fbpx Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας θα απονέμει το ΔΠΘ
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2019 - 10:00
ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας θα απονέμει το ΔΠΘ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βραβείο

Θα πρέπει να τεκμηριώνεται το ακαδημαϊκό ήθος και εξέχουσα ηθική συμπεριφορά του υποψηφίου άξια να προβληθεί ως πρότυπο για τους φοιτητές του Δ.Π.Θ.

Το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας σύστησε την Πέμπτη, 18 Ιουλίου η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου του για ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Την σχετική είδηση έκανε γνωστή η αντιπρύτανης Ακαδημαικών Υποθέσεων Ζωή Γαβριηλίδου. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας, ο οποίος αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ΜΟΔΙΠ,  το βραβείο θα απονέμεται ανά διετία σε εν ενεργεία μέλος Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ., με στόχο την αναγνώριση της διδακτικής αριστείας, την υιοθέτηση μεθόδων φοιτητοκεντρικής μάθησης και την αναβάθμιση της ποιότητας διδασκαλίας στην ευρύτερη Πανεπιστημιακή Κοινότητα.

Το βραβείο θα είναι συμβολικό, ενώ με βασική προϋπόθεση το να μην ξεπερνά το ποσό των 2.000 ευρώ, μπορεί να αφορά είτε στην κάλυψη εξόδων για συμμετοχή του βραβευθέντα σε συνέδριο, είτε στην πληρωμή συνδρομής σε περιοδικό ή βάση δεδομένων της επιλογής του βραβευθέντα, είτε στην κάλυψη του κόστους αγοράς βιβλίων της επιλογής του βραβευθέντα, είτε σε συνδυασμό αυτών και θα καλύπτεται από την Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύματος.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνεται από ειδική επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τον αρμόδιο για Ακαδημαϊκά Θέματα αντιπρύτανη του ΔΠΘ και τους κοσμήτορες των Σχολών του Δ.Π.Θ., ενώ θα συμμετέχει και ένα μέλος του Τμήματος, που θα ορίζεται από τη συνέλευση του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο εκάστοτε προτεινόμενος.

Η απονομή θα γίνεται σε ειδική τελετή που θα λαμβάνει χώρα κατά την εορτή των Τριών Ιεραρχών στο κεντρικό αμφιθέατρο του Δ.Π.Θ, παρουσία του πρύτανη και των αντιπρυτάνεων, σε διοργάνωση του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Π.Θ. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων.

Ως προς την κατάθεση των υποψηφιοτήτων, αυτές θα προτείνονται, μετά από ανοικτή πρόσκληση που θα εκδίδει η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Δ.Π.Θ., από το ακαδημαϊκό προσωπικό ή από τουλάχιστον δύο αποφοίτους που έχουν γνώση του διδακτικού έργου των προτεινομένων. Οι προτάσεις πρέπει να είναι ενυπόγραφες, να συνοδεύονται από εκτενή εισήγηση και το βιογραφικό του υποψήφιου, ενώ στην σχετική εισήγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται το ακαδημαϊκό ήθος και εξέχουσα ηθική συμπεριφορά του υποψηφίου άξια να προβληθεί ως πρότυπο για τους φοιτητές του Δ.Π.Θ.

Χρονοδιάγραμμα: 1. Κυκλοφορεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις αρχές Σεπτεμβρίου ανά διετία. 2. Η υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται από τον Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο ανά διετία. 3. Ο έλεγχος εγκυρότητας των υποβληθεισών προτάσεων πραγματοποιείται τον Νοέμβριο. Στο στάδιο αυτό αποκλείονται όσες προτάσεις δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα. 4. Τον Δεκέμβριο, η επιτροπή σε ειδική συνεδρίαση αξιολογεί τις έγκυρες προτάσεις, συντάσσει πρακτικό που υποβάλει στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων και απονέμει το Βραβείο με βάση τη συνολική βαθμολογία. 5. Η απονομή βραβείου πραγματοποιείται σε ειδική τελετή στο κεντρικό αμφιθέατρο του Δ.Π.Θ. στις 30 Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Ανάγκα και οι θεοί πείθονται,  ή η πενία τέχνες κατεργάζεται, θα έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, αφού  μας κάνει εντύπωση το γεγονός της ηλεκτρονικής προσαρμογής, σε τόσο σύντομο χρόνο.