fbpx Κάντε την πρότασή σας για τον πολιτισμό!
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου, 2017 - 11:00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

Κάντε την πρότασή σας για τον πολιτισμό!

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης
Περιφέρεια ΑΜ-Θ
δράσεις

Ετήσιος πολιτιστικός σχεδιασμός της ΠΑΜ-Θ

Στο πλαίσιο του έγκαιρου σχεδιασμού και προγραμματισμού των πολιτιστικών και λοιπών δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και της ένταξής τους στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2018, απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλα τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία, συλλόγους καθώς και στους εκπαιδευτικούς και λοιπούς φορείς της Π.Ε Ροδόπης, προκειμένου να καταθέσουν σχετικές προτάσεις για τη συνδιοργάνωση δράσεων.


Οι φορείς μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους, το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017, στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης, γραφείο 14, Ταχ. Δ/νση Υψηλάντη - Συμεωνίδη 1 Τ.Κ.69132 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση gddy@pamth.gov.gr.


Οι σχετικές προτάσεις θα αξιολογηθούν και από αυτές θα επιλεγούν οι αρτιότερες, οι πιο ενδιαφέρουσες και αυτές οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν σύμφωνα με τις υπάρχουσες δυνατότητες, κυρίως όμως, όσες εμπίπτουν στους στόχους, στις αρχές και στις προδιαγραφές που έχει θέσει η ΠΑΜ-Θ, μετά από εισήγηση του χωρικού αντιπεριφερειάρχη.


Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα κατατεθούν, θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:


• Να προέρχονται από συλλόγους/φορείς που έχουν επιδείξει έως τώρα αξιόλογη δράση.
•  Να είναι ευρείας απήχησης/ υπερτοπικής σημασίας και να μην υπηρετούν ιδίους σκοπούς.
•  Να είναι δυναμικές και καινοτόμες.
•  Να καλύπτουν όλους τους τομείς πολιτισμού και αθλητισμού.
•  Να παρουσιάζουν ανταποδοτικό χαρακτήρα σε σχέση με τις τοπικές κοινωνίες και να συμβάλλουν στην πολιτιστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη.
•  Να προβάλουν τον πολιτισμό, την ιστορία, τα τοπικά ήθη και έθιμα.
•  Να αναδεικνύουν στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας.
•  Να συμβάλουν στη δημιουργία νέων πολιτιστικών προτύπων που θα χτίσουν την πολιτιστική ταυτότητα της κάθε περιοχής.
Επιπλέον:
•  Οι σύλλογοι που θα καταθέσουν τις σχετικές προτάσεις, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, της Π.Ε. Ροδόπης και να έχουν ενημερώσει το φάκελό τους, τουλάχιστον τα τελευταία τρία έτη.
•  Να έχουν δωρεάν είσοδο / συμμετοχή και οι φορείς που αιτούνται της συνδιοργάνωσης, να μην έχουν έσοδα από αυτές.
• Να δεσμεύονται για την εξασφάλιση των απαιτούμενων σχετικών με την εκδήλωση αδειών ή εγκρίσεων.
 Οι προτάσεις που θα κατατεθούν να περιλαμβάνουν: αναλυτική περιγραφή της δράσης, αναφορά στους συμμετέχοντες φορείς / συνδιοργανωτές, το κοινό στο οποίο απευθύνονται, αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της εν λόγω δράσης και οπωσδήποτε ένα κατά προσέγγιση συνολικό προϋπολογισμό δαπανών της όλης εκδήλωσης.
Οι φορείς, καταθέτοντας την πρότασή τους, αναλαμβάνουν την υποχρέωση (εφόσον επιλεγούν), μετά το πέρας της δράσης, να προσκομίσουν:
• απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αριθμό επισκεπτών / συμμετεχόντων, ανταποδοτικότητα στην τοπική κοινωνία, αποτελέσματα δράσης κ.λ.π.).
•  οπτικοακουστικό υλικό σε ψηφιακή μορφή για τη δημοσιότητα της δράσης (φωτογραφίες, βίντεο, κ.λ.π.).
Οι επιλεγείσες προτάσεις, βάσει των παραπάνω, θα περιληφθούν στον ετήσιο πολιτιστικό σχεδιασμό της ΠΑΜ-Θ. που θα ενταχθεί στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμά της.


Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ΠΑΜ-Θ. – Π.Ε. Ροδόπης δεν επιτρέπεται να επιχορηγεί ή να στηρίζει οικονομικά δράσεις άλλων φορέων, παρά μόνο να συνδιοργανώνει. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνει μόνο μέρος των δαπανών και όχι το σύνολο των δαπανών της δράσης.
Ο έγκαιρος σχεδιασμός του πολιτιστικού προγράμματος της Π.Ε. Ροδόπης θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη διοργάνωση ποιοτικά αναβαθμισμένων και ελκυστικών εκδηλώσεων και η δική σας συμβολή στην πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής μας είναι καθοριστικής σημασίας.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Το πόσο διακοσμητικό ρόλο και συνάμα βαρύγδουπο τίτλο στην κυριολεξία έχει το υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης,  που φτιάχτηκε καθαρά για ψυχολογικούς και εθνικούς λόγους,  δήθεν για να στηρίξει τις ακριτικές