ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου, 2018 - 11:00
ΣΕ ΓΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΡΤΖΑΛΙ

Αναβάθμιση των χειρουργείων φέρνει διασυνοριακό πρόγραμμα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Νοσοκομείο Κομοτηνής
Συνεργασία
MediciNet II

MediciNet II: Το νέο έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94€ εκ των οποίων 776.297,90€ διατίθενται για δράσεις στο Νοσοκομείο Κομοτηνής


Επίσημη παρουσίαση του έργου από τον διοικητή του Σισμανόγλειου Γ. Φιλιππίδη και τον Spas Pasev μέλος Δ.Σ. του νοσοκομείου Κίρτζαλι
 

Δήμητρα Συμεωνίδου

Οι βάσεις στη συνεργασία των νοσοκομείων Κομοτηνής και Κίρτζαλι τέθηκαν από το 2011, όταν μαζί τότε για πρώτη φορά τα δύο νοσοκομεία δούλεψαν πάνω σε μία κοινή πρόταση έργου για την έγκαιρη αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Βουλγαρίας με έμφαση στα αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Την περίοδο μάλιστα εκείνη βρισκόταν σε εξέλιξη η κατασκευή του κάθετου οδικού άξονα που λίγα χρόνια αργότερα ένωσε την Κομοτηνή με το Κίρτζαλι.


Το έργο MediciNet θεωρήθηκε η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια μεγάλης κλίμακας, σε επίπεδο νοσοκομείων, για τη συνεργασία στον τομέα της αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών και έκτακτων ιατρικών συμβάντων και επικροτήθηκε τόσο για το ρεαλιστικό σχεδιασμό του, με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες ιατρικών υπηρεσιών των δύο περιοχών, όσο και για την αποτελεσματική του υλοποίηση που είχε σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και ειδικά της νοσοκομειακής φροντίδας στη διασυνοριακή περιοχή. 


Το έργο ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2014 με όλο τον βιοϊατρικό εξοπλισμό και το σύνολο της τεχνικής υποδομής σε πλήρη λειτουργία. Νέος, προηγμένος ιατρικός εξοπλισμός και ανακαινισμένες ιατρικές υποδομές είναι έκτοτε στη διάθεση των πολιτών της διασυνοριακής περιοχής. 


Ένα χρόνο μετά, το 2015, το έργο MediciNet αναγνωρίστηκε ευρύτερα λαμβάνοντας τον τίτλο της βέλτιστης πρακτικής μεταξύ πληθώρας έργων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και επιλέχθηκε από το υπουργείο Υγείας ως η Ελληνική υποψηφιότητα για δύο Βραβεία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας.


Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας την αποκτηθείσα εμπειρία της πρώτης συνεργασίας, και αξιοποιώντας το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ των δύο Νοσοκομείων στο τέλος του πρώτου έργο, η σημερινή διοίκηση του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Κομοτηνής προχωράει στο «δεύτερο» MediciNet, με τίτλο «Προάγοντας την υγεία σε επιτυχημένη βάση: Ενισχύοντας τη συνεργασία των νοσοκομείων σε επείγοντα περιστατικά».


Η πρώτη επίσημη παρουσίαση του έργου MediciNet II, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιείται από κοινού μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» και το Νοσοκομείο Multi-profile Ηospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" A.D. που βρίσκεται στο γειτονικό Kardzhali της Βουλγαρίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, έγινε χθες σε ειδική εκδήλωση στο ξενοδοχείο "Ανατόλια" στην Κομοτηνή. 


ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΡΤΖΑΛΙ
"Ο πήχης του νέου έργου έχει εξαρχής μπει πολύ ψηλά, αφού κατάφερε να λάβει την υψηλότερη βαθμολογία στον άξονα της Υγείας από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία», κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων-έργων που κατατέθηκαν", είπε ο διοικητής του Νοσοκομείου Κομοτηνής Γιώργος Φιλιππίδης στην χθεσινή παρουσίαση του προγράμματος.  


"Η συνεργασία που είχαμε μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε ακόμα καλύτερα στη μεταξύ μας συνεργασία. Περιμένουμε από τα δύο νοσοκομεία να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, ώστε να δοθεί η μεγαλύτερη βοήθεια στους ασθενείς και στα επείγοντα περιστατικά", ανέφερε με τη σειρά του ο Spas Pasev μέλος Δ.Σ. του νοσοκομείου Κίρτζαλι και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα θα παρέχονται πιο ουσιαστικές υπηρεσίες στον κόσμο των δύο νοσοκομείων. 


776.297,90€ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Το νέο έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94€ εκ των οποίων 776.297,90€ διατίθενται για δράσεις στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης και του Κιρτζαλι, μέσω της βελτίωσης των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και υποδομών υγείας.


