ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου, 2018 - 10:00
ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΟΚ

Άρχισε η σύσταση Ομάδων Παραγωγών στο νομό Ροδόπης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
Αγρότες

Οικογενειακής μορφής οι ομάδες παραγωγών με τη μορφή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ)

Τα προϊόντα που εκπροσωπούν οι μέχρι σήμερα αναγνωρισμένες ομάδες στο νομό Ροδόπης αφορούν σε γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα από αγελαδινό γάλα, σιτάρι μαλακό, σιτάρι σκληρό και καλαμπόκι, και αποξηραμένες χορτονομές

Δήμητρα Συμεωνίδου

Στην έλλειψη συνεταιρισμών και στην ανάγκη αξιοποίησης των ενισχύσεων που παρέχει το Μέτρο 9 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, οφείλεται η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στο νομό Ροδόπης. Η σύσταση Ομάδων Παραγωγών είναι γεγονός και στο νομό μας, με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης να έχει ήδη προχωρήσει στην έκδοση των πρώτων αποφάσεων αναγνώρισης. Το ενδιαφέρον καταγράφεται από μεμονωμένους αγρότες, οικογένειες και μικρές ομάδες ανά οικισμό για τη σύσταση συλλογικών σχημάτων δραστηριοποίησης, με αφορμή το Μέτρο 9 του ΠΑΑ, είτε ως συνεταιριστικές, αλλά κυρίως ως εμπορικές/κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Το Μέτρο, άλλωστε, έχει το ρόλο κινήτρου ώστε να ενισχυθεί αυτή η συσπείρωση των παραγωγών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της αγοράς, αλλά και στις ραγδαίες παγκόσµιες εξελίξεις. 

Παραγωγοί οµοειδών προϊόντων µπορούν να αποτελέσουν ισότιµα και ενεργά µέλη µιας οµάδας/οργάνωσης µε σκοπό την επίτευξη οικονοµίας κλίµακας και να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον ως επιχειρηµατίες. Μέσω της οµάδας µπορούν να προµηθεύονται τα γεωργικά τους εφόδια, τον µηχανολογικό τους  εξοπλισµό στις χαµηλότερες δυνατές τιµές αλλά και να έχουν την δυνατότητα να πουλήσουν τα προϊόντα τους οµαδικά, ώστε να επιτύχουν υψηλότερες τιµές. 

Τα χρηµατικά ποσά ενίσχυσης µπορούν να φθάσουν έως και 500.000 ευρώ ανά οµάδα παραγωγών σε ορίζοντα πενταετίας και αφορούν 100% κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει το Μέτρο 9.1, η στήριξη θα καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις για πέντε έτη, από την ηµεροµηνία κατά την οποία αναγνωρίσθηκε η οµάδα ή η οργάνωση παραγωγών και µε βάση το επιχειρηµατικό της σχέδιο. 

Στο νομό Ροδόπης, όπως προκύπτει από σχετική πληροφόρηση, οι ομάδες παραγωγών είναι κυρίως οικογενειακής μορφής, δηλαδή σύζυγοι, αδέλφια, παιδιά και μικρές ομάδες που συστήθηκαν με τη μορφή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ), οι οποίοι έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα του μέτρου, μεταξύ των οποίων το επιπλέον 10% στο ποσοστό των ενισχύσεων, αλλά και τη δυνατότητα περαιτέρω επενδύσεων στην αγροτική εκμετάλλευσή τους. Τα προϊόντα που εκπροσωπούν οι μέχρι σήμερα αναγνωρισμένες ομάδες στο νομό Ροδόπης αφορούν σε γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα από αγελαδινό γάλα, σιτάρι μαλακό, σιτάρι σκληρό και καλαμπόκι, και αποξηραμένες χορτονομές (σανός, μηδική, τριφύλλια). 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ομάδες παραγωγών που αναγνωρίστηκαν στη Ροδόπη κατόπιν εξέτασής τους από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργ. Παραγωγών, με τις αποφάσεις να δημοσιεύονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας. "Ομάδα Παραγωγών Σιτηρών Αγροτικές Επιχειρήσεις Ν. Καλλίστης Α’ ΙΚΕ" με έδρα την Πόρπη για τα προϊόντα σιτάρι μαλακό, σιτάρι σκληρό και καλαμπόκι, "Ομάδα Παραγωγών Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων Αγροτικές Επιχειρήσεις Παλλαδίου Α’ ΙΚΕ" με έδρα το Παλλάδιο για τα προϊόντα γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα από αγελαδινό γάλα, "Ομάδα Παραγωγών Αποξηραμένων Χορτονομών Αγροτικές Επιχειρήσεις Παλλαδίου Α’ ΙΚΕ" με έδρα το Παλλάδιο για τα προϊόντα Αποξηραμένες Χορτονομές (σανός, μηδική, τριφύλλι και λόλιουμ).

Παράταση έως την 1η Οκτωβρίου
Στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών», παρατάθηκε έως την 1η Οκτωβρίου η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης, σύμφωνα με τελευταία απόφαση του ΥΠΑΑΤ. Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία – κατόπιν προηγούμενης απόφασης για παράταση – είχε οριστεί η 7η Σεπτεμβρίου. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ: «Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ προέβη σε τροποποίηση της υπ’ αριθ. 13850/14-12-2017 Απόφασης του γενικού γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων “1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης υποψηφιότητας προς ένταξη στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020”, με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης έως και την 01η /10/2018».

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Θα πάρουμε μέτρα και στοχευμένα μάλιστα,  αλλά στο προσεχές μέλλον,  εναντίον της Τουρκίας,  απεφάνθη ο βραδυκίνητος μηχανισμός της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής, για τις παράνομες εξορυκτικές δραστηριότητες στην αν