ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου, 2019 - 10:00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Δήμος Μαρωνείας - Σαπών: Πολίτες της Ε.Ε. μπορούν για πρώτη φορά να ψηφίσουν για Περιφέρεια και Δήμο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δήμος Μαρωνείας Σαπών
Εκλογές

Οι πολίτες της Ένωσης εφόσον το επιθυμούν, αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για τα αξιώματα του δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου και του μέλους του περιφερειακού συμβουλίου

Ανακοινώνεται από τον Δήμο Μαρωνείας - Σαπών ότι στις προσεχείς εκλογές του Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών θα ψηφίσουν για πρώτη φορά και οι πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 48 του Ν. 45552018 (Α 133), υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου του τόπου κατοικίας τους.

Οι πολίτες της Ένωσης εφόσον το επιθυμούν, αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για τα αξιώματα του δημάρχου, του Δημοτικού Συμβούλου και του μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της εγγραφής τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των οικείων Δήμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 10 και 48 του Ν. 45552018.

Για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οι πολίτες της Ένωσης οφείλουν να προσέλθουν στο Δήμο της κατοικίας τους προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο), προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-δήλωση εγγραφής. Τα στοιχεία των πολιτών της Ένωσης αποστέλλονται στο υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο των δίμηνων αναθεωρήσεων, προκειμένου να ενσωματωθούν στην κεντρική βάση δεδομένων.

Στην αίτηση - δήλωση του κοινοτικού εκλογέα θα πρέπει να συμπληρώνεται, υποχρεωτικά η ακριβής διεύθυνση κατοικίας του στην Ελλάδα (Νομός, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα, Οδός, Αριθμός Τ.Κ. και τηλέφωνο επικοινωνίας).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51 εδ. Α β ΑΚ, το «πρόσωπο» έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του. Κανένας δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία κατοικίες (αρχή της αποκλειστικότητας της κατοικίας) κατά δε τη διάταξη του άρθρου 53 ΑΚ, αν δεν μπορεί να αποδειχθεί η κατοικία του προσώπου, κατοικία θεωρείται ο τόπος διαμονής του.

Για την εγγραφή του στον ειδικό εκλογικό κατάλογο και την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ο κοινοτικός εκλογέας οφείλει να κατοικεί στο Δήμο ή να καταδεικνύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο μια έστω προσωρινή εγκατάσταση.

Η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών του 2019, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Για την υποβολή ενστάσεων, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 17 του ΠΔ 262012, σύμφωνα με τις οποίες κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος κόμματος αναγνωρισμένου κατά τον κανονισμό της Βουλής έχει το δικαίωμα να υποβάλει στον δήμαρχο ένσταση κατά της εγγραφής ή της μη εγγραφής ενός προσώπου στις αναρτώμενες καταστάσεις

Οι πολίτες της Ε.Ε. που θα επιλέξουν να ψηφίσουν στις Ευρωεκλογές στην Ελλάδα, θα πρέπει να ενημερώνονται από τους εντεταλμένους υπαλλήλους ότι τα στοιχεία τους αποστέλλονται μέσω του υπουργείου Εσωτερικών στο κράτος μέλος καταγωγής τους, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο διπλοψηφίας (άρθρο 13 Οδηγίας 93109ΕΚ).

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Θα πάρουμε μέτρα και στοχευμένα μάλιστα,  αλλά στο προσεχές μέλλον,  εναντίον της Τουρκίας,  απεφάνθη ο βραδυκίνητος μηχανισμός της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής, για τις παράνομες εξορυκτικές δραστηριότητες στην αν