fbpx Αρνητικός ο δήμαρχος στο αίτημα 14 προέδρων Τοπικών Συμβουλίων
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Σάββατο, 3 Μαρτίου, 2018 - 11:00
ΑΙΤΗΜΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

Αρνητικός ο δήμαρχος στο αίτημα 14 προέδρων Τοπικών Συμβουλίων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Δήμος Αρριανών
Αρριανά
Αμέτ Ριτβάν

Οι αιτούντες ζητούν την εξουσιοδότηση που δόθηκε στον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αρριανών

Δήμητρα Συμεωνίδου

Αρνητικά απάντησε ο δήμαρχος Αρριανών Αμέτ Ριτβάν στο αίτημα 14 προέδρων Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου. Το αίτημα αφορά την χρήση υπογραφής αλλά και σφραγίδας του Δήμου, ώστε οι δημότες να μην χρειάζεται να μεταβαίνουν στο δημαρχείο στη Φιλύρα για να παραλάβουν ένα απλό πιστοποιητικό. Έγγραφα για υποθέσεις τους αιτούνται τακτικά οι δημότες και πρέπει να διανύουν πολλά χιλιόμετρα για την παραλαβή τους. Τέλος σε αυτήν την ταλαιπωρία θέλουν να δώσουν οι πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων.


Η απάντηση στις δύο επιστολές που έστειλαν οι πρόεδροι, καθώς η πρώτη δεν είχε λάβει απάντηση, δόθηκε στις 8 Φεβρουαρίου με τον δήμαρχο να απαντάει στον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Πάσσου Σινάν Χασάν που ηγήθηκε της προσπάθειας. 


Η απάντηση του δημάρχου είναι η παρακάτω: 
Κατόπιν των με αριθ. πρωτ. 16490/22-12-2017 και 958/2-2-2018 εγγράφων σας, σας παραθέτουμε τα εξής:
Σύμφωνα με την εγκ. 49/74572/29.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ., οι δημοτικές και τοπικές κοινότητες δεν έχουν δική τους νομική προσωπικότητα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να έχουν δική τους σφραγίδα.


Με το αριθ. 4.398/16-5-2017 έγγραφό μας, σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. 4398/5-5-2017 δικού σας εγγράφω, σας γνωστοποιήσαμε ότι: Η εξυπηρέτηση των δημοτών της ευρύτερης περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας γίνεται στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στη Φιλλύρα και στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Αράτου τα οποία παρεμπιπτόντως απέχουν από τον οικισμό σας μόνο 3,9 χιλιόμετρα, από εξουσιοδοτημένο αιρετό ή υπάλληλο. Η εξυπηρέτηση των δημοτών της ευρύτερης περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου γίνεται στο Κοινοτικό Κατάστημα, στον Κέχρο από εξουσιοδοτημένο αιρετό ή υπάλληλο και η εξυπηρέτηση των δημοτών της ευρύτερης περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης, γίνεται στο Κοινοτικό Κατάστημα στην Οργάνη από εξουσιοδοτημένο αιρετό ή υπάλληλο.


Πιστεύουμε ότι οι δημοτικοί και οι τοπικοί άρχοντες καταβάλλουν ύψιστη προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των συνδημοτών μας. Επίσης η διοικητική εξυπηρέτηση των δημοτών είναι υψηλά ποιοτική δεδομένου του μικρού αριθμού των υπηρετούν υπαλλήλων".


Βέβαια όπως επισημαίνει ο κος Χασάν ο δήμαρχος στην επιστολή του αναφέρεται μόνο στη χιλιομετρική απόσταση του οικισμού Πάσσου και όχι άλλων οικισμών όπως τα Πάτερμα που απέχουν 26 χλμ, η Δρύμη 21 χλμ και η Στροφή 10 χλμ, αφού το αίτημα εμφορείται και από τους προέδρους τοπικών συμβουλίων των παραπάνω οικισμών.

Οι αιτούντες ζητούν την εξουσιοδότηση που δόθηκε από τον δήμαρχο Αρριανών στον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αρριανών και είναι η παρακάτω: Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Καλλικράτης), την παρ. 1 του άρθρου 86 και το άρθρο 88 του Ν. 3463/06, την ανάγκη της άμεσης εξυπηρέτησης των δημοτών μας. Αποφασίζει, εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αρριανών του Δήμου Αρριανών Αλή Οκτάι, να υπογράφει τα παρακάτω έγγραφα:

α. Πιστοποιητικά για την εγγραφή στα Δημοτολόγια και στα μητρώα αρρένων (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, μόνιμης κατοικίας, κλπ), που εκδίδονται με βάση έγγραφα στοιχεία, που υπάρχουν στα αρχεία του Δήμου μας.

β. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα, που είτε υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου μας είπε προσκομίζονται από τους πολίτες, για το σκοπό αυτό.

γ. Διαβιβαστικά έγγραφα προς άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς, για θέματα ενημέρωσης, διευκρινίσεων και αποστολής στοιχείων καθώς και προς τους πολίτες.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Οι αλλαγές που περίμεναν κάποιοι σε πρόσωπα για τους αντιπεριφερειάρχες,  χωρικούς και θεματικούς,  δεν ήρθαν, αφού φάνηκε  ότι η επιλογή του Χρήστου Μέτιου ήταν να κρατηθεί το υπάρχον σχήμα για άλλη μια χρο