ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Παρασκευή, 9 Μαρτίου, 2018 - 11:00
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για προσλήψεις στις υπηρεσίες ΟΑΕΔ σε Κομοτηνή και Σάπες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
προσλήψεις
ΟΑΕΔ

Ηλεκτρονικά η αίτηση από σήμερα μέχρι 19 Μαρτίου

Από σήμερα Παρασκευή 9 Μαρτίου και ώρα 07:00 π.μ. ξεκινάει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σε δομές του ΟΑΕΔ σύμφωνα με την ΣΟΧ1/2018 και θα έχει διάρκεια μέχρι και την 19/03/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30.


Η εν λόγω ανακοίνωση προβλέπει την πρόσληψη ατόμων και για τις δομές του ΟΑΕΔ στη Ροδόπη οι οποίες έχουν ως εξής:
Υπηρεσία    Ειδικότητα    Αριθμός Ατόμων


KETEK-ΕΠΑ ΣΙΕΚ 
Κομοτηνής    ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας    3
ΚΠΑ2 Κομοτηνής    ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας    1
ΒΝΣ Κομοτηνής    ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας    3
ΚΠΑ2 Σαπών    ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας    1

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ.πρωτ.11205/14-02-2018 ανακοίνωση καθώς επίσης και στο αντίστοιχο παράρτημα αυτής.


Η εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε θα αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός της ανωτέρω προθεσμίας είτε θα κατατίθεται αυτοπροσώπως ή από άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο κτίριο της Διοίκησης ΟΑΕΔ, Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος, Τ.Κ. 17456 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 π.μ. έως 15:30.
Επισημαίνεται ότι η αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται: τα στοιχεία του αιτούντος και ο αριθμός πρωτοκόλλου, με την ένδειξη “Αίτηση για την ανακοίνωση της ΣΟΧ 1/2018”.


Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη ταχυδρομική αποστολή ή αυτοπρόσωπη κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας συνεπάγεται την απόρριψη των υποψηφίων.


Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ http://ek.oaed.gr/SOXAithseis/

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Καλά μας τα είπε ο πρώην υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας από την Κομοτηνή,  ότι το μεταναστευτικό οφείλεται βέβαια σε πολέμους, φτώχεια και  διεφθαρμένες καταστάσεις, σε χώρες της Ασίας κ