fbpx Παραμένουν 58 συμβασιούχοι, έρχονται 67 μόνιμοι υπάλληλοι
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 13 Ιουλίου, 2017 - 11:00
ΔΥΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Παραμένουν 58 συμβασιούχοι, έρχονται 67 μόνιμοι υπάλληλοι

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Δήμος Κομοτηνής
Συμβασιούχοι
καθαριότητα

"Ανάσα" στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και κυρίως της νευραλγικής υπηρεσίας καθαριότητας

Θα προκηρυχτούν μόνιμες θέσεις εργασίας για 50 εργάτες καθαριότητας, 10 οδηγούς απορριμματοφόρων 3 χειριστές μηχανημάτων, 3 μηχανοτεχνίτες και 1 ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων

 

 

Δήμητρα Συμεωνίδου

Δύο αποφάσεις που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Κομοτηνής, έλαβε το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής στην τελευταία συνεδρίασή του της 11ης Ιουλίου. Μόνιμους αλλά και συμβασιούχους εργαζόμενους αφορούν οι αποφάσεις, που δίνουν πραγματική "ανάσα" στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και κυρίως της νευραλγικής υπηρεσίας καθαριότητας. 
Έρχονται 67 μόνιμοι υπάλληλοι 


Συγκεκριμένα πρόκειται να προσληφθούν 67 άτομα μόνιμο προσωπικό, με το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει τον προγραμματισμό και τον αριθμό τους. Πρόκειται για 50 εργάτες καθαριότητας, 10 οδηγοί απορριμματοφόρων 3 χειριστές μηχανημάτων, 3 μηχανοτεχνίτες και 1 ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων.


ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Κατηγορία/Κλάδος    Αιτούμενες θέσεις για πλήρωση 
κενών θέσεων    Κενές 
Οργανικές Θέσεις
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας    50    62
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων    10    14
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου Ομάδα Α 2η Ειδικότητα (Γερανοί, γερονοφόρα, καλαθοφόρα, περονοφόρα)    1    9
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου Ομάδα Α 4η Ειδικότητα (Μηχανικά σάρωθρα, εκχιονιστικά, αλατιέρες, διαγραμμιστικά)      1    9
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου Ομάδα Α 1η Ειδικότητα (Εκσκαφείς, τσάπες, JCB, CATERPILLAR, LEIBHERR, προωθητήρες γαιών, φορτωτές     1    9
ΔΕ Μηχ/των Αυτοκινήτων    3    3
ΔΕ Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων    1    1

Η απόφαση θα αποσταλεί προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης έως 31/01/2017. 


Οι συμβασιούχοι θα συνεχίσουν να εργάζονται
Παράλληλα το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της απασχόλησης έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31 Μαρτίου 2018, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε στο Δήμο με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7η Ιουνίου 2017.

Πρόκειται για 28 παρατασιούχους και 30 συμβασιούχους, συνολικά 58 άτομα. Είναι γνωστό ότι ο Δήμος Κομοτηνής απασχολεί έως και σήμερα στην Υπηρεσία Καθαριότητας και σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  28 άτομα. Οι συμβάσεις των 28 απασχολούμενων, οι οποίοι προσελήφθησαν στις 2/11/2015 παρετάθησαν αυτοδικαίως κατ’ αρχήν έως 31-12-2016, εν συνεχεία δε παρετάθησαν αυτοδικαίως κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης έως 31-12-2017 κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν 4429/2016. Πλην των ανωτέρω ο Δήμος απασχολούσε σε ανταποδοτικές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και άλλους 30 εργαζόμενους με 8μηνη σύμβαση, μετά από σχετική έγκριση του υπουργείου Εσωτερικών, η ισχύς των οποίων έληξε στις 30-06-2017, δηλαδή ήταν σε ισχύ την 7-6-2017.

