fbpx Η Ελληνική Πολιτεία θεωρεί αλλογενείς τους Έλληνες ομογενείς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, 2020 - 01:00
ΖΗΤΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

Η Ελληνική Πολιτεία θεωρεί αλλογενείς τους Έλληνες ομογενείς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Σοβιετική Ένωση
παλιννοστούντες
συμβούλιο επικρατείας

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας η πολύκροτη υπόθεση που ξετυλίγει ο σημερινός «Χ»

Διονύσης Βοργιάς

Ως αλλογενείς αντιμετωπίζει η Ελληνική Πολιτεία τους Έλληνες ομογενείς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που βλέπουν τα ζητήματα σχετικά με την ιθαγένειά τους να γίνονται πιο περίπλοκα χρόνο με τον χρόνο. Γι’ αυτό, υπό την «ομπρέλα» της ‘’Ομάδας Εργασίας ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση για απώλεια και απόκτηση ιθαγένειας’’ ζητούν πολιτική λύση, απευθυνόμενοι στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και επ’ ευκαιρίας της συνεδρίασης της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης.

Ο «Χ» συνομίλησε με την πρόεδρο του Αναπτυξιακού, Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Παλιννοστούντων και Μη «Αργώ» Αλεξανδρούπολης Έλενα Τατεβοσιάν, που είναι μέλος της ομάδας Εργασίας, προκειμένου να ξετυλιχθεί ένα περίπλοκο κουβάρι δεδομένων γύρω από την ιθαγένεια των παλιννοστούντων. «Στις 25 Μαΐου, μία μέρα μετά τις εκδηλώσεις για τη Γενοκτονία, βγήκε ΦΕΚ στο οποίο γράφεται ότι οι ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση είναι αλλογενείς, στην κατηγορία των μεταναστών», είπε στον «Χ» η κα Τατεβοσιάν, η οποία σημείωσε ότι το πρόβλημα ξεκίνησε από το 2019, οπόταν τα Σωματεία αντέδρασαν, ενώ πλέον ζητάει από την Πολιτεία να «μην κλείνουν τα μάτια στο θέμα της ιθαγένειας».

Στο ΣτΕ το ζήτημα
Το σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Επαναπατριζόμενων, Ελλήνων - Ποντίων» με έδρα την Θεσσαλονίκη κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με αίτημα της ακύρωση της υπ’ αριθμ. 2020/26863 απόφασης του υπουργού Εσωτερικών περί καθορισμού ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Στη συνοπτική έκθεση νομικών ζητημάτων που προτάσσουν οι ομογενείς, αναφέρονται τα εξής: «Καθεστώς απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Αντισυνταγματικότητα και αντίθεση στο Διεθνές Δίκαιο της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 ν. 4604/2019 και είχε ήδη τροποποιηθεί με προηγούμενα νομοθετήματα, καθώς και των διατάξεων της προσβαλλόμενης Υπουργικής Απόφασης που καθορίζουν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας από τους ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν.

  1. Παραβίαση των άρθρων 1 παρ3, 4 παρ3 και 108 Συντάγματος, από τα οποία προκύπτει η υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας να διευκολύνει και όχι να δυσχεραίνει την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ομογενείς και, ιδίως, να μην εξομοιώνει ουσιαστικά και πρακτικά τους όρους απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας μεταξύ ομογενών-αλλοδαπών και αλλογενών-αλλοδαπών.
  2. Παραβίαση των υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεων της Σύμβασης της Λωζάννης της 30ης Ιανουαρίου 1923 και της Σύμβασης της Άγκυρας της 30ης Ιουνίου 1930, καθ’ ο μέρος η «εναλλακτική» προς αυτές διαδικασία του άρθρου 15 ΚΕΙ και της προσβαλλόμενης δεν χορηγεί «από γέννηση» την Ελληνική Ιθαγένεια και προβλέπει ουσιαστικές προϋποθέσεις και προσκομιστέα δικαιολογητικά που τις καθιστούν ανεφάρμοστες.
  3. Παραβίαση του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος, διότι η νομοθετική εξουσιοδότηση προς τον υπουργό Εσωτερικών δεν είναι επαρκής και ορισμένη και σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται για επιτρεπτή περίπτωση «ειδικότερης» νομοθετικής ρύθμισης, λόγω πλήρους έλλειψης μίας ρύθμισης του ζητήματος των «ουσιαστικών προϋποθέσεων» (πλην της ομογενειακής ιδιότητας) στο νόμο.
  4. Αντίθεση του άρθρου 8 παρ1 της ΕΣΔΑ (και στο 21 παρ1 του Συντάγματος), διότι η απόκτηση της Ιθαγένειας από την ορκοδοσία και όχι «από γέννηση» και η συνακόλουθη με αυτοδίκαιη απόκτησή της από το ενήλικο τέκνο του αιτούντος διαρρηγνύει τους στενούς οικογενειακούς δεσμούς, όπως νοηματοδοτούνται και μέσω της κοινής ιθαγένειας, ως στοιχείο της «κοινωνικής ταυτότητας του ατόμου». Το αυτό και περί της «πλήρως εξατομικευμένης κρίσης» κάθε αίτησης, ακόμη και μελών της ίδιας οικογένειας».

Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης
Ο Σύλλογος «Αργώ» έχει αποστείλει προς τον πρωθυπουργό πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για τα άλυτα προβλήματα παλιννοστήσαντων ομογενών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Η επιστολή έχει ως εξής: «Τα τελευταία χρόνια  στην περιοχή της Θράκης έλαβαν χώρα  αρκετές ανακλήσεις ιθαγένειας με απόφαση του Γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης  από παλιννοστούντες για τον λόγο ότι, μετά από ελέγχους των φακέλων τους με τα αρχικά δικαιολογητικά, διαπιστώθηκε κάποιο  προσκομισθέν έγγραφο  ως πλαστό ή νοθευμένο, ή ανομοιόμορφο κλπ. Η διαπίστωση αυτή έλαβε χώρα είτε από  κάποιο πόρισμα της Ιντερπόλ, είτε της Ελληνικής Πρεσβείας  στο εξωτερικό, πάντα βέβαια μετά από κάποιο έλεγχο των αρχείων του ξένου κράτους.

Όμως οι θιγόμενοι εξηγούν ότι στις περιπτώσεις που τους αφορούν, το σφάλμα στα έγγραφα οφείλεται αποκλειστικά σε γραφειοκρατικά σφάλματα της χώρας καταγωγής, και προσκομίζουν τώρα νέα  πιστοποιητικά, ίδια με αυτά που η διοίκηση έκρινε ως πλαστά ή νοθευμένα, τα οποία είναι πρωτότυπα και επικυρωμένα με  apostille, και νομίμως μεταφρασμένα και τα οποία  αποδεικνύουν το αληθές της ελληνικής  καταγωγής των.

Δυστυχώς όμως τόσο η διοίκηση, όσο και τα δικαστήρια, δεν εξετάζουν τα νέα πιστοποιητικά -που είναι επανέκδοση των αρχικών-  που προσκομίζουν  οι θιγόμενοι προσφεύγοντες, διότι  κατά την κρατούσα νομολογιακή άποψη αποτελούν επιγενόμενα αποδεικτικά στοιχεία  εκτός φακέλου της Διοίκησης! Με την πρακτική αυτή ο θιγόμενος αφοπλίζεται πλήρως -καίτοι έχει πλέον αποδεικτικά στοιχεία- για να αντικρούσει τους λόγους ανάκλησης που επικαλείται η διοίκηση, τόσο πριν την επιβολή του επαχθούς μέτρου, όσο και μετά.

Εν κατακλείδι το σύστημα απαγορεύει στον θιγόμενο να ανταποδείξει  το σφάλμα ή την πλημμέλεια που για κάποιο λόγο εμφιλοχώρησε  στην έρευνα που  έλαβε χώρα από την Ιντερπόλ ή κάποια άλλη αρχή.

Οι συνέπειες είναι οικτρές για τους θιγόμενους και τις οικογένειές τους, στην προσωπική, κοινωνική και οικονομική τους σφαίρα,  χάνουν τις ιδιοκτησίες τους και εντέλει εξανδραποδίζονται και απελαύνονται!  Όμως είναι το ίδιο επιβλαβής και επιζήμιες και για την Ελλάδα, που  στην ευαίσθητη περιοχή της Θράκης με τα μειονοτικά προβλήματα, απομειώνει τους ίδιους τους Έλληνες και το έμψυχο δυναμικό. Δηλαδή  η  ίδια η Ελλάδα βάλλει κατά των παιδιών της!».

Άξιο αναφοράς είναι πως το θέμα αφορά και την ανάκληση ιθαγενειών από τους ομογενείς Βορειοηπειρώτες.

Οι ομογενείς προτείνουν τις αναγκαίες τροποποιήσεις στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και καταλήγουν στο εξής: «Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν δόθηκε κάποια πολιτική λύση από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Μια προσπάθεια έγινε με την ρύθμιση του άρθρου 46 του Ν. 4508/2017, πλην όμως  στην πράξη καταργήθηκε πριν λειτουργήσει».

Συμπερασματικά, για τις οικογένειες αυτές που αφορά η ανάκληση της ελληνικής ιθαγένειας υπάρχει άμεση ανάγκη να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα αυτό από το Υπουργείο Εσωτερικών με νομοθετική ρύθμιση κατά την οποία να ορίζεται σε γενικές γραμμές  ότι: «Στις περιπτώσεις που έλαβε χώρα ανάκληση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς παλιννοστούντες χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, λόγω διαπίστωσης μη κανονικότητας  των πιστοποιητικών που είχαν προσκομίσει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για την χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον οι θιγόμενοι προσκομίζουν τώρα νέα πιστοποιητικά εκ των οποίων προκύπτει η ελληνική καταγωγή τους,  να πάψει να ισχύει η ανακλητική της ιθαγένειας απόφαση, και να επανέλθει σ’ αυτούς η ιθαγένειά τους στην αρχική της κατάσταση».

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Ας μην διακατεχόμαστε από διπλωματική αφέλεια, διατηρώντας επιφυλάξεις, με την αλλαγή της στάσης των ΗΠΑ, όσο αφορά τα ελληνοτουρκικά, με τις μίνι διακοπές και επαφές  του κου  Πομπέο,  μόνο στην Ελλάδα.