ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 16 Μαΐου, 2019 - 10:00
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

INTERLIFE: Ειδική ασφαλιστική κάλυψη υποψηφίων οδηγών

ΓΕΝΙΚΑ
Interlife
οδηγοί
ασφαλιστικές εισφορές

Οι ανάγκες ασφάλισης που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου Νόμου 4599/19

Η Interlife Ασφαλιστική ανταποκρινόμενη στις ανάγκες ασφάλισης που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου Νόμου 4599/19, δημιούργησε την Ειδική Ασφαλιστική κάλυψη των υποψήφιων οδηγών.

Οι υποψήφιοι καλύπτονται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής τους εξέτασης για την απόκτηση άδειας οδήγησης έναντι του ιδιοκτήτη του οχήματος ενώ συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά η Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων για σωματική βλάβη ή ζημιές, αλλά και η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Πιο συγκεκριμένα παρέχονται οι ακόλουθες καλύψεις: Απώλεια ζωής τρίτων προσώπων, καθώς και του κυρίου και κατόχου του οχήματος.  Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης τρίτου, καθώς και του κυρίου και κατόχου του οχήματος.

Τραυματισμός τρίτων προσώπων, καθώς και του κυρίου και κατόχου του οχήματος. Υλικές ζημίες σε αντικείμενα τρίτων, καθώς και του κυρίου και κατόχου του οχήματος. Προστασία Βonus Μalus. Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα έως 10.000 €. Επείγουσα Μεταφορά τραυματία.

Αντικατάσταση οχήματος. Φροντίδα ατυχήματος από ατύχημα. Μεταφορά οχήματος από ατύχημα. Ίδιες ζημίες εκπαιδευτικού οχήματος συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, έως 10.000 € (με απαλλαγή 200 €). Απώλεια χρήσης έως 30 ημέρες εκπαιδευτικού οχήματος, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, έως 2.000 € (με απαλλαγή τις 2 πρώτες εργάσιμες ημέρες).

Η Ειδική Ασφαλιστική κάλυψη Υποψήφιων Οδηγών παρέχεται στην τιμή των 100€, ενώ σε περίπτωση επανάληψης των εξετάσεων η τιμή διαμορφώνεται στα 20€. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αποτελεί προϋπόθεση η ασφάλιση του εκπαιδευτικού οχήματος στην Interlife από την εκάστοτε σχολή οδηγών.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Θα πάρουμε μέτρα και στοχευμένα μάλιστα,  αλλά στο προσεχές μέλλον,  εναντίον της Τουρκίας,  απεφάνθη ο βραδυκίνητος μηχανισμός της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής, για τις παράνομες εξορυκτικές δραστηριότητες στην αν