Σχετικά με τους πρώτους προσληφθέντες συμβασιούχους και εν συνεχεία παρατασιούχους έως 31-12-2017, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε μεταξύ άλλων,  ότι οι αυτοδίκαια νομοθετικές παρατάσεις που δόθηκαν στους συμβασιούχους σύμφωνα με το άρθρο 205 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών υπαλλήλων, είτε για εποχικές, πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες,  τελούν σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 103 του Συντάγματος και την οδηγία 1999/70 του Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο Π.Δ/μα Παυλόπουλου 164/2004, κυρίως γιατί με την παράταση οι ανάγκες αποβάλλουν το χαρακτήρα τους ως εποχικών, περιοδικών ή πρόσκαιρων και αποτελούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και συνεπώς ως τέτοιες πρέπει να καλυφθούν, σύμφωνα με το σύνταγμα με μόνιμο προσωπικό ή με προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Επίσης έκρινε ότι είναι ανεπίτρεπτη η συνέχιση της απασχόλησης των συμβασιούχων βάσει των άκυρων συμβάσεων, όπως και η καταβολή των αποδοχών τους για το μέλλον. Το μείζον αυτό πρόβλημα που δημιουργήθηκε έθεσε πλέον επιτακτική και άμεση την ανάγκη μεθόδευσης ενεργειών πρόσληψης πλέον μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού στις υπηρεσίες καθαριότητας και αυτό έγινε με σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε στο Ν. 4479/29-07-2017 και συγκεκριμένα στο άρθρο 24. Για την εφαρμογή του δε εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος με αριθμό 19/22159/30-06-2017 και δόθηκαν σχετικές οδηγίες  για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού από τους Δήμους με τροποποιήσεις του οργανισμού εσωτερικών υπηρεσιών και σύστασης οργανικών θέσεων για όσους δεν έχουν τροποποιήσει τους οργανισμούς τους. 


Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τις νέες συμβάσεις για 58 άτομα, που θα συνεχίσουν να εργάζονται έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31 Μαρτίου 2018.


Η αντιπολίτευση για τους συμβασιούχους 


Βρισκόμαστε σε ευχάριστη θέση για τους συμβασιούχους, σχολίασε η Φελίνα Καζάκου και ευχήθηκε τα πράγματα να εξελιχθούν προς όφελος των εργαζομένων και τον Δήμου. Για μεγάλη στιγμή μίλησε η Ελένη Λαφτσή και ανέδειξε την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι εργαζόμενοι, ηθικά αλλά και οικονομικά, ενώ ευχήθηκε τέλος να επιτευχθεί η μονιμοποίησή τους.

Ο Νίκος Φακιρίδης χαιρέτισε τον αγώνα των συμβασιούχων στην καθαριότητα και τόνισε ότι η Λαϊκή Συσπείρωση "σταθερά ήταν και είναι ενάντια σε όλες αυτές τις αναδιαρθρώσεις, υποστηρίζοντας τη μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα και ταυτόχρονα τους αγώνες ώστε η Τοπική Διοίκηση με κρατικούς πόρους να εξασφαλίζει όσο το δυνατόν τις απαραίτητες υποδομές και υπηρεσίες που έχουν πραγματική ανάγκη τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά. Απ’ αυτή τη σκοπιά υπερασπίζεται και το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, όχι μόνο στους ΟΤΑ. Επιμένουμε στη θέση μας, πως οι υπηρεσίες του Δήμου πρέπει να στελεχώνονται από μόνιμο προσωπικό με πλήρη δικαιώματα. Γι' αυτό προτείνουμε στο σώμα να ψηφίσει υπέρ της μετατροπής  όλων των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου". 


Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη των συμβασιούχων, εξέφρασε ο α' αντιπρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ροδόπης Δημήτρης Μάγγας, παρόλο που όπως επισήμανε δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα για μονιμοποίηση των συμβασιούχων. 
Δήμητρα Συμεωνίδου

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Οι πειραματισμοί με  την χαλάρωση των μέτρων και τη σταδιακή επαναφορά στην καθημερινότητα,  την ώρα  που η χώρα μας έχει ένα πολύ μεγάλο επιδημιολογικό φορτίο,  ακόμα και σε τοπικό επίπεδο,  εφαρμόζονται ιδ