ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Σάββατο, 24 Ιουνίου, 2017 - 11:00
ΤΟΥΣ ΕΝΩΣΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Η ισχύς εν τη ενώσει για τους καφεποτοπώλες Κομοτηνής

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Δήμος Κομοτηνής
Γιώργος Πετρίδης
Καφετέριες

Κατευνάστηκαν οι αντιδράσεις των επαγγελματιών επί της Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου Κομοτηνής για μετάδοση και χρήση μουσικής

Τα αιτήματα που τέθηκαν υπόψιν τόσο του δημάρχου, Γιώργου Πετρίδη, όσο και των υπολοίπων μελών της Επιτροπής, μέσω πολυσέλιδου υπομνήματος, έγιναν σχεδόν στο σύνολο τους δεκτά

Δήμητρα Συμεωνίδου

Κατευνάστηκαν οι αντιδράσεις επαγγελματιών, μελών του Σωματείου Καφεποτοπωλών Κομοτηνής και Περιφέρειας, που βρέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κομοτηνής το πρωί της Παρασκευής 23 Ιουνίου, προσκομίζοντας το υπόμνημά τους επί της κατατεθείσας σε διαβούλευση "Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου Κομοτηνής Μετάδοση και χρήση μουσικής". 


Σύμφωνα με όσα τέθηκαν υπόψιν του δημάρχου Γιώργου Πετρίδη και των μελών της επιτροπής από τον πρόεδρο του Σωματείου Ιωάννη Μαυρίδη και την νομική εκπρόσωπο Μαρίκα Πουρνάρα "με την υπό διαβούλευση κανονιστική τίθενται υπέρμετροι περιορισμοί στα δικαιώματα των επαγγελματιών που λειτουργούν ή επιθυμούν να λειτουργήσουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται είναι υπέρμετρα επαχθείς σε σχέση με το προστατευόμενο αγαθό, που συνίσταται στην προστασία της κοινής ησυχίας των κατοίκων". Παρέμβαση υπέρ των επαγγελματιών έκανε και ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Ροδόπης Ανέστης Βαφειάδης, λέγοντας "αν χαθεί έστω και ένα ευρώ από το σωματείο καφεποτοπωλών θα πάει σε όλη την αγορά. Θα ήθελα να λάβετε υπόψιν σας ότι αν η νέα κανονιστική οδηγήσει σε μείωση του τζίρου να μην την ψηφίσετε". 


Τα αιτήματα που τέθηκαν υπόψιν τόσο του δημάρχου, Γιώργου Πετρίδη, όσο και των υπολοίπων μελών της Επιτροπής, μέσω πολυσέλιδου υπομνήματος, έγιναν σχεδόν στο σύνολο τους δεκτά, με τον δήμαρχο να κάνει λόγο για παρανόηση εκ μέρους των επαγγελματιών σε πολλά σημεία της Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου Κομοτηνής και λέει χαρακτηριστικά "δεν είμαι διώκτης των καταστημάτων". 


ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΦΕΠΟΤΟΠΩΛΩΝ
Το Σωματείο Καφεποτοπωλών Κομοτηνής και Περιφέρειας, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον πρόεδρό του, Ιωάννη Μαυρίδη, προτείνει επέκταση της χρήσης μουσικής στους υπαίθριους χώρους των ΚΥΕ κατά τη θερινή περίοδο, με τήρηση όλων των διατυπώσεων της 96967/2012 ΥΔ ως ισχύουν, με ωράριο έως τις 24.00 και μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη τα 80db.


Επί της διάταξης που όριζε ως απαιτούμενο για την άδεια παράτασης δικαιολογητικό αν το κατάστημα γειτνιάζει με κατοικίες ή ξενοδοχεία την υπεύθυνη δήλωση των ιδιοκτητών των οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών ή μονοκατοικιών, οι οποίες εφάπτονται κατά τα γεωμετρικά τους όρια με την εξωτερική επιφάνεια του ΚΥΕ, από την οποία θα προκύπτει η συναίνεσή τους στην αιτούμενη παράταση, το σωματείο σημειώνει: "Με τον τρόπο αυτόν δίνεται η ευχέρεια σε μεμονωμένους κακόβουλους γείτονες, δυνάμει αυτής της κανονιστικής και παρά την ενδεχόμενη παντελή έλλειψη βεβαιωμένων παραβάσεων να μην επιτρέψουν καν την παράταση λειτουργίας ενός καταστήματος. Εντύπωση δε προκαλεί το γεγονός ότι με την υπό διαβούλευση κανονιστική επιβάλλονται ακόμα αυστηρότεροι όροι από αυτούς που ήδη ισχύουν, ήτοι δεν απαιτείται πλέον η συναίνεση της πλειοψηφίας, αλλά του συνόλου των ιδιοκτητών".


