ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου, 2017 - 11:00
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

Το Νοσοκομείο Κομοτηνής προκήρυξε 43 θέσεις εργασίας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Νοσοκοκομείο Κομοτηνής
Συσμανόγλειο Κομοτηνής
προσλήψεις
Εργασία

Θέσεις εργασίας στους τομείς καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης

Με τη βούλα του ΑΣΕΠ δόθηκε στη δημοσιότητα η προκήρυξη του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Κομοτηνής

Δήμητρα Συμεωνίδου

Με τη βούλα του ΑΣΕΠ δόθηκε στη δημοσιότητα η προκήρυξη του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Κομοτηνής, που αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 43 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων. Θέσεις εργασίας στους τομείς καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης, περιλαμβάνει η συγκεκριμένη προκήρυξη. Πρόκειται για 29 θέσεις καθαριστριών, 8 θέσεις φυλάκων, 5 θέσεις τραπεζοκόμων και 1 θέση βοηθός μάγειρα. Το προσωπικό, για τις θέσεις φυλάκων και καθαριστριών καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, θα απασχοληθεί με 8ωρη απασχόληση. Το προσωπικό, για τις θέσεις τραπεζοκόμων και βοηθών μαγείρων, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, θα απασχοληθεί με 6ωρη απασχόληση. Οι επιλεγέντες θα αναλάβουν καθήκοντα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31.12.2018


Την επιλογή της υπογραφής ατομικών συμβάσεων κάνει η διοίκηση του Σισμανόγλειου, υιοθετώντας την πολιτική που θέλει την απεξάρτηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ από τις ιδιωτικές εργολαβίες. Πρόκειται για μία πολιτική την οποία είχε υπερμανυνθεί ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός στην πρόσφατη επίσκεψη στην Κομοτηνής. Τότε είχε δηλώσει ότι στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας είναι η σταδιακή απεξάρτηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ από τις ιδιωτικές εργολαβίες και στο πλαίσιο αυτό δόθηκε η δυνατότητα με νομοθετική ρύθμιση στα νοσοκομεία να κάνουν ατομικές συμβάσεις εργασίας με το προσωπικό. «Αυτό θεωρούμε ότι διασφαλίζει και τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού και την ποιότητα των υπηρεσιών και έχει και μικρότερο οικονομικό κόστος. Προφανώς, υπάρχει μία αντίσταση από ένα ολόκληρο σύστημα. Θα κάνουμε μία προσπάθεια να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να έχουμε μία καλύτερη διαχείριση αυτών των υποστηρικτικών δομών που σε μεγάλο βαθμό είχαν εκχωρηθεί στον ιδιωτικό τομέα» έλεγε ο κ. Ξανθός.


ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ «ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ»
Στην πολιτική του υπουργείου Υγείας υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους των «εργολαβικών». Περισσότεροι από 6.000 εργαζόμενοι που απασχολούνται σε υπηρεσίες σίτισης, φύλαξης και καθαρισμού των νοσοκομείων θα τεθούν εκτός εργασίας, καθώς ας έχουν δεκαετή ή και μεγαλύτερη εμπειρία μέσα στα νοσηλευτικά ιδρύματα οι εργολάβοι που τους απασχολούν βλέπουν την πόρτα της εξόδου. Χθες οι «εργολαβικοί», όπως λέγονται, εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Υγείας, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση όπως πάει να διαμορφωθεί. Τη στιγμή που, όπως λένε, έχουν περάσει μια «οδύσσεια», αφενός δουλεύοντας για εργολάβους με «άθλιες» συνθήκες εργασίας και αφετέρου για τις συμβάσεις έργου που θεσμοθέτησε αρχικά το υπουργείο Υγείας (χωρίς επιδόματα, δώρα και δικαίωμα σε αναρρωτικές άδειες) αλλά τελικά άλλαξαν σε συμβάσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις 43 θέσεις εργασίας στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής καθορίζονται στην υπ΄ αριθ. 40ΑΔ/19.1.2017 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 του ΓΝ Κομοτηνής η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον Πίνακα Ανακοινώσεων  καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.komotini–hospital.gr), ενώ δημοσιεύεται στο φύλλο της 17ης Φεβρουαρίου της εφημερίδας «Ο Χρόνος».


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 


«ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Σισμάνογλου 45 ΤΚ 69133 – Κομοτηνή» απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  (υπόψιν κας Δελημπεκάκη Αικατερίνης, τηλ. 2531351200).  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από το Σάββατο 18.2.2017 ως και την Τρίτη 28.2.2017. 


Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες - Έντυπα – Διαδικασίες - Διαγωνισμών Φορέων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες - Έντυπα – Διαδικασίες - Διαγωνισμών Φορέων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Μήνυμα ενότητας και ευθύνης στέλνει ο πρυτανεύων του ΔΠΘ Σταύρος Τουλουπίδης και προτείνει να δημιουργεί με ευρεία συναίνεση για το καλό του πανεπιστημίου  ενιαίο ψηφοδέλτιο από υποψήφιους και μέσα από αυτή

Ημερολόγιο