fbpx Αισιοδοξία για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου Κομοτηνής
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Σάββατο, 29 Απριλίου, 2017 - 11:00
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ "ΟΧΕ-ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ"

Αισιοδοξία για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου Κομοτηνής

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Δήμος Κομοτηνής
Γιώργος Πετρίδης
Ιστορικό Κέντρο

Έργο προϋπολογισμού 1.380.000 ευρώ 
«Ολοκλήρωση ανάδειξης Βυζαντινού τείχους – ενοποίηση μνημείων»


Το έργο αφορά ανάπλαση της περιοχής  εξωτερικά και περιμετρικά του Βυζαντινού Τείχους, με την ανάπλαση των οδών Νικηφόρου Γρηγορά, Σοφούλη και Σωκράτους

Δήμητρα Συμεωνίδου

Στην πρώτη ένταξη έργου που αφορά την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Κομοτηνής, προχωράει ο Δήμος, με την ομόφωνη έγκριση του δημοτικού συμβουλίου. Πρόκειται για την ανάπλαση της περιοχής  εξωτερικά και περιμετρικά του Βυζαντινού Τείχους, με την ανάπλαση των οδών Νικηφόρου Γρηγορά, Σοφούλη και Σωκράτους, έργο προϋπολογισμού ύψους 1.380.000 ευρώ. Θυμίζουμε ότι το σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για το ιστορικό κέντρο, που είχε καταρτίσει ο Δήμος Κομοτηνής και καταθέσει σε συνεργασία με τη μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής και την Εφορεία Αρχαιοτήτων, είχε λάβει χαμηλή βαθμολογία με συνέπεια να μη δικαιούται χρηματοδότηση 8,5 εκ. ευρώ. Ο Δήμος κατέθεσε ένσταση χωρίς να αλλάξει κάτι και τελικά αναζήτησε εναλλακτική χρηματοδότηση, όπως είχε δεσμευτεί σχετικά η δημοτική αρχή. Η εναλλακτική χρηματοδότηση βρέθηκε στο πρόγραμμα ΟΧΕ - Εγνατία Οδός. 


Με την πρόσκληση «ΟΧΕ_2 Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση «Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού»» η Ενδιάμεση Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης καλεί το Δήμο Κομοτηνής, μεταξύ άλλων φορέων, να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης πράξης που θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα. Η υλοποίηση της ΟΧΕ Εγνατίας Οδού συμβάλει στην ανάδειξη του υψηλού κεφαλαίου που διαθέτει η Περιφέρεια ΑΜΘ στον τομέα της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, με πλήθος μνημείων ιστορικού, αρχαιολογικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Στόχος της είναι η ενίσχυση του τουρισμού στο πλαίσιο του οποίου θα πρέπει να αξιοποιηθεί το πλεόνασμα τόσο των πολιτιστικών, όσο και των περιβαλλοντικών πόρων της Περιφέρειας ΑΜΘ δημιουργώντας έτσι μια ιδιαίτερη τουριστική ταυτότητα ενισχύοντας και άλλες συνοδευτικές εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 


Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Κομοτηνής ως δυνητικός δικαιούχος αποφάσισε να υποβάλει πρόταση στην συγκεκριμένη πρόσκληση του υποέργου με τίτλο «Ολοκλήρωση ανάδειξης Βυζαντινού τείχους – ενοποίηση μνημείων» προϋπολογισμού ύψους 1.380.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), με την διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. 


ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
Με το έργο προτείνεται η ανάπλαση της περιοχής  εξωτερικά και περιμετρικά του Βυζαντινού Τείχους, με την ανάπλαση των οδών Νικηφόρου Γρηγορά, Σοφούλη και Σωκράτους. Ο σχεδιασμός του έργου βασίζεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλεως του 1933, και ο σκοπός του είναι η εμπορική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης της  Κομοτηνής.     


Η διαμόρφωση των οδών Σοφούλη, Ν. Γρηγορά και Σωκράτους θα γίνει έτσι ώστε οι οδοί Ν. Γρηγορά και Σωκράτους να μετατραπούν σε ήπιας κυκλοφορίας, παραμένοντας ωστόσο η οδός Σοφούλη ως βασική αρτηρία της πόλης παρά την αλλαγή  των υλικών κατασκευής έτσι ώστε αυτά (γρανιτικοί κυβόλιθοι) να συνάδουν με το ύφος της περιοχής και να στοχεύουν στην ανάδειξή της.  Η κοινή επιλογή των υλικών διάστρωσης (γρανιτικό οδόστρωμα), παρά τον διαφορετικό χαρακτήρα των οδών, επιβάλλεται για λόγους ιστορικούς από την Εφορία  Αρχαιοτήτων Ροδόπης του υπουργείου Πολιτισμού, είναι δε συμβατή η επιλογή αυτή με την ύπαρξη πολλών ακόμη διατηρημένων οδών της πόλης που διατηρούν το γρανιτικό οδόστρωμα και το ύφος της Κομοτηνής μέχρι σήμερα. 


