fbpx Νέα μετοχική σύνθεση στη ΔΕΣΜΟΣ-ΑΜΘ
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Τρίτη, 18 Οκτωβρίου, 2016 - 11:00
ΚΑΤΩ ΑΠΟ 50% ΘΑ ΚΑΤΕΧΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Νέα μετοχική σύνθεση στη ΔΕΣΜΟΣ-ΑΜΘ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΔΕΣΜΟΣ
Νίκος Τσαλικίδης
Περιφέρεια ΑΜ-Θ
ΕΣΠΑ

Απαραίτητη η τροποποίηση του καταστατικού της ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020

Όλγα Τσιούλφα

Νέο, κάτω του 50%, ποσοστό θα κατέχει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη σύνθεση της Διαχειριστικής Έργων Στήριξης ΜΜΕ-Οικονομική Συμβουλευτική (ΔΕΣΜ-ΟΣ) ΑΜΘ. Την απόφαση έλαβε το περιφερειακό συμβούλιο ΑΜΘ, στην τελευταία συνεδρίασή του, την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου, μετά από εισήγηση του περιφερειακού συμβούλου και προέδρου της ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ Νίκου Τσαλικίδη. 


Η εταιρία ΔΕΣΜ-ΟΣ συστάθηκε από 29 Οκτωβρίου 1996, ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρου 73 πδ 30/96), δηλαδή αποτελεί μικτή αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μέχρι πρότινος η συμμετοχή των συμβαλλομένων μελών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφωνόταν ως εξής: η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 52,812%), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, το Επιμελητήριο Έβρου, το Επιμελητήριο Ξάνθης, το Επιμελητήριο Δράμας, το Επιμελητήριο Καβάλας, η Εταιρεία Διαχείρισης της Περιουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Η Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Β.Ε), καθώς σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης) η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναλαμβάνει πλήρως τα μερίδια των καταργηθέντων Διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.


Περαιτέρω, η εταιρία είναι ιδρυτικό μέλος και εταίρος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας» (ΕΦΕΠΑΕ), που εδρεύει στην Αθήνα. Έργο του οποίου ως ενδιάμεσου φορέα, είναι η άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των έργων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΕ που εκτελούνται από επιχειρήσεις – δικαιούχους ιδίως ΜΜΕ, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Α.Α. και στη βάση προκηρύξεων που εκδίδονται από τα καθ’ ύλην αρμόδια υπουργεία.  Οι οικονομικοί πόροι της εταιρείας προέρχονται αποκλειστικά από την αμοιβή της που αντιστοιχεί στην παροχή των υπηρεσιών της δυνάμει συμβάσεων με τον ΕΦΕΠΑΕ. Εξάλλου ουδέποτε χρηματοδοτήθηκε και ουδέποτε επιχορηγήθηκε καθ’ οιονδήποτε τρόπο από πόρους ή προϋπολογισμό των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχιακών Διαμερισμάτων, αλλά ούτε και από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ό,τι αφορά την νομική υπόσταση της εταιρίας, τελική άποψη του υπουργείου Εσωτερικών είναι ότι η εταιρία αποτελεί «επιχείρηση» ΟΤΑ β’ βαθμού ΝΠΔΔ, παρότι δεν έχει την έννοια της δημοτικής ή κοινωφελούς «επιχείρησης» ούτε είναι ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ και προπάντων είναι αστική και μάλιστα μικτή και όχι αμιγής εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τούτο διότι η ΠΑΜΘ «βρέθηκε» να κατέχει μετά τον «Καλλικράτη»  ποσοστό άνω του 50% στο κεφάλαιο της εταιρίας μας. 


Το γεγονός ότι η εταιρία «χαρακτηρίστηκε» ως ΝΠΔΔ ΟΤΑ β’ βαθμού, διότι η ΠΑΜΘ «βρέθηκε» να κατέχει ποσοστό άνω του 50% στο κεφάλαιό της, συνιστά κώλυμα συμμετοχής της στο υπό εκτέλεση έργο που έχει αναλάβει ο ΕΦΕΠΑΕ για το 2014-2020 για το οποίο ήδη υπεγράφη η σχετική σύμβαση. Συνεπώς, για να συνεχίσει να λειτουργεί η εταιρία, όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα, πρέπει να μειωθεί το ποσοστό συμμετοχής της ΠΑΜΘ κάτω του 50% με την μορφή μεταβίβασης του αντίστοιχου ποσοστού στους υπόλοιπους φορείς – μέλη της εταιρίας. Μετά την απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η Περιφέρεια θα κατέχει ποσοστό κάτω του 50%, το οποίο θα μοιραστεί ισομερώς στα έξι επιμελητήρια της ΑΜΘ. 


Ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, η εταιρία ΔΕΣΜΟΣ επιδιώκει να εξασφαλίσει με τον πλέον ασφαλέστερο και νόμιμο τρόπο την ομαλή λειτουργία του φορέα με στόχο την καλή διεξαγωγή των προγραμμάτων. Προς την επίτευξη του σκοπού αυτού προχωράει στην απαιτούμενη τροποποίηση του καταστατικού της. Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των υπηρεσιών της μετά από 20 και πλέον χρόνια λειτουργίας, υπό την διασφάλιση πάντα της νόμιμης λειτουργίας, κρίνονται περισσότερο από ποτέ επιτακτικά. Εκσυγχρονισμός που ήταν αναγκαίος και επιβεβλημένος τα προηγούμενα χρόνια, υλοποιείται ωστόσο σήμερα, προτάσσοντας την δυνατότητα συμβολής της εταιρίας στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι. 


Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη συζήτηση του θέματος ο περιφερειακός σύμβουλος Παύλος Δαμιανίδης εξήρε το ρόλο και το έργο της ΔΕΣΜ-ΟΣ και πρότεινε να συμπεριληφθεί όρος να μην αλλάξει η σύνθεση του ΔΣ της, την οποία μέχρι σήμερα κατέχει εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ. Πάντως όπως μετέφερε στη συζήτηση, ο κ. Τσαλικίδης πρόταση της ΔΕΣΜ-ΟΣ είναι να παραμείνει πρόεδρος ο τωρινός εκπρόσωπος της Περιφέρειας, δηλαδή ο Νίκος Τσαλικίδης. 
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Το πόσο διακοσμητικό ρόλο και συνάμα βαρύγδουπο τίτλο στην κυριολεξία έχει το υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης,  που φτιάχτηκε καθαρά για ψυχολογικούς και εθνικούς λόγους,  δήθεν για να στηρίξει τις ακριτικές