fbpx Στην Κομοτηνή το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 26 Απριλίου, 2018 - 10:00
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στην Κομοτηνή το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Παιδεία
Εκπαίδευση

Ίδρυση πέντε Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια, ένα στη Ροδόπη

Οι θέσεις εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος στο  Περιφερειακό Κέντρο

Δήμητρα Συμεωνίδου

Στην Κομοτηνή θα λειτουργήσει το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, με την πόλη μας να διατηρεί την έδρα της εκπαίδευσης σε επίπεδο Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Το Περιφερειακό Κέντρο είναι μία από τις προβλέψεις του Σχεδίου Νόμου «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ) μετά από μακρύ διάστημα διαβούλευσης και διαλόγου με τους φορείς της εκπαίδευσης, οι προτάσεις των οποίων ελήφθησαν υπόψη στην τελική διαμόρφωσή του.


Με το Σχέδιο Νόμου επιτυγχάνεται η αποκέντρωση και ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος, η υποστήριξη της σχολικής μονάδας από διεπιστημονική ομάδα και όχι από ένα πρόσωπο, η σαφήνεια στις αρμοδιότητες όσων συμμετέχουν στο υποστηρικτικό δίκτυο των σχολείων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η αντικειμενική αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης και η ενδυνάμωση του ρόλου του εκπαιδευτικού. Παράλληλα μπαίνει τέλος στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με την κατάργηση του ΠΔ 152.


Ποιες είναι οι νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου


Συγκεκριμένα, με τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου ενισχύονται


Η Παιδαγωγική Αυτονομία της Σχολικής Μονάδας


Οι αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου ενισχύονται, καθώς τουλάχιστον τρεις φορές, στην έναρξη, στη μέση και στη λήξη του διδακτικού έτους, αναλαμβάνει την ευθύνη να προγραμματίζει συλλογικά και να αποτιμά το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στο σχολείο. Ο Σύλλογος εντοπίζει τα σημεία υπεροχής, τα προβλήματα και τις αδυναμίες που προέκυψαν κατά την υλοποίηση δράσεων και αποτιμά το συνολικό εκπαιδευτικό έργο, εστιάζοντας στην επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν, αναδιατυπώνοντας ή και αναπλαισιώνοντας τους στόχους του αρχικού εκπαιδευτικού προγραμματισμού.


Ο Περιφερειακός Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός


Δημιουργούνται Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) στα οποία ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου καταθέτει τον συλλογικό προγραμματισμό του και την αποτίμηση του διδακτικού έργου του. Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου των Π.Ε.Κ.Ε.Σ., που επιλέγονται από Περιφερειακά Συμβούλια, λειτουργούν υποστηρικτικά παρέχοντας «εργαλεία» στήριξης στον Σύλλογο Διδασκόντων και στο τέλος του διδακτικού έτους συντάσσουν εκθέσεις προς κάθε σχολείο για την βελτίωση στους τομείς που χρειάζεται, προτείνοντας συγκεκριμένες λύσεις, πρωτοβουλίες και επιμορφώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη νέα σχολική χρονιά. Η αποτίμηση είναι ανατροφοδοτική και οριζόντια, καθώς ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεργάζεται με τους συντονιστές του Π.Ε.Κ.Ε.Σ και εκείνοι με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) που ως τελικός αποδέκτης των εκτιμήσεων και των προτάσεων χαράσσει στρατηγικές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.


Ειδικά για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται η δημιουργία ενός Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) με έδρα την Κομοτηνή.


Για τη στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνιστώνται πεντακόσιες σαράντα (540) θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίες πληρούνται από εκπαιδευτικούς που επιλέγονται για τριετή θητεία και διακρίνονται στους διάφορους κλάδους. Ειδικά για το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στην Κομοτηνή έχει προβλεφθεί η στελέχωσή του και με εκπαιδευτικούς Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73): δύο (2) θέσεις, Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης: μία (1) θέση και Μουσουλμανικής Θρησκείας: μία (1) θέση


Ακόμα το Σχέδιο Νόμου προβλέπει την ίδρυση Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: α) Δράμας με έδρα τη Δράμα, β) Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη, γ) Καβάλας με έδρα την Καβάλα, δ) Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη και ε) Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή.


Η συμβολή και συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας


Για να ενεργοποιηθούν όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας με τρόπο ουσιαστικό και αντιπροσωπευτικό, το Σχολικό Συμβούλιο το οποίο λειτουργεί σε κάθε σχολείο και αποτελείται από το Σύλλογο Διδασκόντων, τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και τον εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή, εισηγείται κατά τις συνεδριάσεις του προτάσεις για τον προγραμματισμό του σχολικού έτους και ιδέες για τους στόχους που θα μπορούσε να περιλαμβάνει το πρόγραμμα δράσης του σχολείου. Ο Σύλλογος Διδασκόντων λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις και παίρνει τις τελικές αποφάσεις.


Πώς θα γίνεται η επιλογή και η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης


Με το Σχέδιο Νόμου «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», για πρώτη φορά οι 13 Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι μέχρι σήμερα επιλέγονταν ως μετακλητοί υπάλληλοι που διορίζονταν με απόφαση Υπουργού, θα επιλέγονται και αυτοί όπως όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης με 3ετή θητεία, από Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής στο οποίο προΐσταται πρόεδρος του ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Επιλογής απαρτίζεται από 7 μέλη και προεδρεύει σε αυτό πρόεδρος του ΑΣΕΠ. Συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ), δύο μέλη ΔΕΠ, ένας εκπρόσωπος του υπουργείου (που είναι ένας από τους γενικούς διευθυντές του ΥΠΠΕΘ) και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών. Το σύστημα αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης είναι αντίστοιχο ως προς τις γενικές αρχές και τις βασικές ρυθμίσεις με το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εκπαίδευσης.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Πόσο δύσκολο άραγε είναι να υπάρχει άμεση συνεργασία και ενημέρωση,  του υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ,  των περιφερειακών διευθύνσεων υγείας, αλλά και  των νοσοκομείων,  ώστε να γνωρίζει ξεκάθαρα ο καθένας πο