fbpx Αυτές οι εργασίες θα εκτελεστούν στην παλιά γέφυρα Κομψάτου
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου, 2019 - 10:00
ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Αυτές οι εργασίες θα εκτελεστούν στην παλιά γέφυρα Κομψάτου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Γέφυρα Κομψάτου
Έργα

Θα προστατευθεί το μεσόβαθρο της γέφυρας Κομψάτου από φαινόμενα υποσκαφής, διάβρωσης και ρηγμάτωσης προκαλούμενα από τη χειμαρρώδη ροή του ποταμού, θα αποκατασταθούν επιφάνειες στο οδόστρωμα της γέφυρας οι οποίες έχουν υποστεί φθορές

Δήμητρα Συμεωνίδου

Εργασίες που στόχο έχουν αφενός να προστατεύσουν το μεσόβαθρο της γέφυρας από φαινόμενα υποσκαφής, διάβρωσης και ρηγμάτωσης και αφετέρου να αποκαταστήσουν επιφάνειες στο οδόστρωμα οι οποίες έχουν υποστεί φθορές, θα εκτελεστούν στην παλιά γέφυρα Κομψάτου, που χρειάστηκε να δοθεί στην κυκλοφορία των οχημάτων, μετά την κατάρρευση τμήματος της νέας γέφυρας Κομψάτου το Σεπτέμβριο του 2017.


Εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «Κοτσάφτης Γεώργιος Μιχαήλ ΕΔΕ» που αναδείχθηκε μετά από διαγωνιστική διαδικασία, υπέγραψε στην σχετική σύμβαση με τον περιφερειάρχη ΑΜ-Θ Χρήστο Μέτιο, αναλαμβάνοντας  την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Εργασίες σήμανσης και ασφάλειας οδού στο παλαιό τμήμα Πολυάνθου – Ιάσμου και στατικής επάρκειας παλαιάς γέφυρας», σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης, τους όρους όλων των συμβατικών τευχών και σχεδίων που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη με προσφερθείσα μέση έκπτωση 41,01 % και συνολικό προϋπολογισμό 58.990,53 ευρώ. Σύμφωνα με την σύμβαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός οχτώ μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 


Σκοπός του έργου είναι η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών προκειμένου, αφ’ ενός να προστατευθεί το μεσόβαθρο της παλαιάς γέφυρας Κομψάτου από φαινόμενα υποσκαφής, διάβρωσης και ρηγμάτωσης προκαλούμενα από τη χειμαρρώδη ροή του ποταμού, αφ’ ετέρου να βελτιωθούν οι συνθήκες οδικής ασφάλειας του τμήματος της παλαιάς επαρχιακής οδού Πολύανθος – Ίασμος. Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν και αφορούν την υδραυλική προστασία του μεσόβαθρου της γέφυρας, περιλαμβάνουν την περιμετρική του εκσκαφή σε κυμαινόμενο πλάτος και βάθος έως την εύρεση του στερεού υπόβαθρου, την αγκύρωση βλήτρων Φ16/30 σε δύο στάθμες επί του παλιού θεμελίου, την προσθήκη πλεγμάτων Τ131 ανά 50 cm καθ’ ύψος, και τέλος την πλήρωση του σκάμματος με σκυρόδεμα C20/25.

Το πλάτος του σκάμματος θα είναι 2,00 m πλευρικά του υφιστάμενου θεμελίου, και 6,00 m ανάντη και 4,00 m κατάντη αυτού. Για να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή παρεμπόδιση – αντίσταση της προτεινόμενης κατασκευής από τη ροή του ποταμού, η ανάντη διαμόρφωση του μπροστινού τμήματος προτείνεται να είναι μεταβλητού πλάτους από 0,50 m έως 6,50 m. Τελικός στόχος είναι να δημιουργηθεί περιμετρικά του σημερινού θεμελίου ένα προστατευτικό σταθερό τμήμα που να συγκρατεί την περιοχή του βάθρου, και να το προστατεύει από υποσκαφή. Παράλληλα, θα αποκατασταθούν επιφάνειες σκυροδέματος της γέφυρας συνολικής έκτασης περίπου 300 m2, οι οποίες έχουν υποστεί φθορές με αποτέλεσμα τη διάβρωση του 15 σιδηρού οπλισμού. Οι υπόλοιπες εργασίες, αφορούν την τοποθέτηση πινακίδων, οριοδεικτών και μικρού μήκος στηθαίων ασφαλείας που θα βελτιώσουν της συνθήκες οδικής ασφάλειας των διερχόμενων οχημάτων.


Θυμίζουμε ότι τον Δεκέμβριο του 2017, δύο μήνες μετά την κατάρρευση της νέας γέφυρας στον Κομψάτο, και κατόπιν ελέγχων και δοκιμαστικών φορτίσεων που διενεργήθηκαν από την Εγνατία Οδός Α.Ε. και τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, καθώς και εργασιών προστασίας και σήμανσης που εκτελέστηκαν, προέκυψε ότι, η παλιά γέφυρα μπορεί να δοθεί ξανά σε κυκλοφορία για διέλευση οχημάτων, αλλά όχι για φορτηγά τριών ή περισσότερων αξόνων. Από τότε και μέχρι σήμερα το τμήμα αυτό του επαρχιακού δικτύου εξυπηρετεί την κυκλοφορία οχημάτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιβάρυνση της. 
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Το κλείσιμο του κάθετου άξονα της Νυμφαίας και των άλλων μεθοριακών σταθμών,  πλην Προμαχώνα,  ανέδειξε πάλι την έλλειψη ετοιμότητας των θεσμικών της περιοχής μας και της αδύναμης και ανοργάνωτης πίεσης στα