fbpx Δύο νέες υπηρεσίες από το ΕΒΕΡ για τους επαγγελματίες του νομού
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου, 2019 - 10:00
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

Δύο νέες υπηρεσίες από το ΕΒΕΡ για τους επαγγελματίες του νομού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΒΕΡ
Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης
Υπηρεσίες

Πλατφόρμα επιχειρηματικής δικτύωσης και πλατφόρμα συμβουλευτικής καθοδήγησης, ήδη λειτουργεί η ψηφιακή σύνδεση εργαζομένων/ανέργων και επαγγελματιών, και το κέντρο διαμεσολάβησης

Διονύσης Βοργιάς

Δύο ακόμη σημαντικές πλατφόρμες τέθηκαν σε λειτουργία το περασμένο διάστημα στον ιστότοπο του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Πρόκειται για την πλατφόρμα επιχειρηματικής δικτύωσης και την πλατφόρμα συμβουλευτικής καθοδήγησης, που προσφέρονται προς χρήση για τους επαγγελματίες της περιοχής.

Υπενθυμίζουμε ότι το περασμένο διάστημα ξεκίνησε και η ψηφιακή υπηρεσία αναζήτησης εργαζομένων, μέσω της οποίας έρχονται σε επαφή εργαζόμενοι ή άνεργοι της  ευρύτερης περιοχής με επαγγελματίες μέλη του ΕΒΕΡ, προκειμένου να βρουν οι μεν εργασία ή δε εργαζομένους. Επίσης, παλιότερα ξεκίνησε τη λειτουργία του και το κέντρο διαμεσολάβησης.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Η νέα αυτή ανταποδοτική υπηρεσία προς τις επιχειρήσεις –μέλη του Επιμελητηρίου θα συμβάλει σημαντικά στην επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων –μελών των επιμελητηρίων. Η διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις, που δεν έχουν δικό τους σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις και να έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία με άλλες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις-μέλη των Επιμελητηρίων (που είναι ταμιακώς ενήμερες), αλλά και τα στελέχη των Επιμελητηρίων, μπορούν - αφού δημιουργήσουν έναν προσωπικό λογαριασμό - να αναρτούν ενημερώσεις - ανακοινώσεις για διάφορα θέματα, όπως: Την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, την οργάνωση εκδηλώσεων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, τις αναζητήσεις συνεργασιών, τις προσφορές - ζητήσεις αγαθών και υπηρεσιών, τη διατύπωση απόψεων επί θεμάτων επιχειρηματικότητας, το «ανέβασμα» πολυμεσικού περιεχομένου (όπως video κ.λ.π) από συνεντεύξεις, εκδηλώσεις κα. 

Έτσι ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας που θέλει να «ενημερώσει - επικοινωνήσει» με άλλα μέλη των Επιμελητηρίων, θα εισάγει στην πλατφόρμα το αίτημά του και τα κριτήρια των αποδεκτών (επιχειρήσεων), όπως: Την γεωγραφική περιοχή, το αντικείμενο δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008), το χρονικό διάστημα και την νομική μορφή των επιχειρήσεων.

Η πλατφόρμα θα αναζητεί και θα ταυτοποιεί (μέσω του ΓΕΜΗ), τις επιχειρήσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά και θα αποστέλλει σ’ αυτές σχετικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έτσι η ενημέρωση θα είναι στοχευμένη, μόνο στις επιχειρήσεις που πιθανόν θα τις ενδιέφερε αυτή η ενημέρωση - επικοινωνία. Η διεύθυνση για την είσοδο στην εφαρμογή είναι η https://businessplatform.uhc.gr όπου είναι αναρτημένο και το σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης. Έχει δε σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο τόσο από Η/Υ όσο και από άλλες συσκευές(smartphones,tablets, κλπ) και δεν απαιτεί την εγκατάσταση κάποιου επιπλέον λογισμικού ή πρόσθετου (add on) παρά μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ 
Μια νέα ανταποδοτική Υπηρεσία για τα μέλη του Επιμελητηρίου  είναι και αυτή του ολοκληρωμένου συστήματος συμβουλευτικής, το οποίο με σύγχρονα μέσα και μεθόδους παρέχει σε επιχειρήσεις –μέλη διαδραστικές υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης και συγκεκριμένα:

α) Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)  
Το Επιχειρηματικό Σχέδιο που προσφέρεται σε επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου είναι ένα χρήσιμο εργαλείο  για κάθε επιχείρηση ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά και συνεχώς να βελτιώνει την απόδοσή της. Σκοπός του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι να αναλύσει την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά και να δώσει πληροφορίες στην επιχείρηση για συγκεκριμένες κατευθύνσεις και ενέργειες. Η κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου   απαιτεί τη γνώση των κατάλληλων αριθμοδεικτών που υποδεικνύουν τις χρηματοοικονομικές απαιτήσεις μιας επιχείρησης, το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας, τις ανάγκες σε εισροές και ανθρώπινο δυναμικό, τις προβλέψεις των πωλήσεων  και ταυτόχρονα απαιτεί την άριστη κατανόηση και ερμηνεία των δεικτών αυτών από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ώστε να οδηγηθούν στα σωστά συμπεράσματα και να προχωρήσουν στη χρηματοδότηση ή όχι της επιχειρηματικής ιδέας. Σε αυτή τη επίπονη διαδικασία έρχεται αν λειτουργήσει συμβουλευτικά και υποστηρικτικά η νεα αυτή ανταποδοτική υπηρεσία προς τις επιχειρήσεις-μέλη του επιμελητηρίου

Β) Εργαλείο Marketing Plan
Το Marketing Plan επιτρέπει σε μια επιχείρηση –μέλος να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την υπάρχουσα κατάσταση αλλά και την μελλοντική πορεία της, προσδιορίζοντας όλες εκείνες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της. Επιπλέον αποτελεί μέσο επικοινωνίας των στελεχών διαμορφώνοντας κοινούς στόχους προς τους οποίους θα κινηθεί η επιχείρηση για να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ειδικότερα, το Marketing Plan μπορεί να παρέχει σε μια επιχείρηση – μέλος του επιμελητηρίου τις παρακάτω λειτουργικότητες: Αποτύπωση της παρούσας κατάστασης της αγοράς. Διενέργεια προβλέψεων για τις τάσεις και τη μελλοντική εξέλιξη της αγοράς. Προβλεπόμενη θέση της επιχείρησης στην αγορά. Πολιτικές αντιμετώπισης των ανταγωνιστών. Προσαρμογή των απαιτήσεων των πελατών στα χαρακτηριστικά του σχεδιαζόμενου προιόντος ή της υπηρεσίας. Προσδιορισμός της διάρκειας του κύκλου ζωής του σχεδιαζόμενου προιόντος ή της υπηρεσίας. Εκτίμηση της ικανότητας της επιχείρησης να προσαρμόζεται στις ενδεχόμενες μεταβολές της αγοράς και να αποκτάει σημαντικά οφέλη από τις σχετικές κινήσεις της. Εκτίμηση της ανθρώπινης επιδεξιότητας σε ότι αφορά την εξερεύνηση νέων και αποτελεσματικών αγορών. 

 Το σύστημα e- consulting είναι διαθέσιμο  στο https://e-consulting.uhc.gr στο οποίο είναι αναρτημένο και το σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης. Έχει δε σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο τόσο από Η/Υ όσο και από άλλες συσκευές (martphones, tablets κλπ) και δεν απαιτεί την εγκατάσταση κάποιου επιπλέον λογισμικού ή πρόσθετου (add on) παρά μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Κομάντος  του καναπέ,  επαναστάτες του Facebook,  υπερπατριώτες  αλαλάζοντες,  συνομοσιολόγοι του παλιού καιρού,  του ψυχρού πολέμου και των άδυτων των μυστικών υπηρεσιών και σχεδίων, ζώστηκαν τα άρματα,  γι