fbpx Ν. Ροδόπης: Επίδομα έως 600 ευρώ σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου, 2017 - 11:00
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ν. Ροδόπης: Επίδομα έως 600 ευρώ σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
επίδομα
Ροδόπη
μειονεκτικές περιοχές

Στόχος να στηριχθούν οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και να αποτραπεί ο κίνδυνος να ερημωθούν ολόκληρα χωριά

Ξεκίνησαν και φέτος, οι αιτήσεις για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για το έτος 2017 που φτάνει έως και τα 600 ευρώ. Το επίδομα για τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων προκειμένου να στηριχθούν οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και να αποτραπεί ο κίνδυνος να ερημωθούν ολόκληρα χωριά που βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.


Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Αναπλ. Οικονομικών αριθ. 271338002622-07-2013 (Β.1911) επανακαθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή του επιδόματος σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπως αυτές καθορίζονται από την Οδηγία 85148ΕΟΚ.


Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται μετά την κατά καιρούς αναπροσαρμογή του:
σε 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ετησίως και σε 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000 ευρώ και του ποσού των 4.700 ευρώ. 


Να σημειωθεί ότι ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή. 


Αίτηση και δικαιολογητικά 
Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών. Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN. Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85148ΕΟΚ. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (φετινό εκκαθαριστικό 2017 για εισοδήματα του 2016 – φορ. έτος 2016). Υπεύθυνη δήλωση του ν.15991986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «οικογένεια» και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή. Ως «οικογένεια» θεωρούνται οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο- αρχηγό της οικογένειας. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν «οικογένεια» (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται δύο μέλη και πάνω). Το επίδομα μπορεί να αιτηθεί ο δικαιούχος μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου.

Όσον αφορά την έννοια της οικογένειας νοικοκυριού διευκρινίζεται ότι  -Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή. -Για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων με τον όρο “οικογένεια” εννοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο συμβιούντων συζύγων μετά των ανηλίκων και άγαμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Κατόπιν αυτού ως οικογένεια θεωρούνται Οι σύζυγοι μόνο ή και τα τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο –αρχηγό της οικογένειας. -Επίσης την εισοδηματική ενίσχυση δικαιούνται και δυο οικογένειες που συνοικούν κάτω από την ίδια στέγη. 


Για τη Ροδόπη δικαιούνται του επιδόματος οι κάτοικοι των εξής περιοχών: Κοινότητες Αμαξάδων (οικισμοί Κατσίκας, Μοναχών), Ασωμάτων (οικισμός Άνω Φωλίας), Γρατινής (οικισμοί Γρατινής, Άνω Δροσίνης, Άρδειας, Δρύμης, Καλλυντηρίου, Ομηρικού, Πάτερμα, Κάτω Δροσίνης, Νέου Καλλυντηρίου, Σιδηράδων και Στυλαριου),  Ιάσμου(οικισμοί Αστραίας, Εύθυμου, Ιππικού, Μελίταινας, Πολυάρνου, Ταγγαίου, και Τάλλης), Κάλχαντος (οικισμοί Ιάμπολης, Τυχηρού, Μεγάλης Άδας, Μύτικα, Σαρακηνής). Οργάνης, Πανδρόσου, Πολυάνθου (εκτός οικισμού Πολυάνθου), Σώστου (οικισμοί Κερασέας, Πόας). 


Κοινότητες Αρριανών (οικισμοί Κιζαρίου, Νέας, Στροφής, Αγιοχωρίου, Πλαγιάς, Κίνυρας, Νικητών, Εβρενού και Ιασίου), Κέχρου, Νέας Σάντας, Φιλλύρας (οικισμοί Δαρμένης, Δροσιάς, Εσοχής, Ραγάδας, Σκιάδας) Κομοτηνής (οικισμοί Υφαντών, Μεσοχωρίου, Παραδημής, Μεγάλου Κρανοβουνίου, Μικρού Κρανοβουνίου), Αγίων Θεοδώρων, Αίγειρου, Αμαράντων (ο οικισμός Καλλιθέας), Αμβροσίας (οι οικισμοί Μεσσούνης, Μικρού Παλλάδιου, Μεγάλου Παλλάδιου), Θρυλορίου, Ιμέρου, Καρυδιάς, Κοσμίου, Μαρώνειας, Μέσης, Νέας Καλλίστης, Ξυλαγανής, Πελαγίας, Προσκηνυτών, Σάλπης (οικισμός Γλυκονερίου), Νέου Σιδηροχωρίου (οικισμός Ανδριανής) Φαναρίου,  Αράτου (οικισμός Ανθοχώρι), Κρωβύλης, Λοφαρίου, Στρύμης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών κατά το έτος 2017, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Το κλείσιμο του κάθετου άξονα της Νυμφαίας και των άλλων μεθοριακών σταθμών,  πλην Προμαχώνα,  ανέδειξε πάλι την έλλειψη ετοιμότητας των θεσμικών της περιοχής μας και της αδύναμης και ανοργάνωτης πίεσης στα