Επίσης η υπό διαβούλευση κανονιστική απαιτεί ως δικαιολογητικό για να χορηγηθεί άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής Μελέτη Μηχανικού για τα μέτρα ηχομόνωσης που έχουν ληφθεί και για την αποτελεσματικότητά τους με κάτοψη των χώρων όπου θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδίου από την οποία θα προκύπτει ότι η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή της Α-ηχοστάθμης μετρούμενη έξω από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία ή εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία δεν ξεπερνά τα 30 DB, όταν η πρότυπη ηχητική πηγή δημιουργεί στο κέντρο του καταστήματος μια ηχοστάθμη ίση με 80 DB ενώ σύμφωνα με την έως σήμερα ισχύουσα κανονιστική 29/2015 αρκεί μελέτη μηχανικού για τα μέτρα ηχομόνωσης που έχουν ληφθεί και για την αποτελεσματικότητα τους συνοδευόμενη με κάτοψη των χωρών όπου αποτυπώνεται η θέση των ηχείων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση από την οποία προκύπτει ότι διασφαλίζεται ηχομόνωση 50 db.


Σύμφωνα με το σωματείο: "Αποτέλεσμα της εν λόγω διάταξης είναι η επιβάρυνση όλων των υφιστάμενων επιχειρήσεων με έξοδα για την λήψη πρόσθετων μέτρων ηχομόνωσης και με έξοδα για την εκπόνηση μελέτης ηχομόνωσης από μηχανικό. Κι αν ακόμη γίνει δεκτό, ότι τέτοια επώδυνα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν κατά των καταστηματαρχών, οι επιχειρήσεις των οποίων οφείλουν να θυσιάζονται στο βωμό της κοινής ησυχίας, και πάλι θα πρέπει να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να έχουν χορηγηθεί πριν από ένα έτος, άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καφέ-μπαρ, να έχουν δαπανηθεί μεγάλα χρηματικά ποσά, επενδύοντας στην λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων και ξαφνικά με την προσβαλλόμενη κανονιστική να τους επιβάλλεται να δαπανήσουν ένα ακόμη υπέρογκο ποσό, μονώνοντας σε υπερβολικό βαθμό τα καταστήματα τους, διότι διαφορετικά θα πρέπει να κλείνουν τα καφέ-μπαρ στις 22.00. Αν παρά τη σχετική πρόβλεψη ο Δήμος επιθυμεί την κατάθεση σχετικής μελέτης για τα μέτρα ηχομόνωσης που έχουν ληφθεί από το ΚΥΕ και για την αποτελεσματικότητά τους, τότε αυτή θα πρέπει να κατατίθεται άπαξ μαζί με την γνωστοποίηση λειτουργίας του καταστήματος και του σχετικού αιτήματος χρήσης μουσικής και όχι κάθε χρόνο ".


Τέλος αναφορικά με την επιτροπή του άρθρου 4 “Ελέγχου καταγγελιών”, το σωματείο σημειώνει στο υπόμνημά τους πως "θα πρέπει τα μέλη που την απαρτίζουν για λόγους διαφάνειας και αντικειμενικότητας να έχουν συγκεκριμένη θητεία, για παράδειγμα ετήσια, προτείνεται δε η συμμετοχή τεσσάρων και όχι δύο μελών εκ του Δημοτικού Συμβουλίου, οριζομένων εκ περιτροπής και με σκοπό την ευρύτερη εκπροσώπηση των δημοτών στην εν λόγω ιδιαίτερα σοβαρή Επιτροπή".


Το αίτημα του Σωματείου Καφεποτοπωλών Κομοτηνής και Περιφέρειας να τροποποιηθεί το εισηγούμενο εκ μέρους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κομοτηνής σχέδιο κανονιστικής απόφασης για τη μετάδοση και χρήση μουσικής ώστε να ενσωματώσει τις προτάσεις του, έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα να εκφράζεται ικανοποίηση. 


Το σχέδιο κανονιστικής απόφασης για τη μετάδοση και χρήση μουσικής θα συζητηθεί και στο δημοτικό συμβούλιο με την παρουσία πάλι του Σωματείου Καφεποτοπωλών Κομοτηνής και Περιφέρειας (Σωματείο που αριθμεί 150 εγγεγραμμένα μέλη). Το θέμα, όμως, όπως τόνισε ο πρόεδρος Ιωάννης Μαυρίδης αφορά πολλούς περισσότερους, καθώς αρκετοί επαγγελματίες δεν είναι μέλη του Σωματείου.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Δύο γιορτές  θα γίνουν και φέτος,  όπως και πέρυσι,  στον ίδιο χώρο στην περιοχή Χίλια.

Ημερολόγιο