fbpx Όλο το ΦΕΚ για το 12%
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου, 2020 - 10:00
ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΥΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥΣ

Όλο το ΦΕΚ για το 12%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΦΕΚ
12%

Προϋποθέσεις - δικαιολογητικά - διαδικασία - κερδισμένοι και χαμένοι

Συμψηφισμούς για όλα τα χρωστούμενα (καθώς κάμφθηκε το εμπόδιο του de mininis) της πενταετίας 2010-2015 θα λάβουν οι επιχειρήσεις που προσέφυγαν δικαστικά, ενώ όσες δεν προσέφυγαν να δουν συμψηφισμούς μόνο για το έτος που δεν έχει παραγραφεί. Αυτά ορίζονται στο νέο ΦΕΚ για τα χρωστούμενα του μισθολογικού κόστους εργασίας (γνωστό ως 12% για την Θράκη).

Πάντως, στο ΦΕΚ ξεκαθαρίζει πως ακόμη δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς η δαπάνη. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η  οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς καθόσον εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά και δεν είναι γνωστές σε αυτή την φάση οι απαιτήσεις των δικαιούχων, καθώς και οι βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο, ΚΕΑΟ και e-ΕΦΚΑ. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκαλώντας ισόποση επιδείνωση του οικονομικού αποτελέσματος».

Τι ρυθμίζει το ΦΕΚ
Με το ΦΕΚ ρυθμίζονται

 1. η διαδικασία, οι όροι, οι  προϋποθέσεις, τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, το είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A΄ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (A΄ 177), αναφορικά με την διαδικασία πληρωμής των ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015 έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). 
 2. Η διαδικασία συμψηφισμού της παρούσας απόφασης ως εξωδικαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και αφετέρου των δικαιούχων στο πλαίσιο του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A΄ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (A΄ 177) αναφορικά με τις απορρέουσες αξιώσεις από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 (A΄ 63), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 1836/1989 (A΄79) έως την 31η.12.2015, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4152/2013 (A΄ 107) και σε άλλες συναφείς διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων και συνιστά αποζημίωση κατά τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ.
 3. Με την υπαγωγή των δικαιούχων στις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A΄ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (A΄ 177), με τις οποίες πραγματοποιείται συμψηφισμός των οφειλών, που διενεργείται κατά τις διατάξεις της παρούσας, αποσβένεται πλήρως και ολοσχερώς κάθε απαίτηση των δικαιούχων κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) από την αιτία αυτή συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε άλλη συναφή αξίωση που απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 (A΄ 63), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 1836/1989 (Α΄ 89).
 4. Για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας, όλοι οι δικαιούχοι, ανεξαρτήτως του εάν έχουν ασκήσει ένδικο βοήθημα ή μέσο από την ίδια αιτία, θα πρέπει να παραιτηθούν από το σχετικό δικαίωμα, καθώς και από την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου (εφόσον έχουν ασκήσει) για τις απορρέουσες αξιώσεις τους από την 1η.1.2010 έως την 31η.12.2015, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε άλλη συναφή αξίωση.

Οι προϋποθέσεις συμψηφισμών

Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας είναι οι εξής:

 1. Να υφίστανται ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων προς τον ΟΑΕΔ μέχρι 31-12-2015.
 2. Να υποβληθεί σχετική αίτηση στον ΟΑΕΔ, με την οποία διακόπτεται η προθεσμία της παραγραφής.
 3. Να παραιτηθεί ο δικαιούχος από το δικαίωμα και από την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου (εφόσον έχει ασκήσει), με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως 2015, να υποβάλει το σχετικό δικαιολογητικό από το αρμόδιο Δικαστήριο, καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται ρητά ότι παραιτείται από το δικαίωμά του για τις αξιώσεις από τα έτη 2010-2015.
 4. Οι εν λόγω απαιτήσεις να μην έχουν υποπέσει σε παραγραφή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαδικασία εκκαθάρισης από τον ΟΑΕΔ

Η διαδικασία εκκαθάρισης από τον ΟΑΕΔ έχει ως εξής:

 1. Ο ΟΑΕΔ εκκαθαρίζει τις απαιτήσεις των δικαιούχων αρχικά μέχρι του ύψους των υφιστάμενων απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και στη συνέχεια με μελλοντικές προκύπτουσες απαιτήσεις αυτών, ύστερα από αίτημα του ΟΑΕΔ και προσδιορισμό του ύψους της οφειλής από την Φορολογική Διοίκηση και τον e-ΕΦΚΑ. Προηγείται η διαδικασία συμψηφισμού των ανεξόφλητων απαιτήσεων προς τη Φορολογική Διοίκηση, εφόσον υπάρχουν, και έπεται η διαδικασία της παρακράτησης και απόδοσης των απαιτήσεων στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. 
  Η εκκαθάριση θα πραγματοποιείται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων των δικαιούχων για την περίοδο έως 31-12-2015.
 2. Τα δικαιολογητικά εκκαθάρισης της δαπάνης από τον ΟΑΕΔ είναι τα προβλεπόμενα κατά τον χρόνο υποβολής της αρχικής αίτησης (υπουργικές αποφάσεις, αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΕΔ, εγκυκλίους και οδηγίες του ΟΑΕΔ).
 3. Έκδοση τιμολογίου από τον δικαιούχο στο ύψος της απαίτησης της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτή θα προσδιορίζεται κάθε φορά από αυτούς.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων και σε περίπτωση άσκησης αυτών, βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστηρίου περί σχετικής παραίτησης.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί κατάσχεσης ή εκχώρησης ή μη των απαιτήσεών του.
 6. Ο ΟΑΕΔ θα αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πίνακα με την εκκαθαρισμένη απαίτηση, η οποία θα είναι μέχρι το ύψος των απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κάθε φορά, αφού λάβει σχετική ενημέρωση από αυτούς και στη συνέχεια το Υπουργείο χωρίς άλλη ενέργεια ή δικαιολογητικό και μόνο με τα παραπάνω αναφερόμενα, θα προβαίνει στην έκδοση χρηματικού εντάλματος.
 7. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον δικαιούχο για κάθε απαίτησή του.

Διαδικασία επιβεβαίωσης οφειλών

Η διαδικασία επιβεβαίωσης οφειλών, συμψηφισμού και παρακράτησης έχει ως εξής:

 1. Ο ΟΑΕΔ σε μηνιαία βάση και συνολικά, για τις βέβαιες και ανεξόφλητες απαιτήσεις έναντι αυτού μέχρι τις 31-12-2015, αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στην Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη τυχόν οφειλών προς αυτούς.
 2. Το ηλεκτρονικό αρχείο περιλαμβάνει τα δικαιούχα πρόσωπα, το ποσό της απαίτησης έναντι του ΟΑΕΔ, τον ΑΦΜ του δικαιούχου, το ποσό της οφειλής προς συμψηφισμό ή παρακράτηση και την ημερομηνία με την οποία καθορίζεται το προς συμψηφισμό ή και προς παρακράτηση ποσό.
 3. Στην περίπτωση ύπαρξης οφειλών προς την Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης το αρχείο συμπληρωμένο με τα ποσά των οφειλών επιστρέφεται στον ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση ληξιπροθέσμων οφειλών το ποσό των προσαυξήσεων υπολογίζεται με την ως άνω ημερομηνία συμψηφισμού.
 4. Συμψηφίζονται οι  βεβαιωμένες οφειλές σε ΑΛΕ εντός κρατικού προϋπολογισμού.
 5. Η Γ.Δ.Ο.Υ. εκδίδει το σχετικό χρηματικό ένταλμα και το εξοφλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 έως 80 του ν. 4446/2016 και με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 2/107929/0026/1-1-2013 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 3172), με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι ισόποσο με τις οφειλές των δικαιούχων. 

Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών και εσόδων στην δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται, με την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων από τη Γ.Δ.Ο.Υ. και με τον συμψηφισμό από την αρμόδια την Φορολογική Διοίκηση και τους αρμόδιους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τέλος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

 1. Υποβολή πίνακα από τον ΟΑΕΔ με τα δικαιούχα πρόσωπα, τα ποσά των ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων που συμψηφίζονται με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις χωριστά της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, τον ΑΦΜ και την ημερομηνία συμψηφισμού.
 2. Απόφαση έγκρισης δαπάνης.
 3. Απόφαση ανάληψης δαπάνης.
 4. Κατάσταση δαπάνης.
 5. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 6. Αρμόδια Υπηρεσία Διατάκτη ορίζεται η Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Κάθε φορά που παρουσιάζεται οποιαδήποτε  διαδικασία αξιολόγησης που  αφορά δημοσίους  και δημοτικούς υπαλλήλους, όπως και τώρα με τους εκπαιδευτικούς,  πάντα αντιδρούν οι συνδικαλιστικές τους  οργανώσεις και