ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου, 2018 - 10:00
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜ-Θ

Προκηρύχτηκαν 102 θέσεις στις λαϊκές αγορές Κομοτηνής, Αιγείρου και Ν. Σιδηροχωρίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Λαϊκή Αγορά
Λαϊκή

Ένας μήνας προθεσμία για υποβολή αιτήσεων, λήξη στις 10 Ιανουαρίου του 2019

Στην προκήρυξη 102 θέσεων επαγγελματιών πωλητών στις λαϊκές αγορές της Κομοτηνής, της Αιγείρου και του Νέου Σιδηροχωρίου, προχώρησε η Επιτροπή Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Δικαιούχοι των ανωτέρω θέσεων μπορούν να είναι οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που είναι κάτοχοι άδειας, η οποία έχει εκδοθεί από Δήμο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης Περιφέρειας για λιγότερες από 5 ημέρες εβδομαδιαίως.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018, και η προθεσμία θα λήξει στις 10 Ιανουαρίου του 2019.

Μοναδικό κριτήριο για τη μοριοδότηση είναι οι ημέρες που δεν δραστηριοποιείται ο υποψήφιος και αυτός λαμβάνει ένα μόριο για κάθε ημέρα μη δραστηριοποίησής του. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι υποψήφιοι κατατάσσονται ανάλογα με το οικογενειακό τους εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει με βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος. Σε περιπτώσεις εκ νέου ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων. Επί των πινάκων μοριοδότησης και τοποθέτησης μπορεί να ασκηθεί ένσταση, σύμφωνα με την περ. ι, παρ.6, αρ. 28 του Ν. 4497/17 στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Ροδόπης, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την ανάρτησή τους. Το σύνολο της προκήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής www.komotini.gr

Οι θέσεις ανά λαϊκή αγορά 

Λαϊκή Αγορά Κομοτηνής (42 θέσεις)
6 θέσεις, διαστάσεων 5,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και κατηγορία Άδειας Α΄& Γ΄
2 θέσεις, διαστάσεων 5,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και κατηγορία Άδειας Β
3 θέσεις, διαστάσεων 6,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και κατηγορία Άδειας ΣΤ΄
1 θέση, διαστάσεων 2,50 x 3,00 μ., για τον Τομέα Βιομηχανικών Ειδών και κατηγορία Άδειας Δ΄& Ε΄
10 θέσεις, διαστάσεων 3,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Βιομηχανικών Ειδών και κατηγορία Άδειας Δ΄& Ε΄
20 θέσεις, διαστάσεων 5,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Βιομηχανικών Ειδών και κατηγορία Άδειας Δ΄& Ε΄.

Λαϊκή Αγορά Αιγείρου (38 θέσεις)
14 θέσεις, διαστάσεων 4,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και κατηγορία Άδειας Α΄& Γ΄
2 θέσεις, διαστάσεων 6,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και κατηγορία Άδειας ΣΤ΄
22 θέσεις, διαστάσεων 4,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Βιομηχανικών Ειδών και κατηγορία Άδειας Δ΄& Ε΄.

Λαϊκή Αγορά Ν. Σιδηροχωρίου (22 θέσεις)
4 θέσεις, διαστάσεων 4,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και κατηγορία Άδειας Α΄& Γ΄
2 θέσεις, διαστάσεων 4,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και κατηγορία Άδειας Β΄
2 θέσεις, διαστάσεων 6,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και κατηγορία Άδειας ΣΤ΄
14 θέσεις, διαστάσεων 4,00 x 3,00 μ., για τον Τομέα Βιομηχανικών Ειδών και κατηγορία Άδειας Δ΄& Ε΄.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Τώρα που  ο Ερντογάν απειλεί να ανοίξει τις πύλες για να φύγουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες και προφανώς να πλημμυρίσει τη χώρα μας,  προάγγελος του τι μέλλει να  συμβεί, είναι η πολιτική που θέλει να εφα