ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου, 2018 - 11:00
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Βοήθεια προσφέρει ο Δήμος Κομοτηνής στο Δήμο Αρριανών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δήμος Αρριανών
Δήμος Κομοτηνής
Συνεργασία

Ελλείψει Τεχνικής Υπηρεσίας ο Δήμος Αρριανών δε  μπορεί να προβεί στη σύνταξη μελετών για την υλοποίηση τεχνικών έργων

Δήμητρα Συμεωνίδου

Βοήθεια στην υλοποίηση έργων προσφέρει ο Δήμος Κομοτηνής στον Δήμο Αρριανών. Ελλείψει Τεχνικής Υπηρεσίας ο Δήμος Αρριανών δε  μπορεί να προβεί στη σύνταξη μελετών για την υλοποίηση τεχνικών έργων. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η διαδημοτική συνεργασία την οποία ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 29ης Ιανουαρίου, κατόπιν εισήγησης της Δέσποινας Πάσσου προϊσταμένης  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής.


Η σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας  αφορά την συνεπίβλεψη των έργων του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 καθώς και των  προμηθειών του Δήμου Αρριανών. Ο Δήμος Αρριανών δεν έχει στελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία και κατά το προηγούμενο έτος «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» ήταν η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής. Ο Δήμος Αρριανών εξακολουθεί να μην έχει στελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία και προκειμένου να μπορεί να προβεί στη σύνταξη μελετών για την υλοποίηση τεχνικών έργων, ο Δήμος Κομοτηνής πρέπει να συνάψει τη σύμβαση Διαδημοτικής συνεργασίας  εκ νέου, στα πλαίσια στήριξης των νέων Καλλικρατικών Δήμων και της αξιοποίησης του τεχνικού προσωπικού. 


Με βάση τα παραπάνω θα διατεθούν για τους συγκεκριμένους ανωτέρω σκοπούς από τον Δήμο Αρριανών στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Κομοτηνής οι παρακάτω υπάλληλοι: Παντελής Γκαϊτατζίδης ΤΕ4 Μηχανολόγων Μηχανικών, Ελένη Χαυτοπούλου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, Ευάγγελος Kαραολάνης ΤΕ4 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, για να τους ανατίθενται καθήκοντα επιβλέποντα ξεχωριστά στον καθένα ανάλογα με την ειδικότητά τους, για τα έργα που εκτελούνται από το Δήμο Αρριανών, καθώς και για τις αντίστοιχες προμήθειες που διενεργούνται από τον ανωτέρω  Δήμο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


Η Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Κομοτηνής έχει υποχρέωση να ενημερώνει, να καθοδηγεί και να βοηθά τους ανωτέρω υπαλλήλους για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υπηρεσιακές ανάγκες και υποχρεώσεις αποκλειστικά του Δήμου Αρριανών και να προσφέρει ότι οφείλει ως Διευθύνουσα Υπηρεσία. Τα τυχόν έξοδα μετακίνησης  των  υπαλλήλων  και οι δικαιολογούμενες αποζημιώσεις βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το Δήμο Αρριανών.
Η διάρκεια της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας είναι μέχρι 31-12-2018.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Προηγήθηκε η διασπορά κινητών τηλεφώνων, βουλευτών και υπουργών,  που κατά την άποψη  κάποιων ένθερμων,  προφανώς οπαδών της σκληρής γραμμής για το θέμα των Σκοπίων, στοχοποιήθηκαν ως υπαίτιοι και επιρρεπείς