fbpx Ανάβουν σόμπες και τζάκια, ποια η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στην Κομοτηνή
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου, 2017 - 11:00
ΕΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΘΕΣΕ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

Ανάβουν σόμπες και τζάκια, ποια η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στην Κομοτηνή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κώστας Καραϊσκος
Δημοτικό Συμβούλιο
Σπάρτακος

Με αφορμή την συμμετοχή του Δήμου Κομοτηνής στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια
 

Δήμητρα Συμεωνίδου

Ο χειμώνας βρίσκεται μπροστά μας και όσο το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραμένει δυσπρόσιτο για τα περισσότερα νοικοκυριά, τόσες περισσότερες καμινάδες θα καίνε. Από σόμπες, τζάκια, εγκαταστάσεις πέλλετ και άλλες πηγές θέρμανσης. Ποια είναι όμως η επιβάρυνση που δέχεται η ατμόσφαιρα στην Κομοτηνή και κατά συνέπεια η υγεία των κατοίκων της; Το επίκαιρο ερώτημα περί της αιθαλομίχλης, φαινόμενο που παρατηρείται σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, έθεσε ο επικεφαλής της παράταξης Σπάρτακος Κώστας Καραΐσκος, στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής. Αφορμή για την παρέμβασή του αυτή ήταν η συμμετοχή του Δήμου Κομοτηνής στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια. Συγκεκριμένα ο κος Καραΐσκος είπε: "Υπάρχει το πανεπιστήμιο, οι άνθρωποι, τα εργαλεία και το προσωπικό και το μόνο που χρειάζεται είναι να επανδρωθεί ένας σταθμός ελέγχου της ποιότητας και της ποσότητας αυτής της ρύπανσης. Το είχαμε πει και παλιότερα και είχε αναλάβει δήθεν η Περιφέρεια να το προωθήσει το θέμα, αλλά... Σε τελική ανάλυση δεν έγινε τίποτα". 


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια ενώνει τοπικές και περιφερειακές αρχές που δεσμεύονται οικειοθελώς να υλοποιήσουν τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια στην επικράτειά τους. Το Σύμφωνο των Δημάρχων παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008, μετά την υιοθέτηση της δέσμης μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2020, ως επιδοκιμασία και υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονταν από τις τοπικές αρχές αναφορικά με την υλοποίηση των πολιτικών για τη βιώσιμη ενέργεια. Σκοπός του ήταν (και πέτυχε) να αποτελέσει ένα μοναδικό κίνημα «εκ των κάτω προς τα άνω» για την κινητοποίηση μεγάλου αριθμού τοπικών και περιφερειακών αρχών για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης και την κατεύθυνση των επενδύσεων σε μέτρα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.


Με την υπ’αριθ. 166/2013 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής λήφθηκε η απόφαση συμμετοχής του Δήμου Κομοτηνής στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of Mayors). Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο σύμφωνο, ο Δήμος Κομοτηνής προχώρησε στη σύνταξη σχεδίου δράσης αειφόρους ενέργειας (ΣΔΑΕ), τον Απρίλιο του 2014, με το οποίο πραγματοποιήθηκε η εξειδίκευση της εκπλήρωση της δέσμευσης του Δήμου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περιορισμό των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% έως το έτος 2020. Το παραπάνω σχέδιο δράσης χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «LA-GrBg-Energynet» (Ενεργειακό θεματικό δίκτυο ΟΤΑ της Ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής)και έπειτα από την υποβολή του στο γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων, έλαβε τη σχετική έγκριση υλοποίησης .


Στηριζόμενη στην επιτυχία του «Συμφώνου των Δημάρχων», το 2014 παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία «Οι Δήμαρχοι Προσαρμόζονται» (Mayors Adapt) η οποία βασίστηκε στο ίδιο μοντέλο διακυβέρνησης, προσκαλώντας τις πόλεις να αναλάβουν πολιτικές δεσμεύσεις και να λάβουν δράση για να προβλέψουν τις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να προετοιμαστούν για αυτές. Στο τέλος του 2015, το «Σύμφωνο των Δημάρχων» και η πρωτοβουλία «Οι Δήμαρχοι Προσαρμόζονται» συγχωνεύθηκαν στο νέο ολοκληρωμένο «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια», υιοθετώντας τους στόχους της ΕΕ για το 2030 και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αναφορικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Σύμφωνα με αυτούς το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια επεκτείνει την αρχική του δέσμευση για τη μείωση των εκπομπών CO2 και συμπεριλαμβάνει την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.


Το Κοινό όραμα το οποίο μοιράζονται οι υπογράφουσες τοπικές αρχές είναι: «να απαλλάξουν τις πόλεις τους από τις εκπομπές άνθρακα και να τις καταστήσουν ευπροσάρμοστες, παρέχοντας στους πολίτες πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια». Επίσης, δεσμεύονται να αναπτύξουν Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) για το 2030 και να υλοποιήσουν τοπικές δράσεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν. Τοπικές αρχές με δημοκρατικές συνθέσεις μπορούν να προσχωρήσουν στο σύμφωνο των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και του βαθμού εφαρμογής των ενεργειακών και κλιματικών πολιτικών τους. Επίσης οι υπογράφοντες, όπως η περίπτωση του Δήμου Κομοτηνής, που είχαν προηγουμένως δεσμευτεί για τους στόχους του 2020 ή/και την πρωτοβουλία «οι Δήμαρχοι Προσαρμόζονται» καλούνται να προσυπογράψουν ξανά τους στόχους για το 2030. Τα οφέλη από τη συμμετοχή του Δήμου Κομοτηνής στην πρωτοβουλία αναμένεται να είναι: 


Μεγάλη διεθνής αναγνώριση και προβολή της δράσης της τοπικής αρχής για το κλίμα και την ενέργεια.
Καλύτερες ευκαιρίες χρηματοδότησης των τοπικών έργων για το κλίμα και την ενέργεια Καινοτόμοι τρόποι δικτύωσης, ανταλλαγής εμπειριών και ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω τακτικών εκδηλώσεων, αδελφοποιήσεων, διαδικτυακών σεμιναρίων ή συζητήσεων μέσω διαδικτύου Πρακτική υποστήριξη (γραφείο εξυπηρέτησης), υλικό και εργαλεία καθοδήγησης.


Γρήγορη πρόσβαση σε «τεχνογνωσία αριστείας» και περιπτωσιολογικές μελέτες που αποτελούν πηγή έμπνευσης
Ενισχυμένη συνεργασία και υποστήριξη από εθνικές και υποεθνικές αρχές κ.α.


Το όραμα και οι δεσμεύσεις των υπογραφόντων είναι:


Μετριασμός: Επιτάχυνση της απεξάρτησης της επικράτειάς μας από τις πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα


Προσαρμογή: Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής μας στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής


Ασφαλής, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια: Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών


Τουλάχιστον 40% χαμηλότερες εκπομπές CO2 (και πιθανόν άλλων αερίων του θερμοκηπίου) έως το 2030, μέσω μέτρων για τη βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και την ευρύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας


Ενισχυμένη ικανότητα προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής


Αυξημένη συνεργασία με αντίστοιχες τοπικές και περιφερειακές αρχές εντός της ΕΕ και πέρα από αυτήν, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Κάθε φορά που παρουσιάζεται οποιαδήποτε  διαδικασία αξιολόγησης που  αφορά δημοσίους  και δημοτικούς υπαλλήλους, όπως και τώρα με τους εκπαιδευτικούς,  πάντα αντιδρούν οι συνδικαλιστικές τους  οργανώσεις και