχει απαίτηση για την κατασκευή εγκαταστάσεων αποχλωρίωσης για την ελάττωση της υπολειπόμενης τοξικότητας των επεξεργασμένων εκροών, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της χλωρίωσης. Περιορισμένη απαίτηση χώρου. Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία με έλεγχο όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν την απόδοση του συστήματος, προκειμένου να εξασφαλίζεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα καταστροφής παθογόνων μικροοργανισμών και ιών. Το κόστος λειτουργίας του συστήματος περιορίζεται μόνο στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, δεν απαιτούνται αναλώσιμα υλικά, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της χλωρίωσης.


ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
"Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για τους συμπολίτες μας, γιατί αφορά την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του υδραγωγείου μας", είπε ο δήμαρχος Κομοτηναίων Γιώργος Πετρίδης, και συνέχισε: "Η προτεραιότητα που έχει δοθεί, κυρίως από την ΔΕΥΑΚ, αλλά και από τον Δήμο Κομοτηνής, είναι όχι σε έργα βιτρίνας αλλά σε έργα ουσίας, κι αυτό είναι τέτοιο, γιατί εξασφαλίζει σύγχρονες συνθήκες υγιεινής για τους συμπολίτες μας. 

Στο συγκεκριμένο έργο πετύχαμε και μία μεγάλη έκπτωση της τάξης του 56% που οφείλεται στον ανταγωνισμό των εταιριών. Αλλά και σε έργα - που δεν έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από τον Δήμο Κομοτηνής αλλά πληρώνονται από τα χρήματα του Δήμου μας - κι εκεί εξασφαλίζουμε μεγάλες εκπτώσεις, γιατί ο Δήμος μας πλέον μπορεί και πληρώνει άμεσα τις υποχρεώσεις του, οπότε είναι ένας ελκυστικός πελάτης για τους αναδόχους".

Από πλευράς του ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Δημήτρης Καρασταύρου, ανέλυσε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τόνισε πως "το έργο έρχεται να συμπληρώσει μία ολοκληρωμένη παρέμβαση που έχουμε σχεδιάσει από το 2011 σε ό,τι αφορά στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης. Αφού έγιναν οι απαραίτητες αντικαταστάσεις δικτύων μέσα στην πόλη και στους οικισμούς που υδρεύονται από το υδραγωγείο, ήταν αυτονόητο ότι επενδύουμε στην ποιότητα του νερού (που διασφαλίζεται με το σημερινό έργο) και στην ποσότητα (που διασφαλίζεται με το άλλο έργο που έχουμε έτοιμο, δηλαδή η μεταφορά νερού από το φράγμα της Γρατινής)".

Τέλος, ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Στράτος Τσακιρίδης αναφέρθηκε σε λοιπά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τελευταία την δημοτική επιχείρηση, με κορυφαίο αυτό της υδροδότησης οικισμών απαντώντας ότι το νερό επαρκεί παντού για την ύδρευση των κατοίκων του Δήμου Κομοτηνής. 

"Τα τελευταία χρόνια πραγματικά αξιοποιήθηκε κάθε επενδυτικό εργαλείο και μαζί με τους εργαζομένους της ΔΕΥΑΚ βγάλαμε έργα εκατομμυρίων χωρίς να επιβαρύνουμε τους δημότες μας με ούτε ένα ευρώ", είπε και σημείωσε ότι "το μόνο πρόβλημα με τα έργα της ΔΕΥΑΚ είναι ...πως είναι υπόγεια δηλαδή δεν φαίνονται".

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Το πόσο διακοσμητικό ρόλο και συνάμα βαρύγδουπο τίτλο στην κυριολεξία έχει το υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης,  που φτιάχτηκε καθαρά για ψυχολογικούς και εθνικούς λόγους,  δήθεν για να στηρίξει τις ακριτικές