fbpx Τι είναι το Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Δράσης
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 2 Μαρτίου, 2017 - 11:00
ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τι είναι το Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Δράσης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Δράσης
Δήμος Κομοτηνής
ΑμΕΑ

Συντονισμός της δράσης όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο και 
απευθύνονται κυρίως σε πληθυσμιακές ομάδες όπως παιδιά, ΑμεΑ, ηλικιωμένους και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

 

 

Η Ελλάδα διέρχεται τα τελευταία χρόνια μια παρατεταμένη οικονομική κρίση, με άμεσο αντίκτυπο στην πλειονότητα των πολιτών της. Πολλοί συνάνθρωποί μας αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα, ενώ αρκετοί από αυτούς ζουν πλέον στα όρια της φτώχειας ή κάτω από αυτά. Στην παρούσα συγκυρία η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση έχει αναδειχθεί, ως ένας από τους κυριότερους φορείς στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, απλώνοντας ένα δίχτυ προστασίας, με την υλοποίηση δράσεων στους βασικούς τομείς άσκησης της κοινωνικής πολιτικής. Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση ασκεί σειρά αρμοδιοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα, είτε μέσα από υπηρεσίες της, είτε μέσα από δομές που δημιουργεί για το σκοπό αυτό και υλοποιεί πλήθος δράσεων, αξιοποιώντας πόρους από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, αλλά και με χρηματοδότηση από εθνικούς, κεντρικούς αυτοτελείς ή και ίδιους πόρους.

Είναι γεγονός ότι, στον αγώνα στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι μόνη. Κεντρικοί ή αποκεντρωμένοι φορείς του κράτους, Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, αλλά και φορείς της κοινωνίας των πολιτών αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και συνδράμουν στο σημαντικό αυτό έργο. Αναμφισβήτητα το αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων θα ήταν καλύτερο, αν το έργο που παράγεται από κάθε φορέα συμπλήρωνε το έργο των υπολοίπων, αντί να προσφέρεται παράλληλα, αποσπασματικά και ενδεχομένως με επικαλύψεις. Τίθεται λοιπόν εκ των πραγμάτων, θέμα συντονισμού της δράσης όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο και απευθύνονται κυρίως σε πληθυσμιακές ομάδες όπως παιδιά, ΑμεΑ, ηλικιωμένους και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Κρίσιμο στοιχείο για τον σκοπό αυτό αποτελεί η σύνταξη ενός Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης, με έμφαση στην κοινωνική ένταξη ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων και την καταπολέμηση της φτώχειας στον Δήμο Κομοτηνής.


Στο Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής συζητήθηκε το θέμα με τον τίτλο «κατάρτιση Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης και Δικτύωσης των Φορέων του Δήμου Κομοτηνής», προκαλώντας συζήτηση αλλά και αντιδράσεις. 


Σκοπός του Τοπικού Σχεδίου, σύμφωνα με την εισήγηση που έγινε, θα είναι η ανάδειξη των προτεραιοτήτων και των δράσεων για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών από όλους τους φορείς σε τοπικό επίπεδο με τη δικτύωσή τους,  λαμβάνοντας υπόψη την Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας (Ε.Σ.Κ.Ε. και Πε.Σ.Κ.Ε.). Επιπλέον, μέσω του Τοπικού Σχεδίου θα δημιουργηθεί ενιαία βάση δεδομένων για τις δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα σε τοπικό επίπεδο, με την καταγραφή του απασχολούμενου προσωπικού, του εξυπηρετούμενου πληθυσμού, των οικονομικών δεδομένων κ.λπ. Η βάση αυτή θα επικαιροποιείται τακτικά και θα μπορεί να αξιοποιείται, είτε στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης του Δήμου και των αντίστοιχων Δικτύων, είτε κατά τη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών και του Κέντρου Κοινότητας των Δήμου, είτε για εξαγωγή στοιχείων σε επίπεδο Δήμου, Περιφερειακής Ενότητας, Περιφέρειας και Επικράτειας (βάση δεδομένων διαθέσιμη σε ΠΕΔ, Περιφέρεια, ΚΕΔΕ, Υπουργεία).


Για τη σύνταξη του Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης και τη Δικτύωση των Φορέων του Δήμου Κομοτηνής θα αξιοποιηθεί η διαδικτυακή εφαρμογή για την καταγραφή των φορέων και των δομών που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου καθώς και το πρότυπο Δελτίο Αποτύπωσης – Καταγραφής του Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης με τον αντίστοιχο Οδηγό, που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Υποστήριξης των Δήμων της περιφέρειας ΑΜΘ για το αντικείμενο του θέματος, που υλοποίησε η ΠΕΔ ΑΜΘ με την τεχνική υποστήριξη της  ΕΕΤΑΑ.


Η δομή του Σχεδίου με βάση τον οδηγό που συντάχθηκε, θα έχει ως εξής:
• ΕΝΟΤΗΤΑ 1.: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο – Συνοπτική περιγραφή – Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
• ΕΝΟΤΗΤΑ 2.:  Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης - Κρίσιμα  ζητήματα - Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των  προσφερόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων


• ΕΝΟΤΗΤΑ 3.:  Σχεδιασμός παρεμβάσεων: Προσδιορισμός στόχων, προτεραιοτήτων και καθορισμός δράσεων για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας.


Επιμένοντας όπως πάντα στην ουσία των πραγμάτων, ο «Σπάρτακος» καταψήφισε το θέμα για λόγους συμβολικούς μα και πραγματικούς. Ο επικεφαλής της παράταξης Κώστας Καραΐσκος στην τοποθέτησή του τόνισε πως αυτό που αποκαλείται «κοινωνική πολιτική» και διεκπεραιώνεται από το κράτος δια των δήμων είναι μια μίζερη ελεημοσύνη προς την καταρρέουσα κοινωνία. «Τώρα είμαστε στη φάση που με τέτοια «Σχέδια» επιχειρείται η γραφειοκρατικοποίηση αυτής της τακτικής, που μπορεί να επουλώνει κάποιες πληγές αλλά τελικά ιδρυματοποιεί ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Όποιος έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αληθινή ένδεια ξέρει ότι αυτό που όντως χρειάζονται δεν είναι ένα πιάτο φαγητό ή ένα μεταχειρισμένο ρούχο αλλά μια δουλειά», είπε σχετικά ο κ.  Καραΐσκος.


Ναι με επιφυλάξεις, είπε στο σχέδιο αυτό η Μαρία Παπαδοπούλου μέλος της Λαϊκής Συσπείρωσης. Καλούμαστε να κάνουμε ξανά το ίδιο έργο, είπε η Φελίνα Καζάκου, υπερψηφίζοντας το θέμα αλλά με επιφυλάξεις.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Ποτέ δεν είναι αργά και έτσι εν μέσω του καλοκαιριού βγήκαν τα αποτελέσματα και αναρτήθηκαν οι πίνακες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, με προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων, υγειονομικού προσωπικού κυρίως, για τη στε