ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 21 Ιουνίου, 2012 - 12:00
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Οι διδάκτορες του ΔΠΘ ερευνούν

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Από τις 70 συνολικά προτάσεις που κατατέθηκαν επιλέχτηκαν οι 16 και εντάχθηκαν στην πράξη «ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας Ηράκλειτος ΙΙ»
Δείγμα της δουλειάς που γίνεται από υποψήφιους διδάκτορες υπότροφους του ΔΠΘ, υπό την καθοδήγηση των επιβλεπόντων καθηγητών, παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα στην Κομοτηνή, σε ημερίδα που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Ροδόπης. Τους υποψήφιος διδάκτορες και τους καθηγητές τους υποδέχτηκε ο Σάββας Τοκμακίδης, υπεύθυνος της πράξης  «ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας Ηράκλειτος ΙΙ - Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007 – 2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του Ε.Σ.Π.Α. μέσω του οποίου πραγματοποιείται η έρευνα. Υπότροφοι φοιτητές από την Ιατρική Σχολή, το τμήμα Μοριακής Βιολογίας, το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, το ΤΕΦΑΑ, τη Νομική Σχολή, το τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, το τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, παρουσίασαν τα αποτελέσματά της έρευνάς τους. 


ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Επίδραση της άσκησης στην φυσική κατάσταση και στους δείκτες φλεγμονής σε άτομα με νοητική υστέρηση, είναι το θέμα, που ερεύνησε ο Θεόδωρος Καστανιάς με επιβλέποντα καθηγητή τον Σάββα Τοκμακίδη. Δύσκολο όσον αφορά στην έρευνά του χαρακτήρισε το  πρόγραμμα ο κ. Καστανιάς και έδωσε στοιχεία της μέχρι σήμερα ενασχόλησής του. Παρατήρησε ότι τα άτομα με νοητική υστέρηση έχουν υψηλούς δείκτες παχυσαρκίας, που επηρεάζει την θνητότητα τους, την ποιότητα ζωής και την λειτουργική τους ικανότητα. Αυτό, όπως τόνισε, «συμβαίνει γιατί πέρα από το γεγονός ότι πάσχουν από πολυσχηματικές νόσους, δηλαδή εκτός από την νοητική στέρηση, έχουν προβλήματα και σε διάφορα λειτουργικά συστήματα του οργανισμού. Χαρακτηρίζονται από υπερβολική κατανάλωση θερμίδων, υπερβολική τηλεθέαση, μειωμένη σωματική δραστηριότητα και όλα αυτά δημιουργούν παράγοντες καρδιοαγγειακού κινδύνου. Γι’ αυτό στα άτομα αυτά παρατηρείται αυξημένη νοσηρότητα λόγω καρδιοπαθειών ή αγγειακών επεισοδίων. Επίσης παρατηρήσαμε ότι παρουσιάζουν αυξημένη δυσλειτουργία στο υπατικό σύστημα.». Η έρευνα έγινε σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αθήνα, όπως και σε ιδρύματα, αλλά και στο νομό Ροδόπης σε δείγμα 850 ατόμων. Η συγκεκριμένη έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
 

ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Καταγραφή των χαρακτηριστικών που αφορούν την κινητική απόδοση, την φυσική δραστηριότητα και παραμέτρους υγείας που σχετίζονται με την παχυσαρκία σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, παιδιά δηλαδή 4 έως 6 ετών, επιχειρεί στην έρευνά της η Δήμητρα Γιαννακίδου με επιβλέποντα καθηγητή τον Αντώνη Καμπά. Η μελέτη επικεντρώθηκε σε παιδιά από τα νηπιαγωγεία που βρίσκονται στην πόλη της Κομοτηνής και κάποια νηπιαγωγεία εκτός Κομοτηνής. Στα πλαίσια της έρευνας, όπως έκανε γνωστό ο κ. Καμπάς, «καταγράψαμε με τις καλύτερες μεθόδους που υπάρχουν στην διεθνή βιβλιογραφία την κινητική απόδοση των παιδιών, σωματομετρικά χαρακτηριστικά που μας δίνουν πληροφορίες για τη σύσταση σώματος. Θέλαμε να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο δείγμα γι? αυτό και καταγράψαμε τον αριθμό των βημάτων που κάνουν σε καθημερινή βάση, που και αυτός είναι ένας δείκτης, τον ονομάζουμε βηματομετρική φυσική δραστηριότητα και μας δείχνει πόσο τα παιδιά κινούνται στα πλαίσια του απαιτούμενου, για μελλοντική υγεία από τους οργανισμούς υγείας. 
Ο διεθνής οργανισμός υγείας για παράδειγμα λέει ότι τα παιδιά σ? αυτή την ηλικία πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 10.000 βήματα που είναι το ελάχιστο». 


Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν σε επιστημονικά περιοδικά και θα δημοσιοποιηθούν μέσω συνεδρίων, ωστόσο γίνεται προσπάθεια εκ μέρους των ανθρώπων του ΤΕΦΑΑ να επιτευχθεί η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων στο ευρύτερο κοινό, έτσι ώστε, όπως είπε ο κ. Καμπάς, «ο κόσμος να αρχίσει να ευαισθητοποιείται, γιατί αυτός είναι ένας βασικός στόχος, ο στόχος μας δεν είναι να δημοσιεύσουμε εμείς σε περιοδικά ή να κάνουμε μια διατριβή και να την κλείσουμε ή να την στείλουμε σε ένα υπουργείο ή ένα κέντρο τεκμηρίωσης και να μείνει στα ράφια, στόχος είναι να καταλάβουν οι γονείς, οι παράγοντες, η πολιτεία τελικά πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνουμε και πόσο απαιτείται για να εξασφαλίσει υγιείς πολίτες στο μέλλον». 


ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

«Το σύστημα του εκλυτικού παράγοντα καρτικοτροπίνης στην εμβρυϊκή ανάπτυξη» ? ήταν το θέμα της υποψήφιας διδάκτορας: Ευτέρπη Χουρίδου, με επιβλέπουσα την καθηγήτρια: Αικατερίνη Χατζάκη.

ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

«Μελέτη του ρόλου της αλδεϋδικής αφυδρογονάσης 3Α1 (ALDH3A1) στην κυτταρική ομοιόσταση του κερατοειδούς ? υποψήφια διδάκτορας: Γεωργία Περσεφόνη Βουλγαρίδου, επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ιωάννα Παππά.
«Ο ρόλος των επιγενετικών επιδράσεων στη διαφοροποίηση των στελεχιαίων κυττάρων του κεντρικού νευρικού συστήματος σε συνθήκες φλεγμονής» - υποψήφια διδάκτορας: Κυριακή Νεφέλη Πουλατσίδου, επιβλέπουσα καθηγήτρια: Αικατερίνη Χλίγλια.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

«Διαχρονική μελέτη της σχέσης κινητικής απόδοσης, φυσικής δραστηριότητας και παχυσαρκίας στην προσχολική και πρώτη ηλικία σχολική ηλικία» - υποψήφια διδάκτορας: Δήμητρα Γιαννακίδου, επιβλέπων καθηγητής: Αντώνιος Καμπάς.
«Επιπολασμός της παχυσαρκίας και επίδραση της άσκησης στη φυσική κατάσταση και σε δείκτες φλεγμονής ατόμων με νοητική υστέρηση» - υποψήφιος διδάκτορας: Θεόδωρος Καστανιάς, επιβλέπων καθηγητής: Σάββας Τοκμακίδης.
«Επιδράσεις παρεμβάσεων θεραπευτικής άσκησης και φυσικής δραστηριότητας στη λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής ατόμων Τρίτης ηλικίας με χρόνιο πόνο στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης» - υποψήφιος διδάκτορας: Γιώργος Τσατσάκος, επιβλέπων καθηγητής: Μαρία Μιχαλοπούλου.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

«Η συμβουλευτική στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Δια Βίου Μάθηση: Ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από ομάδες δημιουργικής έκφρασης» ? Υποψήφια διδάκτορας: Αναστασία Καραντζή, επιβλέπουσα καθηγήτρια: Θεανώ Καλλινικάκη.
«Η πρακτική της κοινωνικής εργασίας με ομάδες σε γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας» - υποψήφια διδάκτορας: Άντρη Ανδρονίκου, επιβλέπουσα καθηγήτρια: Σεβαστή Χατζηφωτίου.

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

«Ποιητική και πολιτική της γεωγραφίας: χαρτογραφώντας ελληνιστικούς ποιητές» - υποψήφια διδάκτορας: Ανθή Βουγιουκλή, επιβλέπουσα καθηγήτρια: Φλώρα Μανακίδου.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

«Πολιτικές ασφάλειας στην Ελλάδα για την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα μετά το 2001 και οι συνέπειές τους για την αντεγκληματική πολιτική»  - υποψήφια διδάκτορας: Ειρήνη Σταμούλη, επιβλέπουσα καθηγήτρια: Σοφία Βιδάλη.

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

«Η αξιόποινη διαφθορά (η διεθνής ελληνική διάσταση)» - υποψήφια διδάκτορας: Αγγελική Στοΐλα, επιβλέπων καθηγητής: Στέφανος Παύλου.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

«Διερεύνηση μηχανισμών παράκτιες διάβρωσης ? απόθεση ιζημάτων στη περιοχή των εκβολών π. Νέστου» - υποψήφια διδάκτορας: Σωτηρία Αναστασίου, επιβλέπων καθηγητής: Γεώργιος Συλαίος.
«Ανάλυση υδροδυναμικής συμπεριφοράς και μεταφοράς και αποδόμησης ρύπων σε πορώδη μέσα: Εφαρμογή σε τεχνητούς υγροβιότοπους οριζόντιας υπόγειας ροής» - υποψήφιος διδάκτορας: Κωνσταντίνος Λιώλιος, επιβλέπων καθηγητής: Βασίλειος Τσιχριντζής.

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

«Ανάπτυξη ενός προτύπου για την περιγραφή και ανάκτηση οπτικού περιεχομένου πολυμέσων βασισμένου σε ευφυείς τεχνικές» - υποψήφια διδάκτορας: Χρυσάνθη Ιακωβίδου, επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννης Μπούταλης.

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διερεύνηση δυνατότητας αντικατάστασης υβριδίων καλαμποκιού με ελεύθερα επικονιαζόμενες σειρές» - υποψήφιος διδάκτορας: Βασίλειος Γραβενιώτης, επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννης Τοκατλίδης.

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

«Η στάση των εμπλεκόμενων φορέων για μια αποτελεσματική διαχείριση για την προστασία και ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών του νομού Έβρου» - υποψήφια διδάκτορας: Βερόνικα Ανδρέα, επιβλέπων καθηγητής: Στυλιανός Ταμπάκης.
Δήμητρα Συμεωνίδου

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Aκόμα δεν τον είδαμε Γιάννη τον βαφτίσαμε και ήδη στις πρώτες δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται,  μιλούν όλες για έκπληξη της κεντροαριστεράς,  πως το ενιαίο πλέον σχήμα, θα φέρει  δημοσκοπικά ποσοστά σε διψή

Ημερολόγιο