ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, 2017 - 11:00
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Εκκίνηση...ανάπλασης με 1,2 εκ. ευρώ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εργασίες στις οδούς Σοφούλη, Ν. Γρηγορά και Σωκράτους


Πεποίθηση του δημάρχου για το πρώτο έργο είναι ότι "ο ανάδοχος θα μπει σίγουρα στις αρχές του 2018". 
 

Δήμητρα Συμεωνίδου

Με το ποσό του 1,2 εκ. ευρώ γίνεται η εκκίνηση ανάπλασης στο ιστορικό κέντρο της Κομοτηνής εκ μέρους του Δήμου. Ο σχεδιασμός του έργου βασίζεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλεως του 1933, και ο σκοπός του είναι η εμπορική και πολιτιστική ανάπτυξης της πόλης της Κομοτηνής. Ειδικότερα ο Δήμος Κομοτηνής προχώρησε στην προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Έργο προσπελασιμότητας και βιώσιμης κινητικότητας σε οδούς πέριξ του Βυζαντινού Τείχους», προϋπολογισμού 1.220.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, ενώ οι  προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους θα γίνει την Τρίτη, 9 του ίδιου μήνα. Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τον διαγωνισμό, θα υπογράψει σύμβαση με τον Δήμο και θα αναλάβει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο εντός 18 μηνών.


"Αυτό είναι το πρώτο έργο της ανάπλασης της περιοχής γύρω και μέσα στο Βυζαντινό Τείχος", είπε στον "Χ" ο δήμαρχος Κομοτηνής Γιώργος Πετρίδης επεξηγώντας σε τι αφορά: "Αφορά την ανάπλαση, ανακατασκευή των κοινόχρηστων χώρων, δηλαδή δρόμων, πεζοδρομίων, πρασιών, φωτιστικών στις οδούς Γρηγορά, Σοφούλη και Σωκράτους με γεωμετρικά χαρακτηριστικά τέτοια που να δίνουν απόλυτη προσβασιμότητα σε όλες τις κατηγορίες πολιτών, με στοιχεία φωτισμού ενεργειακά, με ψυχρά υλικά κατασκευής, με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και με μια αισθητική τέτοια που να ταιριάζει στην αισθητική του ίδιου του Βυζαντινού Τείχους".


Τι περιλαμβάνει το έργο 
Οι δρόμοι Σοφούλη, Ν. Γρηγορά και Σωκράτους θα μετατραπούν σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Ο σχεδιασμός των δρόμων έχει σκοπό την αύξηση κατά το μέγιστο του πλάτους των πεζοδρομίων με απώτερο σκοπό τη δημιουργία άνετης ζώνης περιπάτου. Τα πεζοδρόμια και οι λωρίδες κυκλοφορίας θα βρίσκονται σε ενιαίο επίπεδο και θα επιστρωθούν με ψυχρά υλικά, σύμφωνα με τους κανόνες του βιοκλιματικού σχεδιασμού.


Για την οπτική ανάδειξη των χρήσεων θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικά υλικά. Συγκεκριμένα, με γρανιτικούς κυβόλιθους θα επιστρωθούν οι επιφάνειες κυκλοφορίας οχημάτων και οι χώροι στάθμευσης, ενώ βιομηχανικοί κυβόλιθοι θα χρησιμοποιηθούν για την επίστρωση των πεζοδρομίων, μιας και είναι πιο κατάλληλοι για περπάτημα. Ενδιάμεσα των γρανιτικών και βιομηχανικών κυβόλιθων θα τοποθετηθούν φιλέτα λευκού μαρμάρου φάρδους 10 εκατοστών, διαχωρίζοντας τη χρήση (οχήματα, πεζοί). Επίσης, θα τοποθετηθούν σταθερά μεταλλικά εμπόδια με λευκή φωσφοριζούχα ταινία για να αποτραπεί το παράνομο παρκάρισμα. Σε κάθε πεζοδρόμιο θα υπάρχουν οδηγοί τυφλών. Στη Ν. Γρηγορά έμπροσθεν του Βυζαντινού Τείχους και ενδιάμεσα από τους χώρους πρασίνου και το πεζοδρόμιο θα κατασκευαστεί διαχωριστικό πέτρινο τοιχάκι, ύψους 20 εκατοστών, το οποίο τμηματικά θα μετατρέπεται σε πάγκους, επενδυμένους με φυσική πέτρα, με μικρές εσοχές ύψους 35 εκατοστών, δημιουργώντας χώρους καθιστικών.

Οι γρανιτικοί και βιομηχανικοί κυβόλιθοι θα είναι σε απόχρωση γκρι, οι πλάκες οδηγοί τυφλών σε κίτρινο ή υπόλευκο, τα φιλέτα μαρμάρου θα είναι λευκά, τα προστατευτικά μεταλλικά εμπόδια θα γίνουν σε απόχρωση σκούρο-γκρι-καφέ, όπως ακριβώς τα μεταλλικά στοιχεία (μεταλλικές πόρτες, κάγκελα κ.λπ.) που έγιναν στο Βυζαντινό Τείχος κατά την πρόσφατη αναπαλαίωσή του από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης. Σε ό,τι αφορά στην οδό Σωκράτους, η ανάπλαση αυτού του τμήματος του έργου θα αρχίσει λίγο πριν από τον πεζόδρομο Βενιζέλου, στη συνέχεια θα περάσει δίπλα από την πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, το Εσκί Τζαμί, την οδό Γραβιάς και θα ενωθεί με την οδό Ξενοφώντος, η οποία πριν μερικά χρόνια έγινε κυβολιθοστρωμένος δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Ο πεζόδρομος της Βενιζέλου χωρίζεται από την οδό Σωκράτους, διακόπτοντας την κίνηση των πεζών. Με την υλοποίηση του επίμαχου έργου θα ανέβει το επίπεδο του δρόμου, έτσι ώστε ο δρόμος και ο πεζόδρομος να βρίσκονται σε μια ενιαία στάθμη.


