ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου, 2017 - 11:00
ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗ

Προσλήψεις κάνει το Κέντρο Κοινότητας Κομοτηνής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κέντρο Κοινότητας Κομοτηνής
προσλήψεις
Εργασία
Ροδόπη

Τρεις προσλήψεις από το ΚΕΜΕΑ του Δήμου Κομοτηνής

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κομοτηνής», ανακοίνωσε το ΚΕΜΕΑ του δήμου.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής ανά ειδικότητα θέσεις:

 

Ειδικότητα    Διάρκεια σύμβασης    Αριθμός ατόμων
ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων    Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  έως τη λήξη του Προγράμματος    1
ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικών Λειτουργών    Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  έως τη λήξη του Προγράμματος    1
ΥΕ Διαμεσολαβητών    Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  έως τη λήξη του Προγράμματος    1
 

Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5» και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: «“Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής” - Ταχ. Δ/νση Γρ. Μαρασλή 1 1ος όροφος- Κομοτηνή ΤΚ 69133, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό τμήμα, υπόψη κας Μαρίας Μερέτη  (τηλ. επικοινωνίας: 25310/23175)».


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων άρχισε και λήγει στις 27 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα.


Info - Πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2017 και στα α) «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις  συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «29-11-2016» και β) στο Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «22-1-2016» τα οποία θα είναι αναρτημένα στα γραφεία και στην ιστοσελίδα του «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» (www.kemeak.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής (www.komotini.gr).

 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Σε συνέντευξή της στο ράδιο Χρόνος η  βουλευτής του Σύριζα Έβρου Νατάσα Γκαρά, διέψευσε όλες τις φήμες περί δημιουργίας κέντρων  φιλοξενίας στον Έβρο και γενικότερα στην Θράκη, για τους γνωστούς εθνικούς λόγ

Ημερολόγιο