 Ο σχεδιασμός των δρόμων έχει σκοπό την αύξηση κατά το μέγιστο του πλάτους των πεζοδρομίων με απώτερο σκοπό τη δημιουργία άνετης ζώνης περιπάτου. Τα πεζοδρόμια και οι λωρίδες κυκλοφορίας θα βρίσκονται σε ενιαίο επίπεδο και θα επιστρωθούν με ψυχρά υλικά, σύμφωνα με τους κανόνες βιοκλιματικού σχεδιασμού. Επίσης θα ενισχυθεί ο οδοφωτισμός με φωτιστικά ομοίου τύπου όπως υφίστανται στην πόλη της Κομοτηνής. Συγκεκριμένα στις οδούς Νικηφόρου Γρηγορά και Σωκράτους προτείνεται η τοποθέτηση χυτοσίδηρων φωτιστικών σωμάτων υψηλών βαθμού νατρίου, ισχύς 150 W, με ιστό ύψους 6,00 μ, και διβάθμιο ballast για εξοικονόμηση ενέργειας. Στην οδό Σοφούλη, η οποία είναι βασική αρτηρία της πόλης και περιβάλλεται από το τείχος, προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων τσιμεντοϊστών με ιστούς  εννιά μέτρων (9,00 μ) και φωτιστικά τεχνολογίας LED.


Για την οπτική ανάδειξη των χρήσεων θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικά υλικά. Συγκεκριμένα, με γρανιτικούς κυβόλιθους θα επιστρωθούν οι επιφάνειες κυκλοφορίας οχημάτων και οι χώροι στάθμευσης,  ενώ  βιομηχανικοί κυβόλιθοι θα χρησιμοποιηθούν για την επίστρωση των πεζοδρομιών, μιας και είναι πιο κατάλληλοι για περπάτημα. Επίσης θα τοποθετηθούν σταθερά μεταλλικά εμπόδια με λευκή φωσφοριζούχα ταινία για να αποτραπεί το παράνομο παρκάρισμα. Σε κάθε πεζοδρόμιο θα υπάρχουν οδηγοί τυφλών.

 
Στην οδό Ν. Γρηγορά έμπροσθεν του Βυζαντινού Τείχους και ενδιάμεσα από τους χώρους πρασίνου και το πεζοδρόμιο θα κατασκευασθεί διαχωριστικό πέτρινο τοίχος ύψους 20 εκατοστών, το οποίο τμηματικά θα μετατρέπεται σε πάγκους, επενδυμένους με φυσική πέτρα, με μικρές εσοχές ύψους 35 εκατοστών, δημιουργώντας χώρους καθιστικών. 


Να σημειωθεί ότι η διαμόρφωση της οδού Ν. Γρηγορά θα ξεκινά από την οδό Φιλίππου και θα ολοκληρώνεται στην οδό Δημοκρίτου, και η Σοφούλη από την Δημοκρίτου ως τη Φρουρίου. 


Σε ό,τι αφορά την οδό Σωκράτους, η ανάπλαση αυτού του τμήματος του έργου θα αρχίσει λίγο πριν από τον πεζόδρομο Βενιζέλου, στη συνέχεια θα περάσει δίπλα από την  πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, το Εσκί Τζαμί, την οδό Γραβιάς και θα ενωθεί με την οδό Ξενοφώντος, η οποία πριν μερικά χρόνια και με την χρηματοδότηση από το Κ.Π. URBAN II έγινε κυβολιθοστρωμένος δρόμος ήπιας κυκλοφορίας.  


Αυτή είναι η αρχή της πρότασης, έκανε γνωστό ο δήμαρχος Κομοτηνής Γιώργος Πετρίδης, αναφέροντας ότι θα ακολουθήσει η υποβολή κι άλλων προτάσεων που αφορούν στην ανάπλαση του ιστορικού κέντρου. 


Το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής στην τελευταία συνεδρίασή του το βράδυ της Πέμπτης 27 Απριλίου συναίνεση ομόφωνα στην υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΟΧΕ - Εγνατία Οδός. 
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Ποτέ δεν είναι αργά και έτσι εν μέσω του καλοκαιριού βγήκαν τα αποτελέσματα και αναρτήθηκαν οι πίνακες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, με προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων, υγειονομικού προσωπικού κυρίως, για τη στε