Με τον ίδιο τρόπο θα διαμορφωθεί όλη η οδός Σωκράτους, η οποία θα ενώνεται ομαλά με τους κάθετους κυβολιθοστρωμένους δρόμους και θα διαθέτει ενιαία στάθμη σε όλο το μήκος της. Στη συνέχεια, ο χώρος μεταξύ της πλατείας Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, του Εσκί Τζαμί και των κτισμάτων επί της οδού Γραβιάς θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να γίνουν μεγαλύτερα πεζοδρόμια, θα επιστρωθεί με γρανιτικούς κυβόλιθους και θα ενωθεί με την οδό Ξενοφώντος με ομοιόμορφο τρόπο, συμπληρώνοντας κυκλικά την ανάπλαση της περιοχής.


Οδός Σοφούλη (εντός τειχών) 
Η εν λόγω οδός διανοίχτηκε τη δεκαετία του ’50, αφού πλέον είχαν σταδιακά κατεδαφιστεί τμήματα της νότιας πλευράς του Τείχους. Σήμερα αποτελεί καίρια οδική αρτηρία της πόλης, διότι είναι η μία από τις βασικές διόδους διαφυγής της κίνησης του κέντρου για χιλιάδες μόνιμους κατοίκους. Με γνώμονα τη διατήρηση της οδού ως πέρασμα και την αισθητική βελτίωση της συγκεχυμένης εικόνας που φέρει ως ένας επιπλέον ασφαλτοστρωμένος δρόμος, αποφασίστηκε να μετατραπεί σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Θα απομακρυνθεί το ασφαλτικό οδόστρωμα και, μετά από την τοποθέτηση του κατάλληλου υποστρώματος (εκσκαφή 40 εκ.), θα αντικατασταθεί με τετράγωνους γρανιτένιους κυβόλιθους γκρι απόχρωσης, διαστάσεων 10x10x6 εκ. Σε ενιαία στάθμη θα δημιουργηθούν τα νέα διαπλατυσμένα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού, με τον ίδιο κυβόλιθο. Επί των πεζοδρομίων θα δημιουργηθούν νέες γραμμικές ζώνες πρασίνου (φύτευση αγριάδας και τριφυλλιού), με επιπλέον δεντροφύτευση χαμηλού ριζώματος. Το νοητό χώρισμα δρόμου – πεζοδρομίων θα αποτελέσουν τα μεταλλικά προστατευτικά κολονάκια χαμηλού ύψους. Ένα επιπλέον νοητό όριο θα αποτελέσει η γραμμική τοποθέτηση οχρο-κίτρινου κυβόλιθου για τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης επί της οδού και των απαραίτητων διαβάσεων.

Οι εκσκαφές περιορίζονται στα 40 εκατοστά σε σχέση με τη σημερινή στάθμη. Σε περίπτωση εύρεσης ακίνητων ή κινητών μνημείων, οι εργασίες θα σταματήσουν. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης θα αποτελέσει τον καταλυτικό παράγοντα για τη συνέχιση των εργασιών. Επιπλέον, να σημειωθεί ότι κατόπιν συνεννόησης με την ΕΦ.Α. Ροδόπης, αποφασίστηκε η τοποθέτηση κυβόλιθων σκουρότερης απόχρωσης στην περιοχή των κατεστραμμένων τμημάτων του μνημείου επί της νότιας πλευράς, προκειμένου να καταστεί ευανάγνωστη η δομική συνέχεια της λιθοδομής του Τείχους. Η συγκεκριμένη επέμβαση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κυβοστρωμένου μεγάλου πλατώματος στην περιοχή εντός του Κάστρου, προκειμένου να γίνει κατανοητή η είσοδος και έξοδος από αυτό.
Πεποίθηση του δημάρχου για το πρώτο αυτό έργο είναι ότι "ο ανάδοχος θα μπει σίγουρα στις αρχές του 2018". 


ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2018
Σε δεύτερη φάση θα γίνει διάνοιξη και διαμόρφωσης πολιτιστικής διαδρομής και χώρου αναψυχής γύρω από το Τείχος. Αρχές Ιανουαρίου 2018 είναι προγραμματισμένο το δικαστήριο για την τιμή μονάδας των αποζημιώσεων για τις απαλλοτριώσεις σε τμήματα πέριξ του Τείχους και τα χρήματα είναι ήδη διασφαλισμένα, όπως διαβεβαίωσε ο κος Πετρίδης. 


Το έργο αυτό θα αφορά στη διάνοιξη του νοτίου και ανατολικού τμήματος έξω από το Βυζαντινό Τείχος και συγκεκριμένα πίσω από την Λέσχη Κομοτηναίων, πίσω από τα κτίσματα επί του πεζόδρομου Βενιζέλου και παράλληλα της οδού Σωκράτους. Θα γίνει απαλλοτρίωση τμημάτων ιδιόκτητων αυλών που βρίσκονται στη ζώνη ανάπλασης γύρω από το Τείχος. Πίσω από τη Λέσχη Κομοτηναίων δημιουργείται πολιτιστική διαδρομή. Η προκήρυξη της δημοπρασίας αναμένεται εντός του 2018. 
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Ξεκάθαρα κερδίζει στα σημεία,  στην επικοινωνία και δημιουργεί μεγαλύτερη δυναμική συσπείρωσης, με την παρουσία σημαντικών στελεχών από όλους τους νομούς,  στην πρώτη επίσημη παρουσίαση, ομιλία, αλλά και την