ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 11 Ιουλίου, 2019 - 10:00
ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 – 2020

Συνεχίζει η Catering Χούτος στη σίτιση των μαθητών Μουσικού Σχολείου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Χούτος Catering
Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής

Με ποσό προσφοράς 112.224 ευρώ αναδείχθηκε ανάδοχος
 

Δήμητρα Συμεωνίδου

Συνεχίζει η Catering Χούτος στη σίτιση των μαθητών Μουσικού Σχολείου και το νέο σχολικό έτος 2019 – 2020. Με ποσό προσφοράς 112.224 ευρώ αναδείχθηκε ανάδοχος, με βάση πρόσφατη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής που ενέκρινε το πρακτικό Νο 1 του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής σχολικού έτους 2019-2020» - ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

Την έγκαιρη έναρξη των διαδικασιών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η καθημερινή σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής, σηματοδότησε απόφαση που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο στην συνεδρίασή του. 

Ήδη από τον Απρίλιο του 2019 είχε εγκριθεί με απόφαση δημοτικού συμβουλίου η διενέργεια της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Δαπάνες σίτισης των μαθητών του μουσικού σχολείου Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2019-2020. Οι διαδικασίες εκκίνησαν νωρίς λαμβάνοντας υπόψη δύο δεδομένα. Ελήφθη υπόψη το γεγονός πως λόγω των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών την 26η Μαΐου 2019, οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεν διενεργούνται για χρονικό διάστημα ενός μήνα πριν την ημερομηνία των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών.

Επίσης το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Επίσης ελήφθη υπόψη το γεγονός πως η νέα σύμβαση σίτισης μαθητών του Μουσικού Σχολείου θα έχει χρονική διάρκεια περίπου από την 11/09/2019 έως και την 29/05/2020(167 εργάσιμες ημέρες για την παροχή υπηρεσίας σε 336 μαθητές). Καθώς δεν υπάρχει εγκεκριμένος προϋπολογισμός για το 2020, ο Δήμος Κομοτηνής έπρεπε να προβεί εγκαίρως και χωρίς καθυστέρηση στην ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης. 

Σημειώνεται ότι από τον ιδρυτικό νόμο των μουσικών σχολείων το 1988, είχε προβλεφθεί, λόγω του διευρυμένου ωραρίου, οι μαθητές να σιτίζονται στο σχολείο και μάλιστα με μαγειρεμένο φαγητό. 

Το ίδιο ισχύει και για τη μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, με μισθωμένα λεωφορεία και σε κάποιες περιοχές με μισθωμένα ταξί.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

----------