ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Τρίτη, 17 Οκτωβρίου, 2017 - 11:00
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ

Τέλος τα υποθηκοφυλακεία, ιδρύεται Κτηματολογικό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης στην Κομοτηνή

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Υποθηκοφυλακεία
Κτηματολόγιο
Κτηματολογικό Γραφείο ΑΜ-Θ

Η επαρχία των Σαπών φαίνεται να χάνει μία ακόμα δημόσια υπηρεσία, αφού καταργείται το υποθηκοφυλακείο και δεν προβλέπεται η λειτουργία υποκαταστήματος

Δήμητρα Συμεωνίδου

Την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο που ρυθμίζει από μηδενική βάση τα θέματα όλων των Υποθηκοφυλακείων της χώρας, από το περιεχόμενο του οποίου προκύπτουν αλλαγές στο νομό Ροδόπης και ευρύτερα στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Από τις σημαντικότερες είναι η κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων Κομοτηνής και Σαπών και η δημιουργία ενός Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή και 8 υποκαταστήματα, όχι φυσικά σε επίπεδο νομού, αλλά σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας, όμως όχι στην επαρχία των Σαπών, που φαίνεται να χάνει μία ακόμα δημόσια υπηρεσία. 


Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε τρεις μήνες, δηλαδή υπό κανονικές συνθήκες από τον Ιανουάριο, καταργούνται όλα τα έμμισθα και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος με τίτλο, «Σύσταση Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου», που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή.


Με το νέο νομοσχέδιο ιδρύεται νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), υπό την εποπτεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, στο οποίο θα ενταχθούν όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας, που σήμερα υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και το Κτηματολόγιο, το οποίο ανήκει εξ ολοκλήρου στο δημόσιο και έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας.


Παράλληλα αλλάζει ο χάρτης του Κτηματολογίου σε όλη τη χώρα, καθώς ιδρύονται 16 Κτηματολογικά Γραφεία, με συνολικά 184 υποκαταστήματα, τα οποία θα καλύπτουν και τις αρμοδιότητες όλων των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, που καταργούνται.


Ο χάρτης των νέων Κτηματολογικών Γραφείων, τα υποκαταστήματά τους και τα υποθηκοφυλακεία, που καταργούνται  έχει ως εξής για την περιοχή μας:  1. Κτηματολογικό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή και 8 υποκαταστήματα. -Υποκαταστήματα:

Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Σαμοθράκης, Θάσου, Παγγαίου και Ορεστιάδας. Με αρμοδιότητες στις περιοχές  των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Κομοτηνής, Σαπών, Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, Δικαίων, Σαμοθράκης, Δράμας, Νευροκοπίου, Νέστου, Καβάλας, Χρυσουπόλεως, Θάσου, Παγγαίου, Ξάνθης και Σταυρουπόλεως.


Στο πρώτο άρθρο του νέου νομοσχεδίου προβλέπεται ότι:


-«Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία συστήθηκε με την, κατ' εξουσιοδότηση της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995 (Α΄114), απόφαση υπ' αριθ. 81706/6085/1995 (Β΄872) των υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και μετονομάστηκε ως άνω με το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 (Α΄156), μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με την επωνυμία «Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου» (εφεξής Ο.Ε.Κ. ή Οργανισμός) και λειτουργεί χάριν του γενικού συμφέροντος. Ο Οργανισμός έχει έδρα την Αθήνα, και εποπτεύεται από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή ο Οργανισμός χρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic Cadastre».


Ο νέος φορέας θα διαθέτει 1.300 θέσεις προσωπικού, ώστε να απορροφηθούν οι 238 άμισθοι και οι 257 δικαστικοί υπάλληλοι των υποθηκοφυλακείων, καθώς και οι 368 εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του Κτηματολογίου. Επίσης προβλέπεται να ενισχυθεί με νομικούς και μηχανικούς, ώστε να καλυφθούν τα σημερινά κενά.


Οι αρμοδιότητες των Κτηματολογικών Γραφείων


Τα Κτηματολογικά Γραφεία, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο είναι καθ' ύλην αρμόδια για:


1) Την άσκηση κάθε αρμοδιότητας που αφορά τη λειτουργία και τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2308/1995, 2264/1998 και 3889/2010 (Α΄182), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και των κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών εκδιδόμενων κάθε φορά κανονιστικών πράξεων.


2) Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κανονιστικό διάταγμα 19/23-7-1941, όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 811/19-1-1971, μέχρι την έναρξη ισχύος του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 2664/1998, στις περιοχές που εμπίπτουν στην τοπική τους αρμοδιότητα.

3) Την τήρηση και διαχείριση των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών, και

4) Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος ενεχύρων σε κινητά χωρίς παράδοση, άλλων συμβάσεων παροχής ασφάλειας επί κινητών, καθώς και της ενεχυρίασης ή εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων ή άλλων δικαιωμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2844/2000 (Α΄220), μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου. 
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Αναφερθήκαμε χθες στο Ιεροσπουδαστήριο της Κομοτηνής και την συνεχιζόμενη κατάληψη από τους μαθητές εδώ και καιρό,  που διαμαρτύρονται για την μείωση της διδασκαλίας των μαθημάτων στη μητρική γλώσσα και στα