fbpx Η απάντηση του υπουργείου για τη σφαγή ζώων στο Κουρμπάν Μπαϊράμ
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Παρασκευή, 18 Μαΐου, 2018 - 10:00
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ

Η απάντηση του υπουργείου για τη σφαγή ζώων στο Κουρμπάν Μπαϊράμ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κουρμπάν Μπαϊράμ
Ιλχάν Αχμέτ

"Δεν ισχύουν οι απαιτήσεις ως προς την υποχρέωση αναισθητοποίησης πριν από τη σφαγή με τις επιτρεπόμενες μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι η σφαγή διενεργείται σε σφαγείο"

Δήμητρα Συμεωνίδου

Σαφής ως προς τη διενέργεια σφαγής ζώων κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εορτών, είναι η απάντηση που δίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διά του αναπληρωτή υπουργού Ιωάννη Τσιρώνη, σε σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ. Απαντήσεις στα παράπονα θέλησε να λάβει ο βουλευτής, από τις οποίες όμως εμφανίζεται ανικανοποίητος ως προς την τέλεση απρόσκοπτα των θρησκευτικών υποχρεώσεων των μουσουλμάνων.

Στην απάντηση του κου Τσιρώνη ότι η σφαγή πρέπει να διενεργείται σε σφαγείο, ο βουλευτής επικαλείται την έλλειψη επαρκούς αριθμού εγκαταστάσεων σφαγείων (λειτουργούν μόνο το σφαγείο Κομοτηνής ενώ στις Σάπες είναι κλειστό, σε ό,τι αφορά την Π.Ε. Ροδόπης), κάτι που όπως τονίζει εκ των πραγμάτων οδηγεί σε αδυναμία ικανοποίησης της πολύ αυξημένης κίνησης στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο του Κουρμπάν Μπαϊράμ. Επίσης τονίζει την απουσία από τα δημοτικά  σφαγεία της πιστοποίησης Χαλάλ σύμφωνα με τις αρχές της θρησκείας. 


Ένα ακόμα πρόβλημα βρίσκεται στη δυνατότητα διαγραφής των μεγάλων -κυρίως- ζώων τους (βοοειδών), που παρείχε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες προς διευκόλυνση των μουσουλμάνων, η οποία απωλέστηκε, με συνέπεια να απειλούνται πρόστιμα. 


Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση, που κατέθεσε ο βουλευτής Ιλχάν Αχμέτ, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάνει γνωστά τα εξής:
Όσον αφορά στην παρακολούθηση του ίχνους των ζώων, σημειώνεται ότι η ενημέρωση στο διαδικτυακό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ.Κ.) της αιτιολογίας εξόδου ενός βοοειδούς από την εκμετάλλευση στην οποία ανήκει, γίνεται μετά από επιλογή από έτοιμη λίστα. Η εν λόγω λίστα είναι σύμφωνη με τα όσα προβλέπονται στην Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία, όσον αφορά στις πιθανές θεσμοθετημένες αιτιολογίες μετακίνησης ενός ζώου (π.χ. πώληση, έξοδος προς σφαγή, θάνατος κλπ).


Στις περιπτώσεις "εξόδου" όπου λαμβάνει χώρα η φυσική μετακίνηση του ζώου (π.χ. πώληση, προς σφαγή κλπ), ο "κύκλος" της πληροφορίας ολοκληρώνεται με την αντίστοιχη καταχώρηση της πληροφορίας "εισόδου" για το ίδιο ζώο. Δηλαδή, μια πώληση ολοκληρώνεται με την καταχώρηση της αντίστοιχης αγοράς, μια έξοδος προς σφαγή ολοκληρώνεται με την αντίστοιχη επιβεβαίωσή της στο σφαγείο που έλαβε χώρα κ.ο.κ. Στα αιγοπρόβατα οι αντίστοιχες καταχωρήσεις έχουν απογραφικό χαρακτήρα και αφορούν σε σύνολα ζώων που μετακινήθηκαν με κοινά χαρακτηριστικά, όσον αφορά στις λεπτομέρειες της μετακίνησής τους.


Οι ενημερώσεις / καταχωρήσεις στο Ο.Π.Σ.Κ. γίνονται από τις αρμόδιες τοπικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, με την κατάθεση, από πλευράς κτηνοτρόφων / κατόχων ζώων, των αντίστοιχων "Δελτίων Γνωστοποίησης Μεταβολών", έτσι όπως ορίζεται από τις Εθνικές και Ενωσιακές διατάξεις.


Οτιδήποτε λαμβάνει χώρα πέραν των θεσμοθετημένων διαδικασιών και θέτει σε επισφάλεια την παρακολούθηση του ίχνους των ζώων ατομικά για τα βοοειδή και ως σύνολο για τα αιγοπρόβατα, χαρακτηρίζεται ως παράνομη απομάκρυνση και παραπέμπει στις διαδικασίες που περιγράφονται στις διατάξεις του Ν. 4235/2014 (Α' 32).


Όσον αφορά στην τέλεση θρησκευτικών σφαγών, σημειώνεται ότι στην παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 "για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους" αναφέρεται ότι για τα ζώα, τα οποία υποβάλλονται σε ιδιαίτερες μεθόδους σφαγής που προβλέπονται από λατρευτικούς τύπους, δεν ισχύουν οι απαιτήσεις ως προς την υποχρέωση αναισθητοποίησης πριν από τη σφαγή με τις επιτρεπόμενες μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι η σφαγή διενεργείται σε σφαγείο.


Σε συνέχεια σχετικών εθνικών διατάξεων για τις θρησκευτικές σφαγές (π.δ. 327/1996 και ν. 4235/2014) έχει εκδοθεί η αριθ. 292/46122/28.03.2018 απόφαση, η οποία τροποποιεί την αριθ. 951/44337/21.4.2017 απόφαση του υπουργού και αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Καθαρισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1099/2009/ΕΚ (EE L 303, 18.11.2009, σ.1), σχετικά με τη σφαγή ζώων σε σφαγεία στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων" (Β' 1477/27.4.2017), με την οποία θεσπίζονται αυστηρότεροι εθνικοί κανόνες. 


Η εν λόγω απόφαση διασφαλίζει τη διεξαγωγή σφαγών στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων, με τρόπο νομότυπο και αποτελεσματικό. Κατά συνέπεια, οι θρησκευτικές σφαγές κατά την περίοδο του Κουρμπάν Μπαϊράμ θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα με βάση το εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Αδυνατεί  πολλές φορές ο μέσος και κοινός νους,  να συλλάβει τη λογική που διακατέχει ορισμένα στελέχη του Σύριζα.