ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2019 - 10:00
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 150 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

Προσλήψεις στο παράρτημα ΕΛΓΑ Αλεξανδρούπολης μέσω ΑΣΕΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΛΓΑ Αλεξανδρούπολης
ΑΣΕΠ
πρόσληψη προσωπικού

 Αιτήσεις μέχρι 1 Αυγούστου 2019

Ξεκίνησαν την Τρίτη 23 Ιουλίου, οι αιτήσεις για 150 προσλήψεις στον ΕΛΓΑ μέσω ΑΣΕΠ. Οι ειδικότητες αφορούν, ΠΕ Γεωπόνων 8 μήνες 140 άτομα και ΠΕ Κτηνιάτρων 8 μήνες 10 άτομα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΛΓΑ οι αιτήσεις για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2019 με αριθ. πρωτ. 5851/14-05-2019 ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού λήγει στις 01-08-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛ.Γ.Α. - Κεντρική Διοίκηση, Μεσογείων 45, T.Θ. 14103 - Τ.Κ. 115 10 - Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Ν. Χασιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 7490476, 576, 497).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΓΑ:

 • Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης.
 • Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Καβάλας, με έδρα την Καβάλα και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Καβάλας και Δράμας.
 • Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής.
 • Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας, με έδρα τη Βέροια και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Ημαθίας και Πέλλας. 
 • Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Κοζάνης, με έδρα την Κοζάνη και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών.
 • Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Μαγνησίας.
 • Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Λαμίας, με έδρα τη Λαμία και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Βοιωτίας.
 • Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας.
 • Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Αγρινίου, με έδρα το Αγρίνιο και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας και Λευκάδας.
 • Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Αθήνας, με έδρα την Αθήνα και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Αττικής, Εύβοιας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
 • Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας, με έδρα την Πάτρα και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Αχαΐας, Κορινθίας, Ηλείας Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.
 • Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης, με έδρα την Τρίπολη και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Αρκαδίας, Αργολίδος, Μεσσηνίας και Λακωνίας.
 • Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Ηρακλείου, Λασηθίου, Ρεθύμνης και Χανίων.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί καίγονται τόσο στην κυβέρνηση να προχωρήσουν άμεσα οι επενδύσεις χρυσού και στη Θράκη, αφού ουσιαστικά και με βάση τους σχεδιασμούς που υπάρχουν,  ελάχιστες θέσεις εργασίας θα αποδ