ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2019 - 10:00
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Έγιναν δεκτά 31 βρέφη και νήπια στον βρεφονηπιακό σταθμό του ΟΑΕΔ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΟΑΕΔ
Βρεφονηπιακοί σταθμοί

Κατατέθηκαν 53 αιτήσεις συνολικά

Στην ανακοίνωση των τελικών πινάκων αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2019-2020, προχώρησε ο ΟΑΕΔ.  Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν ηλεκτρονικά οι τελικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ, όπως έχει καθοριστεί βάσει της με αρ. 41440/17-05-2019 Δημόσιας Πρόσκλησης ως εξής:

  • Πίνακας κατηγορίας βρεφών Α  (βρέφη από 8 μηνών έως 1,5 ετών)
  • Πίνακας κατηγορίας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 ετών  έως 2,5 ετών)
  • Πίνακας κατηγορίας νηπίων (νήπια από 2,5 ετών   έως την προσχολική ηλικία 

Οι τελικοί πίνακες καταρτίστηκαν από τις τριμελείς Β΄βάθμιες επιτροπές εξέτασης ενστάσεων και επιλογής των υποψηφίων βρεφών και νηπίων που συγκροτήθηκαν με την αρ. πρωτ. 52090/25-06-2019 Απόφαση Διοικήτριας του ΟΑΕΔ. Οι εργασίες των επιτροπών έγιναν με αυτοποιημένο διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μοριοδότησης, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της υπ΄αρ. 2229/32/14.05.2019 Απόφασης του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.

Στον βρεφονηπιακό σταθμό Κομοτηνής του ΟΑΕΔ κατατέθηκαν 53 αιτήσεις συνολικά και έγιναν δεκτά για φιλοξενία το νέο έτος 31 βρέφη και νήπια. 

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς - κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ian.oaed.gr/apprenet/bns  ή στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς που υπέβαλαν την αίτησή τους.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Προετοιμασμένοι  με φακέλους και τα σχετικά υπομνήματα ήταν όλοι,  όσοι συνάντησαν τον υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη και ιδιαίτερα ο δήμαρχος Κομοτηνής,  αλλά και ο δήμαρχος Μαρωνείας Σαπών.