fbpx Νέος περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης ΑΜ-Θ
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου, 2018 - 10:00
ΠΡΟΚΗΡΥΧΤΗΚΕ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Νέος περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης ΑΜ-Θ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΜ-Θ

Τέλος θητείας για τον Παναγιώτη Κεραμάρη, σκέψεις για το αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος

Δήμος Μπακιρτζάκης

Νέος περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναζητείται μέσω της προκήρυξης που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας. Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με επιλογή των 13 θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, με τριετή θητεία η οποία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή τους και θα λήξει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί. Η προκήρυξη απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄, δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα τουλάχιστον έτη, καθώς και με πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης: α) εκπαιδευτικός στον οποίον, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), β) εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4547/2018, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις και γ) εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4547/2018. Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Ως πρωτόγνωρη διαδικασία και για πρώτη φορά στα χρονικά του ελληνικού κράτους και από την ύπαρξη των Περιφερειακών Διευθύνσεων, χαρακτηρίζει την έκδοση προκήρυξης ο σημερινός περιφερειακός διευθυντής ΑΜ-Θ Παναγιώτης Κεραμάρης. Κάνει λόγο για "ανοιχτή διαδικασία με κατάθεση φακέλου, με μοριοδότηση, με συνέντευξη των υποψηφίων η οποία θα γίνει στην Αθήνα από κεντρικό συμβούλιο επιλογής. Μέχρι τώρα οι περιφερειακές διευθύνσεις και οι θέσεις των περιφερειακών διευθυντών θεωρούνταν από όλους σαν πολιτική θέση και η διαδικασία που ορίζονταν οι περιφερειακοί διευθυντές δεν ήταν και τόσο ξεκάθαρη, όπως θα γίνει τώρα. Έστελναν φάκελο οι υποψήφιοι στο υπουργείο και από εκεί αποφάσιζε ο υπουργός για τους περιφερειακούς διευθυντές και την τοποθέτησή τους".

Υπενθυμίζει ότι ένα ανάλογο βήμα έγινε το 2016 με την επιλογή των διευθυντών εκπαίδευσης ανά νομό, με μοριοδότηση και με συνέντευξη, αλλά θέτει ένα σχόλιο "...όσο καθαρή μπορεί να είναι μια διαδικασία συνέντευξης. Το κάθε μέλος του συμβουλίου θέλω να πιστεύω ότι είναι έντιμο προς τον εαυτό του και βαθμολογεί και την διαδικασία της συνέντευξης τον υποψήφιο. Πάντα θα υπάρχουν διαμαρτυρίες και ίσως δεν θα μπορέσουμε ποτέ να βρούμε το τέλειο σύστημα και πάντα θα υπάρχουν διαφωνίες με τον τρόπο". 

Η εμπειρία του κου Κεραμάρη στη θέση του περιφερειακού διευθυντή ΑΜ-Θ λέει ότι "ο περιφερειακός διευθυντής είναι υποχρεωμένος να ασκήσει την πολιτική που εκπορεύεται από το υπουργείο Παιδείας και εγώ το έζησα αυτό. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει συνεργασία αλλιώς, εδώ είμαστε για να εφαρμόσουμε την πολιτική η οποία εφαρμόζεται μέσω των νόμων, των υπουργικών αποφάσεων και των προεδρικών διαταγμάτων. Όλοι πρέπει να είμαστε νόμιμοι και να εκτελούμε όσο γίνεται πιο έντιμα τα καθήκοντά μας".

Στο ερώτημα του "Χ" αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος για τη θέση "είναι πολύ φρέσκο αυτό ακόμη, θα το σκεφτώ και εγώ σαν περιφερειακός διευθυντής και αναλόγως θα πράξω, έχω κάποιες μέρες ακόμη περιθώριο για να στείλω τον φάκελο με την υποψηφιότητά μου. Είναι μια πολύ υπεύθυνη θέση που χρειάζεται ιδιαίτερη σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ευσυνειδησία, γνώση του τι συμβαίνει στις σχολικές μονάδες, για να μπορέσεις να ασκήσεις όσο καλύτερα τα καθήκοντά σου. Επίσης λόγο της υπεύθυνης θέσης είναι πάρα πολύ κοπιαστική, κουραστική, είναι πάρα πολλά αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ένας περιφερειακός διευθυντής". 

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός 15 ημερών από την έκδοση της προκήρυξης.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Τις προβοκατόρικες ενέργειες τις έχει κάνει επιστήμη η Τουρκία στη διπλωματία και πάντοτε προετοιμάζει επιμελώς   το έδαφος,  για να επιρρίψει ευθύνες στην Ελλάδα,  πριν προχωρήσει σε κάθε επιθετική της ενέρ