ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Σάββατο, 5 Αυγούστου, 2017 - 11:00
ΓΙΑΤΡΟΙ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

Προκηρύχτηκαν 48 θέσεις εργασίας για τις Τοπικές Μονάδες Υγείας στην Κομοτηνή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΟΜΥ Κομοτηνής
Υγεία
Εργασία

Η θητεία των προσλαμβανόμενων είναι 24 μήνες με δυνατότητα παράτασης

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η προκήρυξη για την πρόσληψη συνολικά 2.868 ατόμων που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του 4ετους προγράμματος.  
Στην Κομοτηνή προκηρύχτηκαν 48 θέσεις εργασίας για τις Τοπικές Μονάδες Υγείας: 


16 γενικοί γιατροί και επί ελλείψεως παθολόγοι, 4 παιδίατροι, 8 νοσηλευτές Π.Ε., επί ελλείψεως Τ.Ε. και επί ελλείψεως Δ.Ε., 4 Κοινωνικοί Λειτουργοί Π.Ε. και επί ελλείψεως Τ.Ε., 8 Υπάλληλοι Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε., επί ελλείψεως Τ.Ε. και επί ελλείψεως ΔΕ, 8 ΤΕ επισκεπτών/-τριών υγείας


Η θητεία των προσλαμβανόμενων είναι 24 μήνες με δυνατότητα παράτασης. Ο μισθός των γιατρών είναι αυτός του επιμελητή Α΄ Ε.Σ.Υ. Αιτήσεις υποβάλλονται έως 4.9.2017. Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας www.moh.gov.gr


Προκηρύχτηκαν θέσεις εργασίας και τις Τοπικές Μονάδες Υγείας Αλεξανδρούπολης: 12 γενικοί γιατροί και επί ελλείψεως παθολόγοι, 3 παιδίατροι, 6 νοσηλευτές Π.Ε., επί ελλείψεως Τ.Ε. και επί ελλείψεως Δ.Ε., 6 Επισκέπτες Υγείας, 6 Υπάλληλοι Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε., επί ελλείψεως Τ.Ε. και επί ελλείψεως ΔΕ, 3 Κοινωνικοί Λειτουργοί Π.Ε. και επί ελλείψεως Τ.Ε.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Αναδημοσιεύουν όλοι και αναπαράγουν με περισσή  μάλιστα ευκολία,  τις απόψεις  των financial times,  που αναφέρεται στον διπλωματικό πόλεμο Ελλάδας Ρωσίας,  αλλά και την απέλαση των Ρώσων διπλωματών, χωρίς δ

Ημερολόγιο