ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Παρασκευή, 26 Απριλίου, 2019 - 10:00
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Διεκδικεί χρήματα για κλειστό γυμναστήριο και 5 γήπεδα σε οικισμούς

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
κλειστό γυμναστήριο
Φιλόδημος ΙΙ
Χρηματοδότηση
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σε 1.711.000 ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό των έργων συντήρησης σε έξι αθλητικούς χώρους, 600.000 ευρώ διεκδικεί από τον Φιλόδημο, ο Δήμος θα διαθέσει από δικούς του πόρους 1.111.000 ευρώ

Δήμητρα Συμεωνίδου

Διεκδικεί 600.000 ευρώ για να πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης στο κλειστό γυμναστήριο Κομοτηνής και στα γήπεδα πέντε οικισμών. Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος του υπουργείου Εσωτερικών «Φιλόδημος ΙΙ» - πρόσκλησης IV, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» και στον τίτλο «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων (υπαίθριων και Κλειστού Γυμναστηρίου) του Δήμου Κομοτηνής», ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής, στη συνεδρίαση της 24ης Απριλίου 2019. Σε 1.711.000 ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό των έργων, 600.000 ευρώ διεκδικεί από τον Φιλόδημο, ο Δήμος θα διαθέσει από δικούς του πόρους 1.111.000 ευρώ. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, μελετώντας όλα τα δεδομένα της και έχοντας υπόψη τους όρους της πρόσκλησης, αποφάσισε να υποβάλει πρόταση με δύο υποέργα, συγκεκριμένα:

Τίτλος 1ου Υποέργου: «Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου  Κομοτηνής» προϋπολογισμού: 925.000,00€ ( με Φ.Π.Α. 24% )

Σύντομη περιγραφή εργασιών: Αντικατάσταση όλων των υπαρχόντων εξωτερικών κουφωμάτων, με νέα, από θερμομονωμένο προφίλ αλουμινίου καθώς και κρύσταλλα triplex, όπου απαιτείται. Τοποθέτηση σε όλα τα ανοιγόμενα παράθυρα σταθερών σιτών. Θερμοπρόσοψη σε όλη την εξωτερική επιφάνεια της τοιχοποιίας, από εξηλασμένη (XPS) πολυστερίνη πάχους 7εκ., με τελική στρώση από έγχρωμη ακρυλική πάστα, σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. Ανεστραμμένη Θερμομόνωση σε όλες τις επίπεδες πλάκες από σκυρόδεμα (πάνω από τους χώρους των αποδυτηρίων, πάνω από την αίθουσα πυγμαχίας και πάνω από τα δημοσιογραφικά θεωρεία). Αντικατάσταση υπάρχουσας στέγης από φύλλα λαμαρίνας στην κύρια αίθουσα, πάνω από τον αγωνιστικό χώρο,  με νέα στέγη, από θερμομονωτικά πάνελ αλουμινίου με πυρήνα πολυουρεθάνης, με πάχος πυρήνα 60 χιλ Χρωματισμό όλου του κτιρίου εσωτερικά με πλαστικό χρώμα. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσίφωνων για ΖΝΧ στα αποδυτήρια. Επισκευή περίφραξης. Και άλλες μικροεπισκευαστικές εργασίες.

Τίτλος 2ου Υποέργου: «Συντήρηση υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων σε οικισμούς του Δήμου Κομοτηνής» προϋπολογισμού: 786.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Θα γίνουν εργασίες στις παρακάτω υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις:

  • Οικισμού Ν. Σιδηροχωρίου
  • Οικισμού Θρυλορίου
  • Οικισμού Υφαντές
  • Οικισμού Αγ. Θεόδωροι
  • Οικισμού Κάλχα


ΝΕΟ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ: Επέκταση του πεζοδρομίου πίσω από την κερκίδα των θεατών. Συντήρηση όλης της μεταλλικής κερκίδας των θεατών, με βαφή, επισκευή κλπ., Δημιουργία χώρων κάτω από την κερκίδα και τοποθέτηση πάγκων για παίκτες & παρατηρητές. Κατασκευή νέας περίφραξης σε όλον τον αγωνιστικό χώρο, που θα πληροί τις προδιαγραφές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (η υπάρχουσα έχει κριθεί ακατάλληλη) με ύψος 2,00 μέτρων και πίσω από τις εστίες με ύψος 6,00 μέτρων. Συγχρόνως θα κατασκευαστεί νέα περίφραξη για την είσοδο των διαιτητών στα αποδυτήρια με ασφάλεια. Χρωματισμό των αποδυτηρίων εσωτερικά & εξωτερικά. Αντικατάσταση προβολέων του αγωνιστικού χώρου, με νέους, τύπου LED. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσίφωνων επιλεκτικών, για ΖΝΧ. Τοποθέτηση κλιματιστικών τύπου Inverter για την θέρμανση & ψύξη των αποδυτηρίων.

