ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, 2017 - 11:00
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση χημικού μηχανικού προκήρυξε η ΔΕΗ Κομοτηνής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΗ
προσλήψεις
Προκήρυξη

Υποβολή αιτήσεων έως 25/09/2017

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός  ΠΕ χημικού μηχανικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Κομοτηνής, που εδρεύει στο Δήμο Μαρωνείας -Σαπών του Νομού Ροδόπης, προκήρυξε η ΔΕΗ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ - ΛΙΓΧΕΙΑ.ΑΗΣΥΗΣ.ΑΣΠΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ Α.Ε. ΔΕΘΑΗΣ Κομοτηνής, Τ.Κ. 69100 – Κομοτηνή – Ν. Ροδόπης, υπόψη κου. Κώνστα Γεωργίου, ή κας Μουκουλη Παναγιώτας (τηλ. επικοινωνίας 25310-60223, ή 25310¬60200). Υποβολή αιτήσεων έως 25/09/2017. 
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Την ώρα που προετοιμάζονται τα συλλαλητήρια, οι  αντιδράσεις για την ονοματοδοσία των Σκοπίων και οι ΑΝΕΛ ως κυβερνητικοί συμμετέχουν σε αυτά και ζητούν και βολικό  δημοψήφισμα,  έρχονται οι δηλώσεις του ειδ

Ημερολόγιο