Στους ειδικούς στόχους του έργου MediciNet II περιλαμβάνονται:


- Η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των υγειονομικών και ιατρικών πόρων των δύο νοσοκομείων.


- Η ελαχιστοποίηση της ανάγκης μεταφοράς ασθενών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.


- Η ενίσχυση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της συνεργασίας μεταξύ του ιατρικού προσωπικού στη διασυνοριακή περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στη κοινή διαχείριση επειγουσών καταστάσεων και περιστατικών.


Οι στόχοι του έργου MediciNet II δεν είναι σε καμία περίπτωση γενικοί και θεωρητικοί, αλλά αντανακλώνται στο συνολικό σχεδιασμό του έργου και στις δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν από κάθε νοσοκομείο και αφορούν: στην προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, στην αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, στην εκπαίδευση του προσωπικού και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και τη διοργάνωση  ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τον τοπικό πληθυσμό.


Συγκεκριμένα, οι κυριότερες δράσεις του έργου είναι:


- Αναβάθμιση των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. 


- Διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για δεκάδες ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.


- Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, ενημερωτικές εκδηλώσεις και ηλεκτρονικές καμπάνιες με κύριο αποδέκτη τον πληθυσμό της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.


Οι δράσεις του έργου MediciNet II όχι μόνο στην Κομοτηνή και την ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης, αλλά και από την άλλη πλευρά των συνόρων στην περιοχή του Κίρτζαλι, θέτουν στο επίκεντρο τον πολίτη. Και μάλιστα όχι μόνο με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών υγείας. 


Αναμφισβήτητα, η ανακαίνιση και αναβάθμιση των χειρουργείων στο Νοσοκομείο είναι έργο αναγκαίο και δράση-σημαία στο πλαίσιο του έργου, είπε ο κος Φιλιππίδης και πρόσθεσε "ωστόσο, η δυναμική του έργου έγκειται εξίσου και στον ενεργό ρόλο που δίνει στον άνθρωπο:


- Στον άνθρωπο γιατρό και νοσηλευτή – την κινητήρια δύναμη της λειτουργίας των νοσοκομείων μας – μέσα από στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης σε τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο (όπου προβλέπεται μάλιστα η διοργάνωση ενός κοινού masterclass για τους γιατρούς των δύο νοσοκομείων). 


Με αριθμητικούς όρους μάλιστα αναμένεται να εκπαιδευτούν περί τους 60 γιατρούς και νοσηλευτές του Νοσοκομείου Κομοτηνής στη διαχείριση επειγουσών καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.


- Στον άνθρωπο πολίτη – τον πρωταρχικό λόγο ύπαρξης και προσφοράς του Συστήματος Υγείας – μέσα από ενημερωτικές δράσεις με ισχυρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα που επιλέξαμε να λάβουν χώρα σε κάποιες από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.


Με κεντρικό σύνθημα «Πώς να σώσεις μία ζωή» περισσότεροι από 150 πολίτες – κάτοικοι των περιοχών της διασυνοριακής ζώνης, θα ενημερωθούν στο πλαίσιο μονοήμερων εκπαιδευτικών δράσεων στα χωριά τους, αναφορικά με τη διαχείριση επειγουσών καταστάσεων.


Το έργο MediciNet II θα διαρκέσει δύο χρόνια έχοντας ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2017. 


ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ
Την έναρξη του προγράμματος χαιρέτισε ο υποδιοικητής της 4η Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Δημήτρης Τσαλικάκης, κάνοντας γνωστή την έγκριση τριών ακόμα διασυνοριακών προγραμμάτων σε επίπεδο 4ης ΥΠΕ. Χαιρετισμό απεύθυναν ο διοικητής του Νοσοκομείου Έβρου Δημήτρης Αδαμίδης, ο διοικητής του νοσοκομείου Ξάνθης Αχιλλέας Γερόπουλος, ο πρόεδρος του ΚΕΜΕΑ Δήμου Κομοτηνής Γιάννης Γκαράνης, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης Αλέξανδρος Τσαπέκος, ο πρόεδρος του συλλόγου Φίλων Νέου Νοσοκομείου Γιάννης Πασσόπουλος, διευθυντές υπηρεσιών του Νοσοκομείου Κομοτηνής, εκπρόσωποι εργαζομένων, ενώ παρόντες ήταν εκπρόσωποι των Δήμων Μαρώνειας - Σαπών και Αρριαννών, ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου Κώστας Ναλμπάντης και άλλοι. 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Άλλο ένα αναπτυξιακό συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, για να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει περιοχή και πως μπορεί να αξιοποιηθεί κυρίως το λιμάνι, ώστε να δημιουργηθεί ένα διαμ