ΚΑΛΧΑΣ: Κατασκευή νέας περίφραξης σε όλον τον αγωνιστικό χώρο, που θα πληροί τις προδιαγραφές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (η υπάρχουσα έχει κριθεί ακατάλληλη) με ύψος 2,00 μέτρων και πίσω από τις εστίες με ύψος 6,00 μέτρων. Χρωματισμό των αποδυτηρίων εσωτερικά. Συντήρηση της από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάκας που καλύπτει το κτίριο των αποδυτηρίων, με επισκευή της & υγρομόνωσή της. Τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου εμπρός από τα αποδυτήρια. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσίφωνων επιλεκτικών, για ΖΝΧ. Τοποθέτηση κλιματιστικών τύπου Inverter για την θέρμανση & ψύξη των αποδυτηρίων. Κατασκευή φρεατίου για την αποχέτευση των ομβρίων και θα καθαριστεί το κανάλι στην βορειοδυτική πλευρά του αγωνιστικού χώρου. Αντικατάσταση προβολέων του αγωνιστικού χώρου, με νέους, τύπου LED.

ΥΦΑΝΤΕΣ: Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου σκίασης εμπρός από το κτίριο των αποδυτηρίων. Χρωματισμό των αποδυτηρίων εσωτερικά & εξωτερικά. Συντήρηση της από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάκας που καλύπτει το κτίριο των αποδυτηρίων, με επισκευή της & υγρομόνωσή της. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσίφωνων επιλεκτικών, για ΖΝΧ. Τοποθέτηση κλιματιστικών τύπου Inverter για την θέρμανση & ψύξη των αποδυτηρίων. Τοποθέτηση νέων αξεσουάρ στα είδη υγιεινής καθώς και θα αντικατασταθούν τα φθαρμένα είδη υγιεινής. Αντικατάσταση προβολέων του αγωνιστικού χώρου, με νέους, τύπου LED, καθώς και οι ιστοί τους.

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ: Συντήρηση όλης της μεταλλικής κερκίδας των θεατών, με βαφή, επισκευή κλπ., Χρωματισμό των αποδυτηρίων εσωτερικά & εξωτερικά. Συντήρηση των εσωτερικών κουφωμάτων  καθώς και τα φθαρμένα είδη υγιεινής & τα αξεσουάρ τους. Αντικατάσταση υπάρχουσας φθαρμένης περίφραξη και κατασκευή νέας περίφραξης σε σημεία που έχει καταστραφεί εντελώς. Κατασκευή υπόγειου αυτόματου δίκτυου άρδευσης του αγωνιστικού χώρου. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσίφωνων επιλεκτικών, για ΖΝΧ. Τοποθέτηση κλιματιστικών τύπου Inverter για την θέρμανση & ψύξη των αποδυτηρίων. Αντικατάσταση προβολέων του αγωνιστικού χώρου, με νέους, τύπου LED, καθώς και οι ιστοί τους.

ΘΡΥΛΟΡΙΟ: Χρωματισμό των αποδυτηρίων εσωτερικά & εξωτερικά. Αντικατάσταση  φθαρμένων εξωτερικά κουφωμάτων με νέα αλουμινίου, θερμομονωτικά με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες. Συντήρηση της από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάκας που καλύπτει το κτίριο των αποδυτηρίων, με επισκευή της & υγρομόνωσή της. θα επισκευαστεί το στέγαστρο  εμπρός από τα αποδυτήρια με τοποθέτηση νέας επικάλυψης από θερμομονωτικά Panels. Χρωματισμό των αποδυτηρίων εσωτερικά & εξωτερικά. Επισκευή  περίφραξης σε σημεία που έχει καταστραφεί. Τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα, με κατασκευή πλήρους αποστραγγιστικού δικτύου (υπόγειο σωληνωτό δίκτυο & περιμετρικό κανάλι αποστράγγισης) και με όλη την απαραίτητη υπόβαση του συνθετικού χλοοτάπητα. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσίφωνων επιλεκτικών, για ΖΝΧ. Τοποθέτηση κλιματιστικών τύπου Inverter για την θέρμανση & ψύξη των αποδυτηρίων. Αντικατάσταση προβολέων του αγωνιστικού χώρου, με νέους, τύπου LED, καθώς και οι ιστοί τους.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Τώρα που  ο Ερντογάν απειλεί να ανοίξει τις πύλες για να φύγουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες και προφανώς να πλημμυρίσει τη χώρα μας,  προάγγελος του τι μέλλει να  συμβεί, είναι η πολιτική που θέλει να εφα