ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Τετάρτη, 16 Μαΐου, 2018 - 10:00
ΥΠΕΘ, ΔΟΕ, ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ - ΞΑΝΘΗΣ

Τι συμφώνησαν για το πιλοτικό πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων στα νηπιαγωγεία της Θράκης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων
Υπουργείο Παιδείας

Στέφανος Μακρυγιάννης: Θα χρησιμοποιηθούν όλες οι μητρικές γλώσσες, δεν θα προηγείται κάποια από κάποια άλλη

Δήμος Μπακιρτζάκης

Η συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας με το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και αντιπροσωπείας των Δ.Σ. των  Συλλόγων Εκπαιδευτικών Ροδόπης και Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Μαΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και ανέδειξε την κοινή πεποίθηση  για την ανάγκη ενίσχυσης της φοίτησης των νηπίων της μουσουλμανικής μειονότητας στην κατεύθυνση της στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας και της ενδυνάμωσης της ελληνομάθειας μέσω της λειτουργίας όλων των αναγκαίων δημόσιων νηπιαγωγείων με τις απαραίτητες παιδαγωγικές και εργασιακές προϋποθέσεις.


Σε σχέση με τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν το πιλοτικό πρόγραμμα ως μεταβατικό στάδιο εξαγωγής συμπερασμάτων, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:


Αναγνωρίζεται η σημασία των πρώτων - μητρικών γλωσσών ως γλωσσών στήριξης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος θα καταδείξουν τον βαθμό επιβεβαίωσης της παραπάνω θεωρητικής αρχής, μέσω της συγκεκριμένης μεθοδολογίας και στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.


Διευκρινίζεται ότι οι συνεργάτες-γλωσσικοί διευκολυντές είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων των ελληνικών Πανεπιστημίων με άριστη γνώση των συγκεκριμένων πρώτων - μητρικών γλωσσών, ανάλογα και με το νηπιαγωγείο στο οποίο τοποθετούνται, και ότι το πιλοτικό πρόγραμμα προβλέπει επιμόρφωση, τόσο των συνεργατών - διευκολυντών όσο και των ήδη υπηρετούντων νηπιαγωγών.


Επιβεβαιώνεται ότι η αξιοποίηση και χρήση των πρώτων - μητρικών γλωσσών όλων των νηπίων που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή βρίσκεται στον πυρήνα της επιστημονικής - παιδαγωγικής προσέγγισης του προγράμματος και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση και συνέχισή του.


Διευκρινίζεται ότι η απασχόληση των συνεργατών – γλωσσικών διευκολυντών στο πιλοτικό πρόγραμμα δεν λογίζεται ως  προϋπηρεσία και δεν μοριοδοτείται. Το παραπάνω προκύπτει σαφώς από το είδος της σχέσης εργασίας, τις συμβάσεις και την περιγραφή του παρεχόμενου έργου που προσφέρουν.


Διευκρινίζεται ότι ο ρόλος των συνεργατών - γλωσσικών διευκολυντών, σε όλο το χρονικό διάστημα που θα συνεργάζονται με τις νηπιαγωγούς, είναι υποστηρικτικός της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι νηπιαγωγοί έχουν την ευθύνη της τάξης τους και είναι αυτοί που θα προβούν σε περιγραφική αποτίμηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων του πιλοτικού προγράμματος σε τακτά χρονικά διαστήματα.


Δημιουργείται ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση του προγράμματος με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Αντίγραφα των εγγράφων του προγράμματος που αφορούν τα νηπιαγωγεία θα παραμένουν σε αυτά και οι υπηρετούντες στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες νηπιαγωγοί, καθώς και οι τοπικοί Σύλλογοι Εκπαιδευτικών και η Δ.Ο.Ε. θα έχουν πρόσβαση στα πορίσματα του πιλοτικού προγράμματος. Τέλος, η δημόσια γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων θα προηγηθεί της, τυχόν, επέκτασης του προγράμματος.


Το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δηλώνει την πρόθεσή του να στηρίξει και να ενισχύσει με κάθε δυνατό τρόπο όλους τους εμπλεκόμενους, καθώς και να εξετάσει με προωθητικό πνεύμα τη δυνατότητα βελτιώσεων και επιμέρους τροποποιήσεων στο σχεδιασμό και τα στοιχεία του προγράμματος με τρόπο που να διευκολύνει την περαιτέρω υλοποίηση του.


Το σχόλιο του πρόεδρου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης
Το τέλος του διαλόγου, που διήρκησε σχεδόν δύο εβδομάδες, βρήκε τον πρόεδρο του συλλόγου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης "Οι Τρεις Ιεράρχες" Στέφανο Μακρυγιάννη, να δηλώνει, τουλάχιστον ικανοποιημένο για τη διεξαγωγή του. Μάλιστα είπε πως "αυτός ο διάλογος θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί ακριβώς πριν ένα χρόνο και να μην είχε προκύψει κανένα από τα προβλήματα που προέκυψαν στην πορεία".


Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα του διαλόγου τόνισε χαρακτηριστικά πως "βρέθηκε μια χρυσή τομή" και παρέθεσε τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από τον υπουργό Παιδείας "πήραμε τις διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία παραβίαση των πινάκων προϋπηρεσίας πρόσληψης των αναπληρωτών. Δηλαδή η υπηρεσία των νηπιαγωγών διευκολυντών όπως ονομάζονται δεν θα μετράει ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία ώστε να μην υπερκεράσουν κάποιες συναδέλφους με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας. Επίσης πήραμε την διαβεβαίωση ότι πάντα κυρίαρχοι είναι οι σύλλογοι διδασκόντων, δηλαδή οι νηπιαγωγοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη του τμήματος, αυτές θα έχουν τον πρώτο λόγο και αυτές θα αποφασίζουν τον σχεδιασμό της διδασκαλίας.

Ο ρόλος των διευκολυντών θα είναι υποστηρικτικός. Επίσης πήραμε την διαβεβαίωση ότι θα χρησιμοποιηθούν όλες οι μητρικές γλώσσες, δεν θα προηγείται μία από κάποια άλλη, αλλά το πρόγραμμα θα τις χρησιμοποιήσει με βάση την μητρική γλώσσα που μιλάνε τα παιδιά". 


Από τον διάλογο προέκυψε και ένας μηχανισμός ελέγχου του προγράμματος. Όπως εξήγησε ο κος Μακρυγιάννης "είναι μια έρευνα δράσης στην οποία συμμετέχει και η ομοσπονδία και οι τοπικοί σύλλογοι, ώστε να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να ελέγξουμε αν αυτό εκτροχιάζεται και να μπορούμε ξανά αν χρειαστεί - και νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί - να βάλουμε ένα φρένο".


Πάντως η έναρξη του διαλόγου βρήκε τους εκπαιδευτικούς στο νομό Ροδόπης να σταματούν τις κυλιόμενες στάσεις εργασίας και τον κο Μακρυγιάννη να μεταφέρει ως δεδομένο το εξής "το υπουργείο δεσμεύτηκε ότι δεν θα ξεκινήσει μόνο του το πρόγραμμα". Οι εκπαιδευτικοί έλαβαν, τέλος, τη διαβεβαίωση ότι το υπουργείο θα ανοίξει επιπλέον νηπιαγωγεία σε οικισμούς της Ροδόπης. 
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Προηγήθηκε η διασπορά κινητών τηλεφώνων, βουλευτών και υπουργών,  που κατά την άποψη  κάποιων ένθερμων,  προφανώς οπαδών της σκληρής γραμμής για το θέμα των Σκοπίων, στοχοποιήθηκαν ως υπαίτιοι και επιρρεπείς